KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 21:59
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 165.053.637 140.753.087
Satışların Maliyeti
28 -100.677.140 -80.420.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.376.497 60.332.503
BRÜT KAR (ZARAR)
64.376.497 60.332.503
Genel Yönetim Giderleri
29 -6.934.655 -6.356.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.904.116 6.194.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -6.835.620 -4.049.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.510.338 56.122.269
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.436.800 3.210.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -948.691 -17.279
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.998.447 59.315.532
Finansman Gelirleri
33 12.922.939 3.542.381
Finansman Giderleri
33 -11.581.293 -5.761.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.340.093 57.096.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.761.957 -11.789.077
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.058.508 -790.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.703.449 -10.998.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.578.136 45.307.743
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.578.136 45.307.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -2 -2
Ana Ortaklık Payları
36 54.578.138 45.307.745
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 1,09200000 0,91000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.072.302 -8.167.173
Dönem Karı (Zararı)
54.578.138 45.307.743
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.235.524 9.998.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 1.168.756 1.516.010
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.463 32.808
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.463 32.808
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
208.412 285.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
169.623 144.266
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.789 141.690
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.028 -84.118
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
177.786 338.728
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-51.758 -422.846
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.587.245 -2.665.401
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.587.245 -2.665.401
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.761.957 10.913.588
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.532.153 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.532.153 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.876.529 -62.816.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.753.314 -4.799.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -44.532 -78.050
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-46.678.174 -48.932.629
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
14 -46.678.174 -48.932.629
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 4.086.453 -7.292.958
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 1.883.349 -560.752
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 102.848 137.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -490.114 598.702
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -2.251.602 2.265.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-731.443 -4.154.494
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.937.133 -7.509.617
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.864.831 -657.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.427.294 -6.026.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,18 152.196 77.095
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18 -734.902 -985.224
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 9.010.000 2.107.663
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -7.226.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.544.540 29.131.772
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
432.780 2.870.458
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 432.780 2.870.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 35.590.547 20.586.232
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -328.784 -323.070
Ödenen Faiz
-7.150.003 5.998.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.044.136 14.938.027
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.044.136 14.938.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.494.610 19.556.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 81.538.746 34.494.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 81.538.746 34.494.610
Ticari Alacaklar
33.563.026 27.012.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 33.563.026 27.012.961
Diğer Alacaklar
114.878 120.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 0 40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 114.878 80.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
218.581.211 160.118.020
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
14 218.581.211 160.118.020
Stoklar
12 6.326.794 10.413.247
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.070.694 3.954.043
Diğer Dönen Varlıklar
26 449.205 1.836.032
ARA TOPLAM
342.644.554 237.949.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
342.644.554 237.949.255
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
92.440 42.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 92.440 42.444
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 40.885.000 36.130.000
Maddi Duran Varlıklar
17 7.870.926 17.170.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 1.521.167 323.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 24.865 56.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
35 5.664.865 3.602.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.059.263 57.325.069
TOPLAM VARLIKLAR
398.703.817 295.274.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 49.224.676 28.708.331
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 12.986.640 8.062.111
Ticari Borçlar
17.685.286 17.634.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 17.685.286 17.634.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 1.525.349 2.293.317
Diğer Borçlar
488.556 2.740.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 19.155 19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 469.401 2.721.003
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
23.255.694 11.470.677
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
14 23.255.694 11.470.677
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.193.677 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
371.721 421.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 136.963 113.342
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 234.758 308.020
ARA TOPLAM
106.731.599 71.330.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.731.599 71.330.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 13.557.942 8.033.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.196.701 1.052.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.196.701 1.052.232
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 35.813.570 29.031.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.568.213 38.117.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.299.812 109.447.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
241.404.027 185.826.825
Ödenmiş Sermaye
27 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-355.250 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.098.440 1.310.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
355.840 -210.444
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
355.840 -210.444
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 456.520 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -100.680 -210.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.702.140 5.236.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 131.024.719 84.182.247
Net Dönem Karı veya Zararı
36 54.578.138 45.307.745
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -22 -20
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
241.404.005 185.826.805
TOPLAM KAYNAKLAR
398.703.817 295.274.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-33.487 -33.487 -33.487 -33.487
Transferler
-179.953 51.614.469 -51.434.516 179.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-303.110 -303.110 -303.110 45.307.745 45.307.745 45.004.635 -2 45.004.633
Dönem Karı (Zararı)
45.307.745 45.307.745 45.307.745 -2 45.307.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-303.110 -303.110 -303.110 -303.110 -303.110
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.870.458 852.759 3.723.217 3.723.217
Dönem Sonu Bakiyeler
27 50.000.000 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 50.000.000 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805
Transferler
-1.534.727 46.842.472 -45.307.745 1.534.727
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
456.520 109.764 566.284 566.284 54.578.138 54.578.138 55.144.422 -2 55.144.420
Dönem Karı (Zararı)
54.578.138 54.578.138 54.578.138 -2 54.578.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
456.520 109.764 566.284 566.284 566.284 566.284
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-355.250 788.039 432.780 432.780
Dönem Sonu Bakiyeler
27 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 355.840 355.840 3.702.140 131.024.719 54.578.138 185.602.857 241.404.027 -22 241.404.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
54.578.136 45.307.743
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
566.284 -303.110
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 507.246 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 137.205 -378.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-78.167 75.777
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -78.167 75.777
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
566.284 -303.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.144.420 45.004.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -2 -2
Ana Ortaklık Payları
55.144.422 45.004.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910221


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: 0,00% Hacim : 31.470 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,4247 Değişim: -0,28%
Düşük 7,4163 04.03.2021 Yüksek 7,4665
Açılış: 7,4455
8,9643 Değişim: -0,25%
Düşük 8,9549 04.03.2021 Yüksek 9,0195
Açılış: 8,9865
409,95 Değişim: -0,15%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 412,47
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.