KAP ***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2019 - 18:17
KAP ***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 1.980.508 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Transferler
6.145.786 -6.145.786
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.286 -101.736 -181.022 -181.022
Dönem Karı (Zararı)
-101.736 -101.736 -101.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.286 -79.286 -79.286
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -64.740 1.545 972.972 11.103.995 -101.736 34.427.223 34.427.223
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202
Transferler
328.056 -170.735 157.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.021 6.184.755 6.089.734 6.089.734
Dönem Karı (Zararı)
6.184.755 6.184.755 6.184.755
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.021 -95.021 -95.021
Kar Payları
10 -165.908 -165.908 -165.908
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-328.056 -328.056 -328.056
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -177.747 1.545 1.457.968 9.776.320 6.184.755 39.429.972 39.429.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.480.460 10.288.079
Dönem Karı (Zararı)
6.184.755 -101.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.153.816 -2.246.676
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
575.724 566.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
408.453 -1.292.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
408.453 -1.306.024
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 13.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.559.204 -2.082.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 641.732
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 641.732
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
421.211 -80.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.812.670 9.590.199
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-27.016.056 4.040.656
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.253.783 3.301.392
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-228.306 6.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.025.477 3.294.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.325.646 -5.406.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.325.646 -5.406.010
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-236.362 -261.637
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.853.266 7.916.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.543.632 2.051.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.309.634 5.865.242
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.371 26.664
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
183.371 26.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.668.752 -27.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-172.089 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.496.663 -27.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.781.731 7.241.787
Alınan Faiz
5.510.511 4.149.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 50.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -209.240 -1.154.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-170.684 -953.054
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.684 -953.054
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-452.958 -423.099
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
282.274 -529.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.523.809 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15.153.717 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15.153.717
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.464.000 0
Ödenen Temettüler
-165.908 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.127.335 9.335.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.127.335 9.335.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.966.983 6.533.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.839.648 15.868.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.925.899 16.903.166
Finansal Yatırımlar
6 61.440.994 34.424.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 61.440.994 34.424.938
Ticari Alacaklar
7 17.604.652 8.350.869
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 337.312 109.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.267.340 8.241.863
Diğer Alacaklar
8 3.139.129 4.464.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.139.129 4.464.775
Peşin Ödenmiş Giderler
373.577 137.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
373.577 137.215
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 185.129
Diğer Dönen Varlıklar
8 187.956 15.867
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
187.956 15.867
ARA TOPLAM
102.672.207 64.481.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.672.207 64.481.959
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 10.240 10.240
Maddi Duran Varlıklar
1.227.748 774.790
Taşıtlar
448.232 0
Mobilya ve Demirbaşlar
695.798 744.227
Özel Maliyetler
83.718 30.563
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.046.461 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
606.565 888.839
Diğer Haklar
25.607 37.598
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
580.958 851.241
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 366.992 761.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.258.006 2.435.270
TOPLAM VARLIKLAR
107.930.213 66.917.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.828.717 3.675.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.828.717 3.675.000
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.039.059
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.789.658
Ticari Borçlar
7 43.334.659 26.481.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.722.429 178.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
41.612.230 26.302.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
680.963 533.011
Diğer Borçlar
8 1.034.337 850.966
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.034.337 850.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 1.054.469 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.041.370 808.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
931.370 598.008
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
110.000 210.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
76.615 15.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
76.615 15.131
ARA TOPLAM
66.051.130 32.363.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.051.130 32.363.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.469.092 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.469.092 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.307.134 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.958 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
980.019 719.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
980.019 719.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.449.111 719.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.500.241 33.083.027
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.429.972 33.834.202
Ödenmiş Sermaye
10 19.820.509 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -328.056 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 2.131.942 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -176.202 -81.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-177.747 -82.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-177.747 -82.726
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 1.457.968 1.129.912
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 9.776.320 10.112.963
Net Dönem Karı veya Zararı
6.184.755 157.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.429.972 33.834.202
TOPLAM KAYNAKLAR
107.930.213 66.917.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 586.105.087 513.647.228 190.277.767 172.880.979
Satışların Maliyeti
11 -558.435.451 -490.935.956 -177.792.517 -163.784.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.669.636 22.711.272 12.485.250 9.096.326
BRÜT KAR (ZARAR)
27.669.636 22.711.272 12.485.250 9.096.326
Genel Yönetim Giderleri
-19.429.900 -17.730.653 -6.886.632 -6.259.123
Pazarlama Giderleri
-7.104.973 -4.566.721 -2.635.833 -1.143.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.083.862 10.701.336 3.086.003 4.195.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-253.791 -8.740.828 -189.973 -5.860.628
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.964.834 2.374.406 5.858.815 28.277
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.964.834 2.374.406 5.858.815 28.277
Finansman Gelirleri
5.302.659 385.348 815.595 -1.380.842
Finansman Giderleri
-3.397.818 -2.941.648 -1.328.013 -465.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.869.675 -181.894 5.346.397 -1.818.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.684.920 80.158 -1.064.504 429.800
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.263.709 -640.024 -1.085.224 -15.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -421.211 720.182 20.720 445.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.184.755 -101.736 4.281.893 -1.388.610
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.184.755 -101.736 4.281.893 -1.388.610
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.184.755 -101.736 4.281.893 -1.388.610
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 13 0,31000000 -0,00510000 0,21000000 -0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-95.025 -79.285 -103.002 -51.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-121.827 -101.648 -132.054 -66.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.802 22.363 29.052 14.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 26.802 22.363 29.052 14.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.025 -79.285 -103.002 -51.798
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.089.730 -181.021 4.178.891 -1.440.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.089.730 -181.021 4.178.891 -1.440.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794141


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2557 Değişim: 0,26%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2582
Açılış: 8,234
10,0405 Değişim: 0,14%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0621
Açılış: 10,0268
488,17 Değişim: 0,70%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,19
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.