KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2020 - 18:45
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 140.753.087 128.414.243
Satışların Maliyeti
29 -80.420.584 -76.711.054
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.332.503 51.703.189
BRÜT KAR (ZARAR)
60.332.503 51.703.189
Genel Yönetim Giderleri
30 -6.356.022 -7.226.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 6.194.939 12.182.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -4.049.151 -7.615.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.122.269 49.043.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 3.903.691 14.491.211
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -17.279 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.008.681 63.534.422
Finansman Gelirleri
34 2.849.232 8.906.213
Finansman Giderleri
34 -5.761.093 -7.383.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.096.820 65.057.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.789.077 -13.623.092
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -790.268 -3.821.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -10.998.809 -9.801.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.307.743 51.434.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.307.743 51.434.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -2 -3
Ana Ortaklık Payları
37 45.307.745 51.434.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,90600000 1,02900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.167.173 -13.622.603
Dönem Karı (Zararı)
45.307.743 51.434.513
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.824.345 -2.766.176
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 1.516.010 810.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
144.266 172.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
144.266 172.956
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-84.118 -190.766
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
338.728 279.068
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-422.846 -469.834
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.665.401 -13.330.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.665.401 -13.330.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.913.588 9.807.096
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -35.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.641.705 -57.824.626
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.766.199 -6.655.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -78.050 -14.360
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-48.932.629 -63.008.122
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
14 -48.932.629 -63.008.122
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.292.958 -826.563
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -560.752 -637.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 137.934 8.057.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 598.702 487.267
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 2.265.051 -2.061.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.012.804 6.834.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.509.617 -9.156.289
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-657.556 -4.466.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.026.572 -8.379.383
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,18 77.095 54.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18 -985.224 -5.809.157
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.107.663 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -7.226.106 -2.624.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.131.772 10.210.860
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.870.458 -2.870.458
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 2.870.458 -2.870.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 26.584.384 13.081.318
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -323.070 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.938.027 -11.791.126
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.938.027 -11.791.126
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 19.556.583 31.347.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.494.610 19.556.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 34.494.610 19.556.583
Ticari Alacaklar
27.012.961 22.585.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 27.012.961 22.585.490
Diğer Alacaklar
120.342 80.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,38 40.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 80.342 80.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
160.118.020 113.896.233
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
14 160.118.020 113.896.233
Stoklar
12 10.413.247 3.120.289
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.954.043 3.393.070
Diğer Dönen Varlıklar
27 1.836.032 147.675
ARA TOPLAM
237.949.255 162.779.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.949.255 162.779.682
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
42.444 4.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 42.444 4.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 36.130.000 28.080.000
Maddi Duran Varlıklar
17 17.170.255 17.184.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 323.070 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 56.601 61.769
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 3.602.699 1.316.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.325.069 46.647.064
TOPLAM VARLIKLAR
295.274.324 209.426.746
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.708.331 1.137.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 8.062.111 13.080.842
Ticari Borçlar
17.634.196 17.919.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 17.634.196 17.919.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 2.293.317 1.965.103
Diğer Borçlar
2.740.158 475.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,38 19.155 17.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.721.003 458.002
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11.470.677 14.181.519
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
14 11.470.677 14.181.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 657.556
Kısa Vadeli Karşılıklar
421.362 229.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 113.342 62.897
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 308.020 166.330
ARA TOPLAM
71.330.152 49.645.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.330.152 49.645.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 8.033.180 4.001.088
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.052.232 529.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 1.052.232 529.079
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 29.031.955 18.118.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.117.367 22.648.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.447.519 72.294.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
185.826.825 137.132.460
Ödenmiş Sermaye
28 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -2.870.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 1.310.410 457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-210.444 92.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.444 92.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -210.444 92.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 5.236.867 5.416.820
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 84.182.247 32.601.265
Net Dönem Karı veya Zararı
37 45.307.745 51.434.516
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -20 -18
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
185.826.805 137.132.442
TOPLAM KAYNAKLAR
295.274.324 209.426.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 457.651 72.246 72.246 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 67.189.311 88.547.982 -15 88.547.967
Transferler
4.588.046 26.839.040 -31.427.086 -4.588.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.420 20.420 20.420 51.434.516 51.434.516 51.454.936 -3 51.454.933
Dönem Karı (Zararı)
51.434.516 51.434.516 51.434.516 -3 51.434.513
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.420 20.420 20.420 20.420 20.420
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.870.458 -2.870.458 -2.870.458
Dönem Sonu Bakiyeler
28 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-33.487 -33.487 -33.487 -33.487
Transferler
-179.953 51.614.469 -51.434.516 179.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-303.110 -303.110 -303.110 45.307.745 45.307.745 45.004.635 -2 45.004.633
Dönem Karı (Zararı)
45.307.745 45.307.745 45.307.745 -2 45.307.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-303.110 -303.110 -303.110 -303.110 -303.110
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.870.458 852.759 3.723.217 3.723.217
Dönem Sonu Bakiyeler
28 50.000.000 0 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
45.307.743 51.434.513
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-303.110 20.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -378.887 25.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.777 -5.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 75.777 -5.105
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-303.110 20.420
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.004.633 51.454.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -2 -3
Ana Ortaklık Payları
45.004.635 51.454.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819248


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.