KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:11
KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -4.986 -4.986 -4.986 1.329 1.329 54.015 46.132 69.725 242.958 242.958
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
5.783 63.942 -69.725 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.876 -1.876 -1.876 284 284 28.080 26.488 26.488
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-60.000 -60.000 -60.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.862 0 -6.862 0 0 0 0 0 -6.862 1.613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.613 59.798 0 0 0 50.074 28.080 0 209.446 209.446
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -4.880 -4.880 -4.880 2.396 2.396 59.798 50.074 99.423 283.554 0 283.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
6.880 92.543 -99.423 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-958 -958 -958 910 910 -78.719 -78.767 0 -78.767
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-70.000 -70.000 -70.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.838 0 -5.838 0 0 0 0 0 -5.838 3.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.306 66.678 0 0 0 72.617 -78.719 0 134.787 0 134.787


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.864 -254.019
Dönem Karı (Zararı)
-78.719 28.080
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
115.130 118.585
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 30.079 32.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.343 1.614
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.960 1.910
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 383 -296
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.458 33.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.008 4.785
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 27.450 28.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.720 49.042
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.875 -513
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 46.595 49.555
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.938 9.893
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.409 -5.924
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.409 -5.924
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1 -1.221
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1 -1.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.326 -382.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.589 -71.794
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.654 -11.174
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-190.193 14.889
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.390 -242.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.542 -71.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.695 45.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
101.237 -116.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-84.915 -235.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.617 -3.188
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -26.014 -20.390
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.682 4.971
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.731 -42.697
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.612
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.737 -44.309
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.838 -4.452
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -38.899 -39.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.611 317.861
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
786.687 421.764
Kredilerden Nakit Girişleri
786.687 421.764
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-732.716 -6.922
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-732.716 -6.922
Ödenen Temettüler
-70.000 -60.000
Ödenen Faiz
-29.457 -37.494
Alınan Faiz
1.875 513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-201.206 21.145
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
910 284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-200.296 21.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 228.958 38.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.662 60.027


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.662 228.958
Ticari Alacaklar
8 411.438 445.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 41.057 29.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 370.381 415.673
Diğer Alacaklar
13 68
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
10 405.684 312.030
Türev Araçlar
7 52 1.325
Stoklar
9 602.866 413.056
Peşin Ödenmiş Giderler
14 232.185 190.153
Diğer Dönen Varlıklar
14 43.295 40.632
ARA TOPLAM
1.724.195 1.631.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.724.195 1.631.551
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 41 41
Ticari Alacaklar
8 8.680 10.235
Diğer Alacaklar
233 281
Maddi Duran Varlıklar
11 106.177 101.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 234.346 219.864
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 54.290 46.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
403.767 378.036
TOPLAM VARLIKLAR
2.127.962 2.009.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 154.933 429.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 285.772 84.410
Ticari Borçlar
8 137.507 62.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 5.313 14.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 132.194 48.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 16.083 24.294
Diğer Borçlar
45.523 42.549
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.612 1.940
Ertelenmiş Gelirler
14 6.203 21.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 113 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 451.593 403.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.653 9.286
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
439.940 394.649
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.550 2.742
ARA TOPLAM
1.100.889 1.072.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.100.889 1.072.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 340.000 190.000
Devlet Teşvik ve Yardımları
800 1.441
Ertelenmiş Gelirler
14 515.174 430.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 36.312 31.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.312 31.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
892.286 653.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.993.175 1.726.033
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
134.787 283.554
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.838 -4.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.838 -4.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.838 -4.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.306 2.396
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.306 2.396
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.678 59.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
72.617 50.074
Net Dönem Karı veya Zararı
-78.719 99.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
134.787 283.554
TOPLAM KAYNAKLAR
2.127.962 2.009.587


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 488.159 961.228 235.774 394.809
Satışların Maliyeti
15 -385.971 -742.962 -188.648 -315.555
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.188 218.266 47.126 79.254
BRÜT KAR (ZARAR)
102.188 218.266 47.126 79.254
Genel Yönetim Giderleri
16 -39.364 -34.980 -21.220 -16.697
Pazarlama Giderleri
16 -103.144 -107.811 -60.843 -48.673
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -24.453 -21.989 -12.151 -11.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 583.130 138.699 435.872 17.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -557.802 -107.817 -417.940 -1.814
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-39.445 84.368 -29.156 18.109
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 1.221 0 1.179
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1 0 -1 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-39.446 85.589 -29.157 19.288
Finansman Gelirleri
18 11.392 7.103 2.495 3.930
Finansman Giderleri
19 -57.966 -64.612 -28.453 -32.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-86.020 28.080 -55.115 -9.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 7.301 0 4.121 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -113 0 -113 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 7.414 0 4.234 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-78.719 28.080 -50.994 -9.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
-78.719 28.080 -50.994 -9.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-78.719 28.080 -50.994 -9.068
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 -0,32800000 0,11700000 -0,21200000 -0,03800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-958 -1.876 221 -342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.228 -1.876 284 42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
270 0 -63 -384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
270 0 -63 -384
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
910 284 512 46
Yabancı Para Çevrim Farkları
910 284 512 46
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48 -1.592 733 -296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.767 26.488 -50.261 -9.364
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-78.767 26.488 -50.261 -9.364http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8181 Değişim: 0,01%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8240
Açılış: 8,8173
10,3170 Değişim: -0,02%
Düşük 10,3047 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,15 Değişim: -0,01%
Düşük 495,74 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.