KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 18:42
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 73.277.352 61.896.558 42.466.991 35.724.803
Satışların Maliyeti
13 -48.209.019 -37.160.155 -27.313.831 -22.357.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.068.333 24.736.403 15.153.160 13.367.350
BRÜT KAR (ZARAR)
25.068.333 24.736.403 15.153.160 13.367.350
Genel Yönetim Giderleri
-3.545.344 -2.868.598 -1.761.873 -1.286.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 3.406.101 2.801.772 1.392.248 1.605.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.312.429 -1.851.754 -496.931 -629.101
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.616.661 22.817.823 14.286.604 13.056.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.632.156 318.029 848.323 110.419
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -1.175.533 0 -744.198 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.073.284 23.135.852 14.390.729 13.166.985
Finansman Gelirleri
16 3.869.958 1.366.796 1.633.633 418.159
Finansman Giderleri
16 -4.712.231 -2.043.279 -2.762.619 -1.008.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.231.011 22.459.369 13.261.743 12.576.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.251.876 -5.129.681 -3.005.396 -2.956.366
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -512.776 -186.033 -78.647 -88.402
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.739.100 -4.943.648 -2.926.749 -2.867.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.979.135 17.329.688 10.256.347 9.620.212
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.979.135 17.329.688 10.256.347 9.620.212
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -1 -3 0 -2
Ana Ortaklık Payları
18 17.979.136 17.329.691 10.256.347 9.620.214
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,36000000 0,35000000 0,21000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.821 -1.494.561
Dönem Karı (Zararı)
17.979.135 17.329.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.412.255 6.008.461
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 491.704 833.294
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
171.066 99.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
171.066 99.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.090 201.342
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
202.372 127.992
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-147.282 73.350
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.741.573 4.920.404
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
952.822 -46.123
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
952.822 -46.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.315.569 -23.289.789
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 133.768 -836.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.399 -1.050
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-27.613.522 -16.369.304
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
6 -27.613.522 -16.369.304
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.796.248 -5.265.057
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.093.745 703.140
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.037.828 -203.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.952.263 80.812
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.335.144 -674.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.498.946 -723.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
75.821 48.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.542.921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.700.138 -3.649.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 0 75.057
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -172.040 -1.445.239
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 4.872.178 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -2.278.978
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.373.609 -563.557
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.159.700 63.362
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -1.159.700 63.362
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 36.533.309 -626.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.149.568 -5.707.278
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.149.568 -5.707.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.494.610 19.556.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 74.644.178 13.849.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 74.644.178 34.494.610
Ticari Alacaklar
26.676.821 27.012.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.676.821 27.012.961
Diğer Alacaklar
80.342 120.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.342 80.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
183.494.141 160.118.020
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
6 183.494.141 160.118.020
Stoklar
14.209.495 10.413.247
Peşin Ödenmiş Giderler
860.298 3.954.043
Diğer Dönen Varlıklar
5.768.755 1.836.032
ARA TOPLAM
305.734.030 237.949.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
305.734.030 237.949.255
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
42.045 42.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
42.045 42.444
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 30.305.000 36.130.000
Maddi Duran Varlıklar
8 16.866.576 17.170.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
228.113 323.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 40.616 56.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 5.066.508 3.602.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.548.858 57.325.069
TOPLAM VARLIKLAR
358.282.888 295.274.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 53.455.900 28.708.331
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 12.124.243 8.062.111
Ticari Borçlar
19.524.742 17.634.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 19.524.742 17.634.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.952.452 2.293.317
Diğer Borçlar
8.075.302 2.740.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 19.155 19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.056.147 2.721.003
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7.233.276 11.470.677
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 7.233.276 11.470.677
Kısa Vadeli Karşılıklar
493.287 421.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 211.572 113.342
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 281.715 308.020
ARA TOPLAM
104.859.202 71.330.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.859.202 71.330.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 15.756.788 8.033.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.237.236 1.052.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.237.236 1.052.232
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 33.773.528 29.031.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.767.552 38.117.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
155.626.754 109.447.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.656.155 185.826.825
Ödenmiş Sermaye
12 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -1.159.700 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 1.310.410 1.310.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-200.550 -210.444
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-200.550 -210.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -200.550 -210.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.506.590 5.236.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 130.220.269 84.182.247
Net Dönem Karı veya Zararı
18 17.979.136 45.307.745
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -21 -20
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.656.134 185.826.805
TOPLAM KAYNAKLAR
358.282.888 295.274.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442
Transferler
-63.362 51.497.878 -51.434.516 63.362
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.974 -92.974 -92.974 17.329.691 17.329.691 17.236.717 -3 17.236.714
Dönem Karı (Zararı)
17.329.691 17.329.691 17.329.691 -3 17.329.688
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.974 -92.974 -92.974 -92.974 -92.974
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
63.362 63.362 63.362
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -2.807.096 457.651 -308 -308 -308 5.353.458 84.099.143 17.329.691 101.428.834 154.432.539 -21 154.432.518
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000.000 0 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805
Transferler
-730.277 46.038.022 -45.307.745 730.277
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.894 9.894 9.894 17.979.136 17.979.136 17.989.030 -1 17.989.029
Dönem Karı (Zararı)
17.979.136 17.979.136 17.979.136 -1 17.979.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.894 9.894 9.894 9.894 9.894
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.159.700 -1.159.700 -1.159.700
Dönem Sonu Bakiyeler
12 50.000.000 -1.159.700 1.310.410 -200.550 -200.550 -200.550 4.506.590 130.220.269 17.979.136 148.199.405 202.656.155 -21 202.656.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.979.135 17.329.688 10.256.347 9.620.212
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.894 -92.974 293.216 -109.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -12.367 -116.218 366.520 -136.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.473 23.244 -73.304 27.258
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 2.473 23.244 -73.304 27.258
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.894 -92.974 293.216 -109.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.969.241 17.236.714 10.549.563 9.511.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -1 -3 0 -2
Ana Ortaklık Payları
17.969.242 17.236.717 10.549.563 9.511.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868412


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.