KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 19:10
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.437.624 2.029.499
Dönem Karı (Zararı)
5.259.405 -5.189.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.653.535 6.043.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 175.253 228.323
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33.723 1.718.586
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,31 33.723 1.718.586
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.451 -8.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 43.451 -8.451
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 4.724.356
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 0 4.724.356
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 2.401.108 -619.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.524.684 1.175.489
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 18.009 27.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.184.507 -193.384
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -2.603.211 -165.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 43.787.718 -27.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.216 -25.672
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -102.443 -12.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -15.773 -12.715
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
200.000 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
200.000 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -307.608 -769.232
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -268.300 -198.497
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
463.863 863.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 34.664 -50.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 429.199 914.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -12.314 4.735
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
547.962 2.064.332
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -227.452 2.016.632
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 775.414 47.700
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 409.004 -1.582.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.592.223 985.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -34.965 64.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -2.557.258 920.570
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.437.624 2.029.499
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.686.534 -26.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
rlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -85.679 -26.376
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 21.772.213 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.432.879 -759.056
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.224.145 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 10.224.145 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.672.710 -864.397
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -77.672.710 -864.397
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 15.686 105.341
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.691.279 1.244.067
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.691.279 1.244.067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.241.268 3.187.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.932.547 4.431.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 800.362 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435
Transferler
3.530.586 -3.530.586 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
72.400 -5.189.015 -5.116.615 5.354 -5.111.261
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -108.618 800.362 46.427.604 -5.189.015 123.817.014 -182.840 123.634.174
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365
Transferler
850.838 3.271.921 -4.122.759 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-502 5.259.405 5.258.903 16.752 5.275.655
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -262.474 1.783.032 49.567.693 5.259.405 138.234.337 -282.317 137.952.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.932.547 1.241.268
Ticari Alacaklar
15.153.478 56.371.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 3.896.441 1.293.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.257.037 55.078.478
Diğer Alacaklar
224.368 106.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 3.441 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 220.927 102.711
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 15.639.715 15.839.715
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
31 15.639.715 15.839.715
Stoklar
10 4.159.175 3.851.567
Peşin Ödenmiş Giderler
22 915.039 646.739
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 33.942 36.606
Diğer Dönen Varlıklar
18 330.617 292.988
ARA TOPLAM
39.388.881 78.386.743
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.388.881 78.386.743
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 16.217 16.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.676.623 4.694.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 151.625.240 173.397.453
Maddi Duran Varlıklar
13 8.588.871 8.677.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 713 1.752
Peşin Ödenmiş Giderler
22 12.124.445 12.124.445
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.032.109 198.911.905
TOPLAM VARLIKLAR
216.420.990 277.298.648
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 48.679 6.381.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.142.164 8.024.668
Ticari Borçlar
4.461.303 3.997.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 76.577 41.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.384.726 3.955.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 761.685 773.999
Diğer Borçlar
16.263.581 15.715.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 3.906.367 4.133.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.357.214 11.581.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 5.494.092 5.008.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.979.723 1.916.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.856.945 7.554.504
ARA TOPLAM
35.288.172 49.652.335
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.288.172 49.652.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 24.319.985 78.553.694
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 12.124.445 12.124.445
Uzun Vadeli Karşılıklar
725.435 681.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 725.435 681.984
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 6.010.933 3.609.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.180.798 94.969.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.468.970 144.622.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 138.234.337 132.975.434
Ödenmiş Sermaye
76.231.000 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.869.310 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.523.897 3.524.399
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.523.897 3.524.399
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.786.371 3.786.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-262.474 -261.972
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.783.032 932.194
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.567.693 46.295.772
Net Dönem Karı veya Zararı
5.259.405 4.122.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-282.317 -299.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.952.020 132.676.365
TOPLAM KAYNAKLAR
216.420.990 277.298.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 42.031.840 5.789.443
Satışların Maliyeti
23 -25.657.143 -3.016.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.374.697 2.772.617
BRÜT KAR (ZARAR)
16.374.697 2.772.617
Genel Yönetim Giderleri
24 -790.559 -892.496
Pazarlama Giderleri
24 -683.106 -679.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 21.090 100.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -86.237 -1.801.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.835.885 -499.547
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -18.009 -27.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.817.876 -526.679
Finansman Gelirleri
27 3.145.124 1.155.362
Finansman Giderleri
28 -10.205.508 -6.428.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.757.492 -5.799.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -2.468.144 616.337
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-63.174 -23.873
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.404.970 640.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.289.348 -5.183.661
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.289.348 -5.183.661
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.943 5.354
Ana Ortaklık Payları
5.259.405 -5.189.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 30 -0,06900000 -0,06810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-502 -72.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.066 -92.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
564 20.421
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-502 -72.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.288.846 -5.256.061
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.752 5.354
Ana Ortaklık Payları
5.272.094 -5.261.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850342


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.009 Değişim: 1,41% Hacim : 42.206 Mio.TL Son veri saati : 16:45
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.011
Açılış: 1.990
13,6881 Değişim: 1,47%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,7371
Açılış: 13,4901
15,4975 Değişim: 1,84%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,5254
Açılış: 15,2171
784,09 Değişim: 1,25%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 789,01
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.