KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 18:15
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -96.417 840.141 61.551.909 -18.694.670 103.256.426 -347.085 102.909.341
Transferler
92.053 -18.786.723 18.694.670
Sermaye Arttırımı
22.231.000 218 22.231.218 22.231.218
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-84.601 3.530.586 3.445.985 151.725 3.597.710
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 932.194 42.765.186 3.530.586 128.933.629 -195.360 128.738.269
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 932.194 42.765.186 3.530.586 128.933.629 -195.360 128.738.269
Transferler
3.530.586 -3.530.586
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-80.954 4.122.759 4.041.805 -103.709 3.938.096
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.407.412 -6.503.921
Dönem Karı (Zararı)
4.122.759 3.530.586
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.161.261 15.654.967
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 586.952 639.121
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
335.030 14.113.262
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,32 335.030 14.113.262
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
259.314 133.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 259.314 133.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.664.193 17.087.664
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 7.664.193 17.087.664
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.710.441
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -7.710.441
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -10.006.750 -8.608.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.368.910 -25.689.474
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 210.573 239.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.511.216 -5.251.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 -61.939 -1.050.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -46.449.277 -4.201.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.813 -22.868
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 -46.929 -22.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -33.884 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
200.000 -16.039.715
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
200.000 -16.039.715
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -310.270 33.231.569
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 160.079 1.404.164
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.009 -7.059.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -371.572 -464.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 212.563 -6.594.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 129.583 53.170
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.755.351 666.004
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32 1.979.401 608.485
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 10.775.950 57.519
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 -1.010.871 -34.899.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.247.683 1.988.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 379.703 -30.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 3.867.980 2.019.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.407.412 -6.503.921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
40.777.002 637.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.547.998 637.539
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.500.348 646.039
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -47.650 -8.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.325.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.315.951 -9.840.540
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.231.218
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.231.218
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.598 15.789.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 39.598 15.789.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.148.053 -47.904.108
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -15.148.053 -47.904.108
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-207.496 43.350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.946.361 -15.706.922
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.946.361 -15.706.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.187.629 18.894.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.241.268 3.187.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.241.268 3.187.629
Ticari Alacaklar
56.371.708 13.666.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 1.293.230 1.231.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 55.078.478 12.435.231
Diğer Alacaklar
106.152 37.838
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 102.711 37.838
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 15.839.715 16.039.715
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
32 15.839.715 16.039.715
Stoklar
10 3.851.567 3.541.297
Peşin Ödenmiş Giderler
22 646.739 806.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 36.606 28.216
Diğer Dönen Varlıklar
18 292.988 326.682
ARA TOPLAM
78.386.743 37.634.717
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.386.743 37.634.717
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 16.217 3.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.694.632 4.905.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 173.397.453 212.251.453
Maddi Duran Varlıklar
13 8.677.406 7.713.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.752 4.292
Peşin Ödenmiş Giderler
22 12.124.445 4.894.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.911.905 229.772.887
TOPLAM VARLIKLAR
277.298.648 267.407.604
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 6.381.031 8.233.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 8.024.668 11.966.401
Ticari Borçlar
3.997.440 4.156.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 41.913 413.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.955.527 3.742.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 773.999 644.416
Diğer Borçlar
15.715.619 2.960.268
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 4.133.819 2.154.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.581.800 805.850
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 5.008.545 6.304.820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.916.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 7.554.504 4.292.863
ARA TOPLAM
49.652.335 38.558.217
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.652.335 38.558.217
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 78.553.694 80.204.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 12.124.445 5.867.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
681.984 422.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 681.984 422.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 3.609.825 13.616.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.969.948 100.111.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
144.622.283 138.669.335
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 132.975.434 128.933.629
Ödenmiş Sermaye
76.231.000 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.869.310 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.524.399 3.605.353
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.524.399 3.605.353
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.786.371 3.786.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-261.972 -181.018
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
932.194 932.194
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.295.772 42.765.186
Net Dönem Karı veya Zararı
4.122.759 3.530.586
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-299.069 -195.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
132.676.365 128.738.269
TOPLAM KAYNAKLAR
277.298.648 267.407.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 77.638.426 124.470.029
Satışların Maliyeti
23 -56.905.136 -91.555.882
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.733.290 32.914.147
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
20.733.290 32.914.147
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.125.577 -2.696.584
Pazarlama Giderleri
24 -2.800.528 -2.386.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.546.126 1.035.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.544.266 -8.801.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.809.045 20.064.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 7.710.441
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -210.573 -239.730
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.598.472 27.535.529
Finansman Gelirleri
28 4.375.488 13.840.769
Finansman Giderleri
29 -22.994.720 -46.250.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.020.760 -4.873.831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 8.061.320 8.556.229
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.916.529 -28.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.977.849 8.584.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.040.560 3.682.398
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.040.560 3.682.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-82.199 151.812
Ana Ortaklık Payları
4.122.759 3.530.586
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 31 0,05410000 0,04630000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-80.954 -84.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.787 -108.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.833 23.861
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.954 -84.601
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.959.606 3.597.797
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-103.709 151.725
Ana Ortaklık Payları
4.063.315 3.446.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825741


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: -0,78% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5082 Değişim: -0,57%
Düşük 8,4976 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3120 Değişim: -0,68%
Düşük 10,3037 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
508,89 Değişim: -0,50%
Düşük 507,94 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.