KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.02.2021 - 19:20
KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 389.586
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
7.092 157.244 -164.336 -7.092 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.155 -6.155 -6.155 -25.377 0 -25.377 351.592 351.592 320.060 320.060
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-72.000 -72.000 -72.000 -72.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.741 0 -9.741 0 0 0 0 0 -9.741 -12.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.380 73.770 0 0 0 157.662 351.592 509.254 637.646 0 637.646
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 637.646
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.848 -1.848 -1.848 -46.723 -46.723 618.268 618.268 569.697 569.697
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.589 0 -11.589 0 0 0 0 0 -11.589 -59.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.103 93.650 0 0 0 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.942 424.299
Dönem Karı (Zararı)
618.268 351.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
310.247 278.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 96.714 79.298
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.300 7.075
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 14.942 3.705
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.358 3.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
166.522 118.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.405 11.834
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 119.094 100.090
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27.023 7.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
82.792 127.330
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -37.526 -1.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 120.318 129.217
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 40.524 25.737
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.448 -34.826
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.448 -34.826
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-98.288 -39.774
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -98.288 -39.774
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.918 -5.238
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-787 -541
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-787 -541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-907.282 -163.176
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-387.218 -73.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-579.755 -81.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.328 -13.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.637 4.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-76.298 13.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
42.661 -8.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.233 466.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.149 -7.422
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -62.751 -65.971
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-685 -4.960
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.590 36.223
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-310.688 -183.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.012 1.471
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.012 1.471
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-311.700 -185.094
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -112.414 -36.970
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -199.286 -148.124
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
719.425 -162.232
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.049.296 1.427.576
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.049.296 1.427.576
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.047.513 -1.391.151
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.047.513 -1.391.151
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.984 -9.164
Ödenen Temettüler
-200.000 -72.000
Ödenen Faiz
-108.900 -119.380
Alınan Faiz
37.526 1.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
356.795 78.297
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-62.095 -28.592
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
294.700 49.705
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 222.722 173.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 517.422 222.722


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 517.422 222.722
Ticari Alacaklar
8 1.188.748 896.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 440.683 219.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 748.065 676.718
Diğer Alacaklar
9 450 470
Türev Araçlar
7 15.937 0
Stoklar
10 1.335.582 768.185
Peşin Ödenmiş Giderler
17 19.444 8.646
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
281 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 100.649 46.003
ARA TOPLAM
3.178.513 1.942.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.178.513 1.942.644
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 147 147
Ticari Alacaklar
8 130.567 51.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 130.567 51.001
Diğer Alacaklar
9 2.656 874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 169.689 56.162
Maddi Duran Varlıklar
12 227.014 129.072
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 19.485 23.281
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 500.727 372.539
Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.092 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 96.285 101.997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.155.662 735.073
TOPLAM VARLIKLAR
4.334.175 2.677.717
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 586.057 246.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 586.057 246.400
Banka Kredileri
6 577.078 236.856
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.979 9.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 289.014 7.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 289.014 7.509
Banka Kredileri
6 289.014 7.509
Ticari Borçlar
8 349.519 256.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 58.964 29.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 290.555 226.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 51.147 38.276
Diğer Borçlar
9 48.012 46.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 538.712 288.137
Türev Araçlar
7 0 1.100
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 2.895 314
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 234.231 147.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 15.880 12.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
218.351 134.985
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 27.097 5.881
ARA TOPLAM
2.126.684 1.037.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.126.684 1.037.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 978.993 547.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 978.993 547.940
Banka Kredileri
6 964.949 533.012
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 14.044 14.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 155.116 404.532
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 2.314 1.392
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 63.725 48.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 63.725 48.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.200.148 1.002.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.326.832 2.040.071
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.007.343 637.646
Ödenmiş Sermaye
18 24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -11.589 -9.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.589 -9.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -11.589 -9.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-59.103 -12.380
Yabancı Para Çevrim Farkları
-59.103 -12.380
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 93.650 73.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 289.374 157.662
Net Dönem Karı veya Zararı
18 618.268 351.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.007.343 637.646
TOPLAM KAYNAKLAR
4.334.175 2.677.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.908.711 2.430.643
Satışların Maliyeti
19 -1.714.567 -1.511.592
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.194.144 919.051
BRÜT KAR (ZARAR)
1.194.144 919.051
Genel Yönetim Giderleri
20 -149.634 -120.006
Pazarlama Giderleri
20 -382.208 -387.524
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -87.325 -59.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 453.914 284.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -392.901 -173.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
635.990 463.946
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
787 541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 98.288 39.774
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
735.065 504.261
Finansman Gelirleri
23 95.191 34.670
Finansman Giderleri
24 -205.070 -192.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
625.186 346.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.918 5.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -685 -4.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.233 10.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
618.268 351.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
618.268 351.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
618.268 351.592
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 26 2,57600000 1,46500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.848 -6.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.369 -7.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
521 1.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
521 1.735
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-46.723 -25.377
Yabancı Para Çevrim Farkları
-61.962 -28.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15.239 3.086
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
15.239 3.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.571 -31.532
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
569.697 320.060
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
569.697 320.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907554


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,51% Hacim : 4.252 Mio.TL Son veri saati : 10:36
Düşük 1.535 09.03.2021 Yüksek 1.545
Açılış: 1.542
7,6848 Değişim: -0,87%
Düşük 7,6633 09.03.2021 Yüksek 7,7829
Açılış: 7,7524
9,1276 Değişim: -0,74%
Düşük 9,0931 09.03.2021 Yüksek 9,2271
Açılış: 9,196
418,87 Değişim: 0,13%
Düşük 416,12 09.03.2021 Yüksek 422,59
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.