KAP ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 18:29
KAP ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 375.769.985 -2.850.327 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 -226.486.477 201.275.318 201.275.318
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.200.000 23.141.114 3.435 375.769.985 -2.850.327 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 -226.486.477 201.275.318 201.275.318
Transferler
-57.607.206 57.607.206 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.389.471 10.450 -23.188.167 -23.188.167 0
Dönem Karı (Zararı)
-23.188.167 -23.188.167 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.389.471 10.450 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.839.877 4.497.588 -226.486.477 -23.188.167 -255.845.329 186.487.072 186.487.072
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.784.093 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.784.093 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066
Transferler
-19.796.957 19.796.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.119.635 -586.585 -35.104.159 52.428.891 -35.104.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.119.635 -586.585 52.428.891 52.428.891
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 472.279.091 -3.370.678 4.497.588 -246.283.434 -35.104.159 242.362.957 242.362.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.973.070 36.758.700
Dönem Karı (Zararı)
-35.104.159 -23.188.167
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-35.104.159 -23.188.167
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
350.916 50.153.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 11.191.768 10.823.113
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-588.745 156.615
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-588.745 156.615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
986.957 389.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
456.800 382.610
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
530.157 7.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.001.037 46.988.845
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-598.033 -488.843
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.864.563 45.085.647
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8.789.679 4.106.109
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-10.055.172 -1.714.068
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-25.345.622 -2.118.872
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
181.022 -33.038
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 181.022 -33.038
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -2.075.501 -6.052.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.430.464 10.426.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.424.232 72.560.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -247.979 1.109.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 64.672.211 71.451.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.059.191 -2.921.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.059.191 -2.921.571
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 16.430.407 3.033.398
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 2.483.609 -7.848.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.345.895 -2.162.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 6.545.174 5.118.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -39.891.069 -7.281.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-213.436 1.986.046
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-15.065.314 -64.640.673
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -15.065.314 -64.640.673
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.901.337 4.445.145
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.901.337 4.445.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.874.715 5.974.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.015.534 6.499.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.890.249 -525.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.677.221 37.391.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-633.158 -582.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-70.993 -50.343
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.131.560 -1.769.140
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-88.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.729.593 -2.169.783
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.729.593 -2.169.783
Alınan Faiz
598.033 488.842
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.851.646 -20.648.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.854.218 19.602.210
Kredilerden Nakit Girişleri
21.854.218 19.602.210
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
4.861.990 -6.100.432
Ödenen Faiz
-17.864.562 -34.150.296
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.693.156 14.341.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.693.156 14.341.042
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.148.158 1.435.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.841.314 15.776.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.841.314 10.148.158
Ticari Alacaklar
145.366.062 199.146.377
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-21 12.516.734 12.268.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 132.849.328 186.877.622
Diğer Alacaklar
14.295.040 11.235.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.295.040 11.235.849
Stoklar
9 69.481.920 87.473.913
Peşin Ödenmiş Giderler
6.154.374 8.637.983
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.154.374 8.637.983
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.661 106.314
Diğer Dönen Varlıklar
24.905.733 18.890.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24.905.733 18.890.199
ARA TOPLAM
275.075.104 335.638.793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
275.075.104 335.638.793
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.278.905 1.278.905
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.278.905 1.278.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 939.905 1.120.927
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
469.871 475.028
Maddi Duran Varlıklar
11 657.969.119 552.046.488
Arazi ve Arsalar
184.767.932 171.289.849
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.041.433 2.167.226
Binalar
72.705.610 66.204.005
Tesis, Makine ve Cihazlar
381.997.837 297.966.022
Taşıtlar
134.085 151.156
Mobilya ve Demirbaşlar
1.358.977 1.469.106
Özel Maliyetler
182.358 215.581
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.529.895 11.047.253
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.250.992 1.536.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
367.868 597.973
Bilgisayar Yazılımları
367.868 597.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18.b 42.883.451 62.691.213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
703.909.119 618.210.534
TOPLAM VARLIKLAR
978.984.223 953.849.327
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
177.051.301 207.575.265
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 177.051.301 207.575.265
Banka Kredileri
171.360.140 201.306.115
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.362.502 2.211.738
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.328.659 4.057.412
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.699.707 32.932.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.699.707 32.932.343
Banka Kredileri
7 38.699.707 32.932.343
Ticari Borçlar
177.985.812 204.103.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-21 75.020.116 68.474.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 102.965.696 135.628.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.722.824 2.936.260
Diğer Borçlar
54.353.866 45.590.539
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 46.654.776 41.792.786
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.699.090 3.797.753
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.235.868 75.301.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 60.235.868 75.301.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.340.365 2.974.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.016.621 2.184.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.323.744 790.907
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.214.701 7.233.031
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.214.701 7.233.031
ARA TOPLAM
529.604.444 578.647.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
529.604.444 578.647.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
145.036.258 123.771.061
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 145.036.258 123.771.061
Banka Kredileri
140.969.058 119.495.511
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.067.200 4.275.550
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
21 50.142.434 50.142.434
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
50.142.434 50.142.434
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.838.130 11.354.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.838.130 11.354.546
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.016.822 185.268.041
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
736.621.266 763.915.261
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
242.362.957 189.934.066
Ödenmiş Sermaye
14.a 27.200.000 27.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14.b 23.141.114 23.141.114
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14.c 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
468.908.413 381.375.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
468.908.413 381.375.363
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.370.678 -2.784.093
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
472.279.091 384.159.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.d 4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-246.283.434 -226.486.477
Net Dönem Karı veya Zararı
-35.104.159 -19.796.957
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
242.362.957 189.934.066
TOPLAM KAYNAKLAR
978.984.223 953.849.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 201.081.275 216.119.915
Satışların Maliyeti
15 -153.834.928 -164.395.938
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.246.347 51.723.977
BRÜT KAR (ZARAR)
47.246.347 51.723.977
Genel Yönetim Giderleri
16 -8.495.846 -8.071.647
Pazarlama Giderleri
16 -9.527.860 -9.482.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.395.693 6.456.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.321.530 -7.944.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.296.804 32.682.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
370.787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.157 -5.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -181.022 33.038
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.481.412 32.710.199
Finansman Giderleri
-63.661.072 -61.950.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-37.179.660 -29.240.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.075.501 6.052.628
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.b 2.075.501 6.052.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.104.159 -23.188.167
DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.104.159 -23.188.167
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19 87.533.050 8.399.921
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
88.119.635 8.389.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-586.585 10.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.533.050 8.399.921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.428.891 -14.788.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.428.891 -14.788.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863624


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.501 Değişim: 1,19% Hacim : 9.027 Mio.TL Son veri saati : 11:41
Düşük 1.495 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,1860 Değişim: 0,23%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2123
Açılış: 7,1695
8,7759 Değişim: 0,57%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8056
Açılış: 8,7262
413,45 Değişim: -0,53%
Düşük 413,10 25.02.2021 Yüksek 416,33
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.