KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.02.2020 - 19:26
KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -4.880 -4.880 -4.880 2.396 0 0 2.396 59.798 50.074 99.423 149.497 283.554 283.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
6.880 92.543 -99.423 -6.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.294 1.294 1.294 10.601 10.601 164.336 164.336 176.231 176.231
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-199 -199 -199 -199
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.586 0 -3.586 0 0 0 0 0 -3.586 12.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.997 66.678 0 0 0 72.418 164.336 236.754 389.586 0 389.586
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 0 389.586
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
7.092 157.244 -164.336 -7.092 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.155 -6.155 -6.155 -25.377 -25.377 351.592 351.592 320.060 0 320.060
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-72.000 -72.000 -72.000 -72.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.741 0 -9.741 0 0 0 0 0 -9.741 -12.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.380 73.770 0 0 0 157.662 351.592 509.254 637.646 0 637.646


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
424.299 280.354
Dönem Karı (Zararı)
351.592 164.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
278.013 269.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 79.298 60.772
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.075 14.805
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.705 9.485
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.370 5.320
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
118.952 95.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.834 16.417
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,21 100.090 46.276
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.028 32.907
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
127.330 116.632
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.887 -3.977
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 129.217 120.609
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.737 17.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.826 -26.099
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-34.826 -26.099
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-39.774 -12.182
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -39.774 -12.182
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.238 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-541 2.454
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-541 2.454
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-163.176 -116.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.105 -433.074
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 312.030
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 312.030
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.542 -282.277
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.268 207.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.739 79.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.411 162.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.672 -82.549
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
466.429 317.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -7.422 -7.059
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -65.971 -55.563
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.960 -632
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.223 26.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-183.770 -130.485
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.471 -1.351
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.471 -1.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-185.094 -129.134
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -36.970 -19.140
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -148.124 -109.994
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-147 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.232 -200.026
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.427.576 1.363.530
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.427.576 1.363.530
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.391.151 -1.394.191
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.391.151 -1.394.191
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.164 0
Ödenen Temettüler
-72.000 -70.000
Ödenen Faiz
-119.380 -103.342
Alınan Faiz
1.887 3.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.297 -50.157
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-28.592 -5.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.705 -55.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 173.017 228.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 222.722 173.017


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 222.722 173.017
Ticari Alacaklar
8 896.618 870.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 219.900 399.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 676.718 471.413
Diğer Alacaklar
470 304
Türev Araçlar
7 0 297
Stoklar
10 768.185 690.013
Peşin Ödenmiş Giderler
17 8.646 7.470
Diğer Dönen Varlıklar
17 46.003 60.923
ARA TOPLAM
1.942.644 1.802.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.942.644 1.802.481
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 147 0
Ticari Alacaklar
8 51.001 7.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 51.001 7.930
Diğer Alacaklar
874 707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 56.162 13.305
Maddi Duran Varlıklar
12 129.072 107.603
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 23.281 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 372.539 280.656
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 101.997 90.064
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
735.073 500.265
TOPLAM VARLIKLAR
2.677.717 2.302.746
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 246.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
246.400 0
Banka Kredileri
236.856 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.544 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.509 207.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.509 207.281
Banka Kredileri
7.509 207.281
Ticari Borçlar
8 256.191 269.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 29.731 25.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 226.460 244.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 38.276 30.344
Diğer Borçlar
9 46.434 43.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 288.137 196.791
Türev Araçlar
7 1.100 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 314 1.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 147.505 104.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 12.520 10.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
134.985 93.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.881 15.409
ARA TOPLAM
1.037.747 868.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.037.747 868.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 547.940 500.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 547.940 500.266
Banka Kredileri
6 533.012 500.266
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 14.928 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 404.532 505.395
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 1.392 1.124
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 48.460 38.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 48.460 38.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.002.324 1.045.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.040.071 1.913.160
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
637.646 389.586
Ödenmiş Sermaye
18 24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -9.741 -3.586
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.741 -3.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -9.741 -3.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.380 12.997
Yabancı Para Çevrim Farkları
-12.380 12.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 73.770 66.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 157.662 72.418
Net Dönem Karı veya Zararı
18 351.592 164.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
637.646 389.586
TOPLAM KAYNAKLAR
2.677.717 2.302.746


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.430.643 1.678.661
Satışların Maliyeti
19 -1.511.592 -1.085.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
919.051 592.957
BRÜT KAR (ZARAR)
919.051 592.957
Genel Yönetim Giderleri
20 -120.006 -91.886
Pazarlama Giderleri
20 -387.524 -285.053
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -59.061 -50.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 284.663 344.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -173.177 -278.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
463.946 231.412
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
541 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -2.454
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 39.774 12.182
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
504.261 241.140
Finansman Gelirleri
23 34.670 45.891
Finansman Giderleri
24 -192.577 -165.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
346.354 121.145
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.238 43.191
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.960 -632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 10.198 43.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
351.592 164.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
351.592 164.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
351.592 164.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 26 1,46500000 0,68500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.155 1.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.890 1.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.735 -365
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.735 -365
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-25.377 10.601
Yabancı Para Çevrim Farkları
-28.463 9.478
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.086 1.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3.086 1.123
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.532 11.895
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
320.060 176.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
320.060 176.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817267


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6619 Değişim: 1,27%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,8079
Açılış: 13,4901
15,5244 Değişim: 2,02%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,6213
Açılış: 15,2171
784,45 Değişim: 1,30%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 791,57
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.