KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.08.2020 - 16:20
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı 2.Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 11.07.2020
Genel Kurul Tarihi 07.08.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2019 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2019 Malî Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2019 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 34_11_07_2020_Ek Olağan Genel Kurul Takrir Eki_Açıklamalı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Sıtkı ÖZTUNA oy toplama memurluğuna Hamza AKÇA ve tutanak yazmanlığına Ömer Serdar MARASALI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Murat KEDİCİ görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanmıştır.
4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu Vural SARIHAN tarafından okunmuştur.
5. 2019 yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Ve oylamada oy birliği ile kabul edildi. Onaylandı.
6. 2019 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oyalamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2020 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca önerilen Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi oy birliği ile onaylanmıştır.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2019 yılı faaliyet kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi. Kâr dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 15.500 TL, başkan yardımcısı aylık net 5.500 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 3.500 TL bağımsız yöneyim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 3.500 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2020 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesini oy birliği ile kabul edilmiştir.
Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi.
12. Genel Kurulda oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın, sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
13. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 16:26'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır.07.08.2020 Yenimahalle/ANKARA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019_2.Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019_2.Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2020kpdt.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.08.2020 tarihinde gerçekleşen 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 19.08.2020 tarihinde tescil edilerek 19.08.2020 tarih ve 10141 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869924


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4608 Değişim: -0,12%
Düşük 13,4449 26.01.2022 Yüksek 13,5191
Açılış: 13,477
15,2318 Değişim: -0,07%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2757
Açılış: 15,2419
800,64 Değişim: -0,06%
Düşük 799,12 26.01.2022 Yüksek 803,30
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.