KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:17
KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 389.586
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
7.080 157.256 -164.336 -7.080 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.349 -3.349 -3.349 -20.671 0 -20.671 297.386 297.386 273.366 273.366
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.452 0 -11.452 0 0 0 0 0 -11.452 -41.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.496 93.650 0 0 0 289.374 320.039 609.413 726.858 0 726.858


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.392 -22.690
Dönem Karı (Zararı)
320.039 297.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
266.100 176.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
69.936 59.074
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.072 2.952
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 14.942 1.134
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.130 1.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.412 77.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.447 6.206
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 65.216 70.880
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.749 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.697 108.695
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 .021 -1.277.034
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.225 -7.685
Ödenen Temettüler
-200.000 -72.000
Ödenen Faiz
-77.327 -109.248
Alınan Faiz
25.175 1.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
439.086 -44.367
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-78.532 -20.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
360.554 -65.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 222.722 173.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 583.276 107.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 583.276 222.722
Ticari Alacaklar
9 879.780 896.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 140.252 219.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 739.528 676.718
Diğer Alacaklar
641 470
Türev Araçlar
8 268 0
Stoklar
10 1.377.560 768.185
Peşin Ödenmiş Giderler
14 46.651 8.646
Diğer Dönen Varlıklar
14 44.401 46.003
ARA TOPLAM
2.932.577 1.942.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.932.577 1.942.644
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 147 147
Ticari Alacaklar
9 63.158 51.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 63.158 51.001
Diğer Alacaklar
2.695 874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 162.369 56.162
Maddi Duran Varlıklar
11 136.984 129.072
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 21.294 23.281
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 458.815 372.539
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 95.018 101.997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
940.480 735.073
TOPLAM VARLIKLAR
3.873.057 2.677.717
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 590.135 246.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 590.135 246.400
Banka Kredileri
6 580.527 236.856
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.608 9.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 187.684 7.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 187.684 7.509
Banka Kredileri
6 187.684 7.509
Ticari Borçlar
9 305.186 256.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 8.666 29.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 296.520 226.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 42.844 38.276
Diğer Borçlar
59.226 46.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 533.859 288.137
Türev Araçlar
8 0 1.100
Devlet Teşvik ve Yardımları
224 314
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 189.082 147.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.944 12.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 174.138 134.985
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 7.740 5.881
ARA TOPLAM
1.915.980 1.037.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.915.980 1.037.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 903.800 547.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 903.800 547.940
Banka Kredileri
6 888.772 533.012
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 15.028 14.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 266.325 404.532
Devlet Teşvik ve Yardımları
2.457 1.392
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 57.637 48.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 57.637 48.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.230.219 1.002.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.146.199 2.040.071
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
726.858 637.646
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.452 -9.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.452 -9.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.452 -9.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.496 -12.380
Yabancı Para Çevrim Farkları
-41.496 -12.380
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
93.650 73.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
289.374 157.662
Net Dönem Karı veya Zararı
320.039 351.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
726.858 637.646
TOPLAM KAYNAKLAR
3.873.057 2.677.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.749.399 1.877.343 613.151 593.447
Satışların Maliyeti
15 -1.064.861 -1.159.666 -367.729 -353.830
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
684.538 717.677 245.422 239.617
BRÜT KAR (ZARAR)
684.538 717.677 245.422 239.617
Genel Yönetim Giderleri
16 -91.879 -85.201 -30.091 -27.079
Pazarlama Giderleri
16 -216.067 -274.638 -75.883 -77.668
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -52.781 -42.605 -17.223 -14.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 372.841 190.441 164.349 19.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -321.933 -130.350 -133.097 -31.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
374.719 375.324 153.477 109.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 105 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-389 0 -409 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 56.899 20.567 16.172 6.657
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
431.229 395.996 169.240 115.716
Finansman Gelirleri
18 55.039 46.998 22.403 28.884
Finansman Giderleri
19 -153.986 -149.205 -68.162 -39.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
332.282 293.789 123.481 104.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.243 3.597 24.241 -2.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.781 0 -4.781 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.