KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:33
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 35.774.003 30.810.361
Satışların Maliyeti
16 -26.328.455 -20.895.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.445.548 9.915.173
BRÜT KAR (ZARAR)
9.445.548 9.915.173
Genel Yönetim Giderleri
-2.238.872 -1.783.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.094.323 2.013.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.638.310 -815.498
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.662.689 9.330.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.006.437 783.833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -431.335
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.669.126 9.682.555
Finansman Gelirleri
19 6.378.916 2.236.325
Finansman Giderleri
19 -3.422.924 -1.949.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.625.118 9.969.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.404.401 -2.246.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -725.067 -434.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.679.334 -1.812.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.220.717 7.722.788
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.220.717 7.722.788
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6 -1
Ana Ortaklık Payları
9.220.723 7.722.789
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,18400000 0,15400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.883.054 -2.386.087
Dönem Karı (Zararı)
9.220.717 7.722.788
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.220.717 7.722.788
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.478.959 2.599.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 330.287 304.202
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
254.050 63.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 245.376 63.700
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.674 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
269.595 73.027
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 269.595 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 0 221.449
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 0 -148.422
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.679.279 1.817.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -54.252 340.558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.104.645 -12.708.037
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.774.166 3.605.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 10.774.166 3.605.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.098 40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.098 40.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-8.906.462 -12.656.718
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -8.906.462 -12.656.718
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -5.045.348 -623.689
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.225.709 601.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.266.908 -4.076.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 13.266.908 -4.076.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 779.430 466.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.453 277.156
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 8.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 185.453 277.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.732.891 -341.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.732.891 -341.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.804.321 -2.386.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 78.733 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-497.918 2.130.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 86.549 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -584.467 -138.770
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.269.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.597.099 10.683.061
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.159.700
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 -1.159.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 11.842.761
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -15.171.285 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -258.155 0
Ödenen Faiz
19 -2.167.659 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
788.037 10.427.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 788.037 10.427.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 81.538.746 34.494.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.326.783 44.922.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 82.326.783 81.538.746
Ticari Alacaklar
22.788.860 33.563.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.788.860 33.563.026
Diğer Alacaklar
103.039 114.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 103.039 114.878
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
233.723.247 218.581.211
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 233.723.247 218.581.211
Stoklar
7 11.372.142 6.326.794
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.296.403 2.070.694
Diğer Dönen Varlıklar
2.182.096 449.205
ARA TOPLAM
356.792.570 342.644.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
356.792.570 342.644.554
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
103.181 92.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 103.181 92.440
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 40.885.000 40.885.000
Maddi Duran Varlıklar
11 8.186.710 7.870.926
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.427.570 1.521.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 24.561 24.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
20 6.233.651 5.664.865
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.860.673 56.059.263
TOPLAM VARLIKLAR
413.653.243 398.703.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 35.655.277 49.224.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 12.491.499 12.986.640
Ticari Borçlar
30.952.194 17.685.286
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 30.952.194 17.685.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.304.779 1.525.349
Diğer Borçlar
668.509 488.556
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 27.155 19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 641.354 469.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
29.491.268 23.255.694
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.841.196 1.193.677
Kısa Vadeli Karşılıklar
395.441 371.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 152.009 136.963
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 243.432 234.758
ARA TOPLAM
113.800.163 106.731.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.800.163 106.731.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 10.294.978 13.557.942
Diğer Borçlar
13.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 13.500 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.427.252 1.196.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.427.252 1.196.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 37.492.849 35.813.570
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.228.579 50.568.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.028.742 157.299.812
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
250.624.529 241.404.027
Ödenmiş Sermaye
15 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -355.250 -355.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 2.098.440 2.098.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
355.619 355.840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
355.619 355.840
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 456.520 456.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -100.901 -100.680
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.702.140 3.702.140
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 185.602.857 131.024.719
Net Dönem Karı veya Zararı
9.220.723 54.578.138
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28 -22
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
250.624.501 241.404.005
TOPLAM KAYNAKLAR
413.653.243 398.703.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 50.000.000 0 1.310.410 5.236.867 84.182.247 45.307.745 185.826.825 -20 185.826.805
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-210.444
Transferler
-1.530.805 46.838.550 -45.307.745
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.296 7.722.789 7.744.085 -1 7.744.084
Dönem Karı (Zararı)
7.722.789 7.722.789 -1 7.722.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.296 21.296 21.296
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.159.700 -1.159.700 -1.159.700
Dönem Sonu Bakiyeler
15 50.000.000 -1.159.700 1.310.410 -189.148 3.706.062 131.020.797 7.722.789 192.411.210 -21 192.411.189
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 3.702.140 131.024.719 54.578.138 241.404.027 -22 241.404.005
Transferler
54 9.220.723 9.220.502 -6 9.220.496
Dönem Karı (Zararı)
9.220.723 9.220.723 -6 9.220.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-221 -221 -221
Dönem Sonu Bakiyeler
15 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.901 3.702.140 185.602.857 9.220.723 250.624.529 -28 250.624.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.220.717 7.722.788
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-221 -303.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -276 -378.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
55 75.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 55 75.777
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-221 -303.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.220.496 7.419.678
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6 -1
Ana Ortaklık Payları
9.220.502 7.419.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935383


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.459 Değişim: -0,15% Hacim : 5.175 Mio.TL Son veri saati : 11:40
Düşük 1.458 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,3515 Değişim: -0,51%
Düşük 8,3031 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1213 Değişim: -0,41%
Düşük 10,0527 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
498,50 Değişim: -1,63%
Düşük 496,61 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.