KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:59
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 194.486.910 118.081.096 82.545.603 44.803.744
Satışların Maliyeti
16 -118.870.589 -75.460.976 -43.289.608 -27.251.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.616.321 42.620.120 39.255.995 17.551.787
BRÜT KAR (ZARAR)
75.616.321 42.620.120 39.255.995 17.551.787
Genel Yönetim Giderleri
-6.363.367 -6.036.773 -1.711.014 -2.491.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.462.490 8.862.897 2.283.214 5.456.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -8.026.319 -6.183.477 -1.384.277 -4.871.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.689.125 39.262.767 38.443.918 15.646.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.674.738 2.097.869 195.201 1.082.677
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -918.856 0 -360.287
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.363.863 40.441.780 38.639.119 16.368.496
Finansman Gelirleri
19 10.139.520 9.405.618 428.166 5.535.660
Finansman Giderleri
19 -7.139.708 -7.408.608 -2.573.046 -2.696.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.363.675 42.438.790 36.494.239 19.207.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.300.641 -9.557.115 -7.818.873 -4.305.239
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -798.269 -2.071.797 -553.162 -1.559.021
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -17.502.372 -7.485.318 -7.265.711 -2.746.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.063.034 32.881.675 28.675.366 14.902.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.063.034 32.881.675 28.675.366 14.902.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 -2 -1 -1
Ana Ortaklık Payları
55.063.036 32.881.677 28.675.367 14.902.541
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,68800000 0,65800000 0,35800000 0,29800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.287.034 9.986.683
Dönem Karı (Zararı)
55.063.034 32.881.675
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.063.034 32.881.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.960.375 10.138.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.095.269 718.403
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.434 185.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 82.760 185.307
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.674 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
363.418 186.425
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -525.994 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 623.522 402.308
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 265.890 -215.883
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 17.464.504 7.515.777
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -54.250 1.532.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.574.836 -33.033.057
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.119.326 -19.586.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.119.326 -19.586.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.834 17.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -81.834 17.709
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-88.524.318 -19.918.548
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -88.524.318 -19.918.548
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -21.240.803 3.706.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -981.837 2.474.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.651.556 -1.360.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 31.651.556 -1.360.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.130.324 1.625.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.056.984 1.298.890
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.056.984 1.298.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.704.234 -1.290.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.704.234 -1.290.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.551.427 9.986.683
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -5.735.607 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.201.763 7.297.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 86.450 104.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.288.213 -284.871
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.477.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.831.354 38.999.737
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-182.280 788.030
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -182.280 788.030
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 38.073.928
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -47.298.141 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -350.933 137.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.320.151 56.284.008
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -59.320.151 56.284.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 81.538.746 34.494.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.218.595 90.778.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.218.595 81.538.746
Ticari Alacaklar
29.177.810 33.563.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 29.177.810 33.563.026
Diğer Alacaklar
110.630 114.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 110.630 114.878
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
297.257.568 218.581.211
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 297.257.568 218.581.211
Stoklar
7 27.567.597 6.326.794
Peşin Ödenmiş Giderler
2.900.260 2.070.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.900.260 2.070.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.490 0
Diğer Dönen Varlıklar
7.199.598 449.205
ARA TOPLAM
386.478.548 342.644.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
386.478.548 342.644.554
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
178.522 92.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 178.522 92.440
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 40.885.000 40.885.000
Maddi Duran Varlıklar
11 8.417.325 7.870.926
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.090.173 1.521.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 24.045 24.865
Peşin Ödenmiş Giderler
10.286.456 5.664.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
20 152.271 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.033.792 56.059.263
TOPLAM VARLIKLAR
447.512.340 398.703.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 11.565.490 49.224.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 10.490.915 12.986.640
Ticari Borçlar
49.960.364 17.685.286
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 49.960.364 17.685.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.655.673 1.525.349
Diğer Borçlar
488.487 488.556
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 19.155 19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 469.332 469.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 13.407.733 23.255.694
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 126.151
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.