KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 21:21
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.450.357 -55.718.084
Dönem Karı (Zararı)
47.656.963 34.218.658
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.656.963 34.218.658
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.864.615 2.665.371
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 3.604.246 1.114.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-47.573 1.872.987
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-47.573 1.842.668
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.319
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.867.230 4.218.109
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -10.033.816 288.562
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.042.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.357
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-7.357
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.607.058 -4.829.261
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
187.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.515.050 -92.602.113
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-88.295.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-744.930 -16.548.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.418.083 -13.537.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -4.163.013 -3.011.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-852.650 1.837.361
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 28.552 1.975.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-881.202 -138.556
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -19.633.740 -18.712.805
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.615.900 -2.139.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.691.287 10.512.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.110.303 576.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.580.984 9.936.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.746.621 951.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.982.648 3.911.111
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.532.990 1.052.400
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.449.658 2.858.711
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.504.833 5.658.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-850.057 10.223.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-95.712 1.357.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-754.345 8.865.885
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.277.298 -55.718.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.972.121
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.755.534
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.104.792 12.742.814
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -21.786.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 406.522 93.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.566.555 -6.745.845
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.394.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.192.034
Alınan Faiz
10.033.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.161.334 883.235
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.735.354 12.798.812
Kredilerden Nakit Girişleri
5.735.354 12.798.812
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.574.020 -11.915.577
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.574.020 -11.915.577
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.393.815 -42.092.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.393.815 -42.092.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.757.040 76.228.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.363.225 34.136.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.177.503 2.293.281 41.849.105 23.866.458 238.889.181 36.804.854 275.694.035
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
12.216.902 12.216.902 12.216.902
Diğer Düzeltmeler
93.076 -336.399 -243.323 -364.636 -607.959
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.177.503 2.293.281 54.066.007 23.866.458 251.106.083 36.804.854 287.910.937
Transferler
1.599.933 21.979.426 -23.866.458
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.190.042 34.218.658 33.028.616 16.173.463 49.202.079
Dönem Karı (Zararı)
34.218.658 34.218.658 16.173.463 50.392.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.190.042 -1.190.042 -1.190.042
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.164.721 -2.367.545 3.893.214 75.709.034 34.218.658 283.891.376 52.613.681 336.505.057
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
157.417.015 7.193.175 92.076.850 -2.003.775 778.126 3.893.214 64.155.236 278.444.832 601.954.673 109.479.980 711.434.653
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
10.192.294 -778.126 12.216.902 -16.799.644 4.831.426 6.270.699 11.102.125
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
157.417.015 7.193.175 102.269.144 -2.003.775 3.893.214 76.372.138 261.645.188 606.786.099 115.750.679 722.536.778
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.000.609 25.294.336 24.293.727 22.042.015 46.335.742
Dönem Karı (Zararı)
25.294.336 25.294.336 22.362.627 47.656.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.000.609 -320.612 -1.321.221
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.124.716 258.520.472 -261.645.188
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.193.175 102.269.144 -3.004.384 7.017.930 334.892.610 25.294.336 631.079.826 137.792.694 768.872.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 14.363.225 37.757.040
Finansal Yatırımlar
6 134.919.436 84.090.754
Ticari Alacaklar
48.494.064 46.951.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,8 10.499.236 13.167.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 37.994.828 33.784.242
Diğer Alacaklar
1.806.571 955.005
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 73.878 102.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.732.693 852.575
Stoklar
9 51.067.076 31.433.336
Peşin Ödenmiş Giderler
2.641.214 4.874.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.874.803 2.728.802
Diğer Dönen Varlıklar
7.146.707 7.196.993
ARA TOPLAM
