KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 20:39
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 800.362 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3.530.586 -3.530.586 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
53.306 -6.670.599 -6.617.293 3.988 -6.613.305
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -127.712 800.362 46.427.604 -6.670.599 122.316.336 -184.206 122.132.130
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365
Transferler
850.838 3.271.921 -4.122.759 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-204.273 -1.295.682 -1.295.682 -52.719 -1.348.401
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -466.245 1.783.032 49.567.693 -1.295.682 131.475.479 -375.954 131.099.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.522.963 6.910.673
Dönem Karı (Zararı)
-1.295.682 -6.670.599
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.502.996 3.362.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 213.844 287.533
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
195.273 1.710.761
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,31 195.273 1.710.761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
374.778 35.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 374.778 35.274
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
498.975 4.993.776
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 498.975 4.993.776
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 220.126 -3.664.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.315.649 10.218.888
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 44.551 49.465
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.242.058 655.807
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -2.620.326 -180.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 46.862.384 835.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.011 -68.091
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -141.524 -55.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -24.487 -12.715
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
24.500 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
24.500 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -638.191 -850.336
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -284.938 -120.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.302 1.410.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 57.914 -106.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -180.216 1.517.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 134.209 92.864
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.886.237 10.213.860
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -443.183 2.714.252
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -9.443.054 7.499.608
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 -435.683 -1.646.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.403.693 482.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -35.925 -18.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 1.439.618 500.578
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.522.963 6.910.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.704.608 -1.022.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-252.605 -1.022.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -252.605 -1.022.933
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 34.957.213 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.118.785 -8.385.666
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.176.671 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 10.176.671 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.944.421 -8.465.162
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -77.944.421 -8.465.162
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -351.035 79.496
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.108.786 -2.497.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.108.786 -2.497.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.241.268 3.187.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.350.054 689.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.350.054 1.241.268
Ticari Alacaklar
11.934.377 56.371.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 3.913.556 1.293.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.020.821 55.078.478
Diğer Alacaklar
272.163 106.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 3.441 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 268.722 102.711
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15.815.215 15.839.715
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 15.815.215 15.839.715
Stoklar
10 4.489.758 3.851.567
Peşin Ödenmiş Giderler
22 931.677 646.739
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 32.350 36.606
Diğer Dönen Varlıklar
18 333.169 292.988
ARA TOPLAM
36.158.763 78.386.743
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.158.763 78.386.743
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 16.217 16.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.650.081 4.694.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 138.440.240 173.397.453
Maddi Duran Varlıklar
13 8.717.444 8.677.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 475 1.752
Peşin Ödenmiş Giderler
22 12.124.445 12.124.445
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
163.948.902 198.911.905
TOPLAM VARLIKLAR
200.107.665 277.298.648
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 6.381.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.595.899 8.024.668
Ticari Borçlar
3.873.984 3.997.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 99.827 41.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.774.157 3.955.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 908.208 773.999
Diğer Borçlar
5.830.536 15.715.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 3.690.636 4.133.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.139.900 11.581.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 4.574.341 5.008.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 5.036.854 1.916.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.964.921 7.554.504
ARA TOPLAM
28.064.743 49.652.335
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.064.743 49.652.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.932.239 78.553.694
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 12.124.445 12.124.445
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.056.762 681.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.056.762 681.984
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 3.829.951 3.609.825
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.943.397 94.969.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.008.140 144.622.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 131.475.479 132.975.434
Ödenmiş Sermaye
76.231.000 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.869.310 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.320.126 3.524.399
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.320.126 3.524.399
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.786.371 3.786.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-466.245 -261.972
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.783.032 932.194
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.567.693 46.295.772
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.295.682 4.122.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-375.954 -299.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.099.525 132.676.365
TOPLAM KAYNAKLAR
200.107.665 277.298.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 57.802.437 11.782.423 15.770.597 5.992.980
Satışların Maliyeti
23 -42.047.596 -5.981.029 -16.390.453 -2.964.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.754.841 5.801.394 -619.856 3.028.777
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
15.754.841 5.801.394 -619.856 3.028.777
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.570.028 -1.640.262 -779.469 -747.766
Pazarlama Giderleri
24 -1.478.201 -1.389.355 -795.095 -710.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 140.764 881.785 119.674 781.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -257.146 -2.175.305 -170.909 -374.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.590.230 1.478.257 -2.245.655 1.977.804
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -44.551 -49.465 -26.542 -22.333
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.545.679 1.428.792 -2.272.197 1.955.471
Finansman Gelirleri
27 4.136.162 1.021.613 991.038 -133.749
Finansman Giderleri
28 -12.586.271 -12.754.821 -2.380.763 -6.326.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.095.570 -10.304.416 -3.661.922 -4.504.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -5.443.971 3.640.891 -2.975.827 3.024.554
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.159.285 -39.105 -5.096.111 -15.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-284.686 3.679.996 2.120.284 3.039.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.348.401 -6.663.525 -6.637.749 -1.479.864
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.348.401 -6.663.525 -6.637.749 -1.479.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.719 7.074 -82.662 1.720
Ana Ortaklık Payları
-1.295.682 -6.670.599 -6.555.087 -1.481.584
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 30 -0,01700000 -0,08750000 -0,08600000 -0,01940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-204.273 -53.306 -203.771 19.094
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-274.150 -68.342 -273.084 24.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.877 15.036 69.313 -5.385
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-204.273 -53.306 -203.771 19.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.552.674 -6.716.831 -6.841.520 -1.460.770
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-76.885 3.988 -93.637 -1.366
Ana Ortaklık Payları
-1.475.789 -6.720.819 -6.747.883 -1.459.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869565


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2853 Değişim: -0,34%
Düşük 8,2716 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0059 Değişim: 0,10%
Düşük 9,9786 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
483,56 Değişim: 1,23%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.