KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 20:28
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -96.417 800.362 61.591.688 -18.512.774 103.438.322 -347.085 103.091.237
Transferler
-18.512.774 18.512.774 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.525 11.980.025 11.983.550 202.333 12.185.883
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -92.892 800.362 61.591.688 11.980.025 115.421.872 -144.752 115.277.120
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 932.194 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435
Transferler
3.530.586 -3.530.586 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-22.699 -3.958.612 -3.981.311 11.609 -3.969.702
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -203.717 932.194 46.427.604 -3.958.612 124.952.318 -176.585 124.775.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.973.499 -23.536.223
Dönem Karı (Zararı)
-3.958.612 -5.833.794
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.361.008 18.409.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 430.693 480.890
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.410.096 8.464.672
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,32 1.410.096 8.464.672
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
123.657 21.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 123.657 21.377
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.818.017 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 2.818.017 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 17.813.819
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -3.421.455 -8.371.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.571.103 -36.111.995
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 140.985 119.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
624.807 1.641.994
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 -122.727 -86.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 747.534 1.728.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.360 -847.032
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 -46.188 -847.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -14.172 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -381.898 6.751.273
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -213.538 -2.318.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
715.585 3.770.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -91.833 -330.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 807.418 4.101.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 93.334 72.248
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.176.963 -1.031.711
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32 3.345.969 -765.793
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.830.994 -265.918
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 -1.851.264 -32.564.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
326.489 -11.706.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 68.409 -13.925.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 258.080 2.219.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.973.499 -23.536.223
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.131.133 708.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.131.133 708.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.131.133 716.538
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -8.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.317.209 7.858.284
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.651.343
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 7.651.343
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.306.884 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -9.306.884 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.325 206.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.474.843 -14.969.901
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.474.843 -14.969.901
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.187.629 18.894.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 712.786 3.924.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 712.786 3.187.629
Ticari Alacaklar
11.631.619 13.666.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 1.354.018 1.231.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.277.601 12.435.231
Diğer Alacaklar
85.483 37.838
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 2.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 82.723 37.838
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 16.039.715 16.039.715
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
32 16.039.715 16.039.715
Stoklar
10 4.448.195 3.541.297
Peşin Ödenmiş Giderler
22 1.020.356 806.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 36.080 28.216
Diğer Dönen Varlıklar
18 296.964 326.682
ARA TOPLAM
34.271.198 37.634.717
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.271.198 37.634.717
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 16.433 3.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.764.220 4.905.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 211.756.453 212.251.453
Maddi Duran Varlıklar
13 8.386.165 7.713.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.387 4.292
Peşin Ödenmiş Giderler
22 4.847.844 4.894.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.773.502 229.772.887
TOPLAM VARLIKLAR
264.044.700 267.407.604
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.233.000 8.233.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.383.288 11.966.401
Ticari Borçlar
4.872.034 4.156.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 321.652 413.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.550.382 3.742.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 737.750 644.416
Diğer Borçlar
14.137.231 2.960.268
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 5.500.387 2.154.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.636.844 805.850
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 4.785.095 6.304.820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 58.505 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.368.784 4.292.863
ARA TOPLAM
44.575.687 38.558.217
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.575.687 38.558.217
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 78.298.500 80.204.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 5.653.333 5.867.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
546.327 422.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 546.327 422.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 10.195.120 13.616.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.693.280 100.111.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.268.967 138.669.335
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 124.952.318 128.933.629
Ödenmiş Sermaye
76.231.000 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.869.310 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.582.654 3.605.353
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.582.654 3.605.353
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.786.371 3.786.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-203.717 -181.018
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
932.194 932.194
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.295.772 42.765.186
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.958.612 3.530.586
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-176.585 -195.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.775.733 128.738.269
TOPLAM KAYNAKLAR
264.044.700 267.407.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 19.452.622 94.900.530 7.670.199 10.601.000
Satışların Maliyeti
23 -10.308.905 -70.155.759 -4.327.876 -8.723.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.143.717 24.744.771 3.342.323 1.877.054
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.143.717 24.744.771 3.342.323 1.877.054
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.395.977 -2.046.556 -755.715 -684.410
Pazarlama Giderleri
24 -1.957.477 -1.779.801 -568.122 -418.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.738.018 858.062 856.233 57.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.650.197 -9.774.508 -474.892 -2.828.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.878.084 12.001.968 2.399.827 -1.996.203
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 7.710.441 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -140.985 -120.125 -91.520 100.504
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.737.099 19.592.284 2.308.307 -1.895.699
Finansman Gelirleri
28 4.019.833 5.137.271 2.998.220 304.027
Finansman Giderleri
29 -15.087.932 -35.520.789 -2.333.111 -14.097.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.331.000 -10.791.234 2.973.416 -15.689.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 3.364.164 5.159.860 -276.727 3.138.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-58.505 0 -19.400 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.422.669 5.159.860 -257.327 3.138.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.966.836 -5.631.374 2.696.689 -12.551.180
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.966.836 -5.631.374 2.696.689 -12.551.180
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.224 202.420 -15.298 7.839
Ana Ortaklık Payları
-3.958.612 -5.833.794 2.711.987 -12.559.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 31 -0,05190000 0,10800000 0,03560000 -0,23260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.699 3.525 76.005 -742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.100 4.521 97.442 -951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.401 -996 -21.437 209
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.699 3.525 76.005 -742
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.944.137 -5.627.849 2.772.694 -12.551.922
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.609 202.333 7.621 7.752
Ana Ortaklık Payları
-3.955.746 -5.830.182 2.765.073 -12.559.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798316


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 0,00% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 07.07.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
17,2625 Değişim: 0,27%
Düşük 17,1857 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,6723 Değişim: 0,71%
Düşük 17,5271 07.07.2022 Yüksek 17,6795
Açılış: 17,548
968,41 Değişim: 0,59%
Düşük 960,67 07.07.2022 Yüksek 969,31
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.