263.313.096 215.988.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
263.313.096 215.988.260
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
22.500.000 23.250.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 22.500.000 23.250.000
Diğer Alacaklar
3.502 2.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4.888.471 4.911.168
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 500.727.568 494.327.534
Maddi Duran Varlıklar
10 222.265.385 221.164.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
204.103 146.681
Peşin Ödenmiş Giderler
20.862.545 21.244.890
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
771.451.574 765.047.094
TOPLAM VARLIKLAR
1.034.764.670 981.035.354
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 66.927.058 67.890.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 10.123.347 6.957.040
Ticari Borçlar
20.111.543 17.420.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,8 1.793.019 682.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 18.318.524 16.737.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.749.382 3.002.761
Diğer Borçlar
5.836.823 10.035.334
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 479.892 2.012.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.356.931 8.022.452
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.778.424 15.283.257
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.115.472 415.877
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.157.522 1.853.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.755.228 1.573.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
402.294 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
353.677 1.108.022
ARA TOPLAM
123.153.248 123.967.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.153.248 123.967.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 19.823.892 20.864.974
Diğer Borçlar
3.363 787.500
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.862.545 20.862.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.877.447 5.564.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.877.447 5.564.788
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 95.171.655 86.451.761
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.738.902 134.531.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
265.892.150 258.498.576
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
631.079.826 606.786.099
Ödenmiş Sermaye
14 157.417.015 157.417.015
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.193.175 7.193.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
99.264.760 100.265.369
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
99.264.760 100.265.369
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
102.269.144 102.269.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.004.384 -2.003.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.017.930 3.893.214
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
334.892.610 76.372.138
Net Dönem Karı veya Zararı
25.294.336 261.645.188
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 137.792.694 115.750.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
768.872.520 722.536.778
TOPLAM KAYNAKLAR
1.034.764.670 981.035.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 154.869.236 160.325.645 58.838.948 55.388.001
Satışların Maliyeti
15 -107.041.825 -108.125.596 -41.034.985 -47.727.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.827.411 52.200.049 17.803.963 7.660.201
BRÜT KAR (ZARAR)
47.827.411 52.200.049 17.803.963 7.660.201
Genel Yönetim Giderleri
-15.875.590 -7.348.599 -5.338.079 -3.055.617
Pazarlama Giderleri
-6.142.385 -5.645.408 -2.060.723 -2.226.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 19.721.357 26.672.857 9.362.839 16.368.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -7.001.942 -10.663.110 -2.167.273 -673.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.528.851 55.215.789 17.600.727 18.072.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 39.423.039 11.028.759 6.330.418 6.875.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7.357 -124.403 -85.940
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.959.247 66.120.145 23.931.145 24.862.714
Finansman Gelirleri
1.611.833 3.000 537.277 -412.793
Finansman Giderleri
-14.307.059 -3.281.063 -6.990.169 -769.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.264.021 62.842.082 17.478.253 23.680.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.607.058 -12.449.961 -17.833.680 -3.913.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.456.775 -16.846.689 -1.292.218 -5.125.430
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -9.150.283 4.396.728 -16.541.462 1.212.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.656.963 50.392.121 -355.427 19.767.069
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.656.963 50.392.121 -355.427 19.767.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.362.627 16.173.463 3.003.851 7.253.711
Ana Ortaklık Payları
25.294.336 34.218.658 -3.359.278 12.513.358
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 21 0,16068000 0,21738000 0,00000000 0,07949000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.321.221 -1.190.042 -764.989 -85.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.721.557 -1.613.279 -1.039.341 -353.763
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-30.053 -19.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
430.389 423.237 293.946 268.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
430.389 423.237 293.946 268.402
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.321.221 -1.190.042 -764.989 -85.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.335.742 49.202.079 -1.120.416 19.681.708
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.042.015 16.173.463 2.931.371 7.253.711
Ana Ortaklık Payları
24.293.727 33.028.616 -4.051.787 12.427.997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216730


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9730 Değişim: -0,04%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2033 Değişim: -0,03%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.860,69 Değişim: -0,32%
Düşük 1.857,75 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.