KAP ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 21:02
KAP ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -3.251.171 276.318.048 4.497.588 -122.691.844 -47.441.595 157.775.575 157.775.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.254.168 1.254.168 1.254.168
Transferler
-47.441.595 47.441.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
400.844 99.451.937 -57.607.206 42.245.575 42.245.575
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.850.327 375.769.985 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 201.275.318 201.275.318
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.850.327 375.769.985 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 201.275.318 201.275.318
Transferler
-57.607.206 57.607.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.234 8.389.471 -19.796.957 -19.796.957 -19.796.957
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.784.093 384.159.456 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.960.125 81.934.383
Dönem Karı (Zararı)
-19.796.957 -57.607.206
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.874.660 107.326.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 21.974.776 18.673.859
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.891.857 -148.374
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.891.857 -148.374
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.074.236 92.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 6.320.587 -868.371
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -246.351 90.770
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 870.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.130.862 76.853.433
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.894.360 -226.637
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 56.706.720 67.020.001
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 10.510.879 15.271.459
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -9.192.377 -5.211.390
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-58.377.164 24.837.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-51.537 88.605
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -51.537 88.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25b -15.984.656 -12.950.298
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.155
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -121.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.602.210 27.504.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.689.152 -52.847.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.880.910 -2.552.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.808.242 -50.294.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.973.320 -3.222.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.973.320 -3.222.269
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -27.815.202 -10.338.631
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.195.319 2.011.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.851.047 21.327.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.233.479 26.573.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.617.568 -5.246.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 187.543 -836.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.675.587 30.756.971
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -6.675.587 30.756.971
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -57.555.075 46.059.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.971 -5.405.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
825.641 -10.432.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-736.670 5.027.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.320.087 77.223.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.570.920 1.105.919
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69.118 3.605.010
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.608.831 -8.002.240
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -132.299 -44.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.155
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.370.891 -8.305.932
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.370.891 -8.305.932
Alınan Faiz
2.894.359 226.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.281.858 -76.352.534
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.002.769 15.046.555
Kredilerden Nakit Girişleri
7 73.002.769 15.046.555
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
20.985.808 -34.532.497
Ödenen Faiz
-56.706.719 -56.866.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.712.902 -2.420.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.712.902 -2.420.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.435.256 3.855.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.148.158 1.435.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.148.158 1.435.256
Ticari Alacaklar
199.146.377 251.751.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 12.268.755 16.257.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 186.877.622 235.493.487
Diğer Alacaklar
11.235.849 6.262.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.235.849 6.262.529
Stoklar
11 87.473.913 62.082.876
Peşin Ödenmiş Giderler
8.637.983 5.442.664
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.637.983 5.442.664
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
106.314 20.637
Diğer Dönen Varlıklar
18.890.199 19.715.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 18.890.199 19.715.840
ARA TOPLAM
335.638.793 346.711.097
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
335.638.793 346.711.097
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.278.905 1.146.605
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.278.905 1.146.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.120.927 1.069.390
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 475.028 485.339
Maddi Duran Varlıklar
14 552.046.488 547.106.454
Arazi ve Arsalar
171.289.849 171.115.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.167.226 2.434.275
Binalar
66.204.005 60.155.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
297.966.022 306.634.579
Taşıtlar
151.156 240.824
Mobilya ve Demirbaşlar
1.469.106 1.155.451
Özel Maliyetler
215.581 222.942
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.047.253 5.148.383
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.536.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
597.973 986.111
Bilgisayar Yazılımları
597.973 986.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25a 62.691.213 47.479.116
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
618.210.534 598.273.015
TOPLAM VARLIKLAR
953.849.327 944.984.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
207.575.265 178.506.488
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 207.575.265 178.506.488
Banka Kredileri
201.306.115 171.411.577
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.211.738 2.315.529
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.057.412 4.779.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.932.343 32.211.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.932.343 32.211.151
Banka Kredileri
7 32.932.343 32.211.151
Ticari Borçlar
204.103.614 158.269.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 68.474.942 61.241.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 135.628.672 97.028.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16a 2.936.260 2.748.717
Diğer Borçlar
45.590.539 50.699.415
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 41.792.786 40.714.568
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.797.753 9.984.847
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
75.301.182 132.856.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 75.301.182 132.856.257
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.974.986 4.091.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16b 2.184.079 3.053.755
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
790.907 1.037.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.233.031 7.001.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.233.031 7.001.664
ARA TOPLAM
578.647.220 566.384.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
578.647.220 566.384.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
123.771.061 139.320.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 123.771.061 139.320.021
Banka Kredileri
119.495.511 135.020.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.275.550 4.299.892
Diğer Borçlar
50.142.434 30.234.844
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
50.142.434 30.234.844
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.354.546 7.769.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16c 11.354.546 7.769.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.268.041 177.324.339
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
763.915.261 743.708.794
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
189.934.066 201.275.318
Ödenmiş Sermaye
18a 27.200.000 27.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18b 23.141.114 23.141.114
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18c 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
381.375.363 372.919.658
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
381.375.363 372.919.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.784.093 -2.850.327
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18e 384.159.456 375.769.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
18e 4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-226.486.477 -168.879.271
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.796.957 -57.607.206
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
189.934.066 201.275.318
TOPLAM KAYNAKLAR
953.849.327 944.984.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 465.411.549 426.263.284
Satışların Maliyeti
19 -362.169.683 -322.601.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.241.866 103.661.694
BRÜT KAR (ZARAR)
103.241.866 103.661.694
Genel Yönetim Giderleri
20 -25.009.424 -24.564.727
Pazarlama Giderleri
20 -18.973.976 -14.990.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 23.491.198 22.605.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -19.236.111 -26.518.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.513.553 60.193.803
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 121.155
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -10.311 -10.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 51.537 -88.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.554.779 60.216.040
Finansman Giderleri
24 -99.336.392 -130.773.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-35.781.613 -70.557.504
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.984.656 12.950.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25b 15.984.656 12.950.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.796.957 -57.607.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.796.957 -57.607.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.796.957 -57.607.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.455.705 99.852.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
66.234 400.844
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8.389.471 99.451.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.389.471 99.451.937
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.455.705 99.852.781
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.341.252 42.245.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.341.252 42.245.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823655


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.864 Değişim: -0,15% Hacim : 50.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.841 12.08.2022 Yüksek 2.897
Açılış: 2.872
17,9321 Değişim: -0,03%
Düşük 17,9030 12.08.2022 Yüksek 17,9702
Açılış: 17,938
18,4009 Değişim: -0,71%
Düşük 18,3728 12.08.2022 Yüksek 18,5531
Açılış: 18,5326
1.038,94 Değişim: 0,60%
Düşük 1.030,48 12.08.2022 Yüksek 1.040,34
Açılış: 1.032,69
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.