KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 19:06
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 147.887.105 35.774.003
Satışların Maliyeti
21 -86.015.061 -26.328.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.872.044 9.445.548
BRÜT KAR (ZARAR)
61.872.044 9.445.548
Genel Yönetim Giderleri
-3.374.937 -2.238.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 8.190.450 2.094.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -16.602.262 -1.638.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.085.295 7.662.689
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 98.989 1.006.437
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.184.284 8.669.126
Finansman Gelirleri
24 7.665.747 6.378.916
Finansman Giderleri
24 -6.620.915 -3.422.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.229.116 11.625.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.620.235 -2.404.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -312.261 -725.067
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -10.307.974 -1.679.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.608.881 9.220.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.608.88nç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,50800000 0,18400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.995.344 18.883.054
Dönem Karı (Zararı)
40.608.890 9.220.717
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.608.890 9.220.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.388.834 2.478.959
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 441.360 330.287
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
419.949 254.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 585.694 245.376
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -165.745 8.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.304.584 269.595
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 2.821.047 269.595
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 466.369 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 17.168 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 10.222.941 1.679.279
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 -54.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-84.636.164 7.104.645
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.239.900 10.774.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -10.239.900 10.774.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.595.780 1.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.595.780 1.098
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-35.149.407 -8.906.462
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -35.149.407 -8.906.462
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -14.635.939 -5.045.348
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 888.540 -2.225.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.122.543 13.266.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -22.122.543 13.266.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.773.678 779.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artı 84.059.579 -17.597.099
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.766.889 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -7.766.889 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 94.003.259 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 0 -15.171.285
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -214.650 -258.155
Ödenen Faiz
24 -1.962.141 -2.167.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.355.912 788.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 51.355.912 788.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 92.829.193 41.473.281
Ticari Alacaklar
90.639.215 80.416.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 90.639.215 80.416.483
Diğer Alacaklar
2.436.299 80.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.436.299 80.341
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
359.076.084 301.902.445
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 359.076.084 301.902.445
Stoklar
8 60.889.952 46.254.013
Peşin Ödenmiş Giderler
3.775.581 4.792.787
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.775.581 4.792.787
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 918.984 1.224.745
Diğer Dönen Varlıklar
19 12.811.598 9.564.321
ARA TOPLAM
623.376.906 485.708.416
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
623.376.906 485.708.416
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
421.234 181.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 421.234 181.412
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 77.650.000 77.650.000
Maddi Duran Varlıklar
12 3.907.427 3.435.143
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 885.035 1.090.173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.646 23.829
Peşin Ödenmiş Giderler
25 16.229.581 13.566.916
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
9 128.666 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.245.589 95.947.473
TOPLAM VARLIKLAR
722.622.495 581.655.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 135.679.108 44.426.551
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 15.186.551 9.788.287
Ticari Borçlar
86.010.342 107.666.516
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 86.010.342 107.666.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.631.170 2.857.492
Diğer Borçlar
2.064.843 1.372.245
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 19.155 19.022
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.045.688 1.353.223
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 27.934.043 5.909.811
Kısa Vadeli Karşılıklar
573.103 747.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 240.386 249.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 332.717 498.462
ARA TOPLAM
272.079.160 172.768.458
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.079.160 172.768.458
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.543.558 3.546.864
Diğer Borçlar
2.181.386 2.181.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.181.386 2.181.386
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.280.416 1.345.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.280.416 1.345.880
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 66.712.049 56.489.108
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.717.409 63.563.363
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.393 Değişim: -0,07% Hacim : 28.869 Mio.TL Son veri saati : 17:14
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9494 Değişim: 0,30%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,7610 Değişim: 0,02%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
929,81 Değişim: 0,15%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.