KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:46
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 101.475.252 86.497.156 39.578.694 34.898.170
Satışların Maliyeti
14 -59.194.463 -53.131.148 -22.034.308 -23.051.788
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.280.789 33.366.008 17.544.386 11.846.382
BRÜT KAR (ZARAR)
42.280.789 33.366.008 17.544.386 11.846.382
Genel Yönetim Giderleri
-4.858.865 -5.375.570 -1.990.267 -1.485.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.416.194 9.176.488 1.614.422 5.524.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.068.152 -6.767.114 -1.216.398 -5.376.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.769.966 30.399.812 15.952.143 10.508.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
438.177 976.391 120.148 345.613
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.208.143 31.376.203 16.072.291 10.854.562
Finansman Gelirleri
1.374.513 8.783.900 7.717 5.783.952
Finansman Giderleri
-3.937.604 -4.306.627 -1.894.325 -2.661.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.645.052 35.853.476 14.185.683 13.977.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.262.339 -8.291.460 -3.132.658 -3.059.950
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -616.663 -1.804.825 -430.630 -720.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.645.676 -6.486.635 -2.702.028 -2.339.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.382.713 27.562.016 11.053.025 10.917.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.382.713 27.562.016 11.053.025 10.917.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -1 -2 2 0
Ana Ortaklık Payları
16 28.382.714 27.562.018 11.053.023 10.917.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,57000000 0,55000000 0,22000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.189.471 -9.393.859
Dönem Karı (Zararı)
28.382.713 27.562.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.421.581 7.161.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
704.730 562.203
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.110 33.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
60.110 33.646
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.200 105.593
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
355.162 93.574
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-307.962 12.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.609.541 6.475.642
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -15.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.336.209 -39.030.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.879.841 1.910.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.050 -85.431
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-34.471.385 -43.796.568
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -34.471.385 -43.796.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-679.805 588.429
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
207.118 -352.753
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.559.230 3.383.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
337.799 308.924
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.548.049 -2.121.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.805.864 1.134.687
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.531.915 -4.306.987
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-657.556 -5.086.872
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.107.527 -7.524.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 51.850 32.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -849.298 -5.199.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.310.079 -2.357.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.066.366 8.128.462
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.432.945
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.225 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.225 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 12.347.280 10.561.407
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-368.139 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.230.632 -8.789.991
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.230.632 -8.789.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.556.583 31.347.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.325.951 22.557.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.325.951 19.556.583
Ticari Alacaklar
29.110.169 22.585.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 29.110.169 22.585.490
Diğer Alacaklar
113.392 80.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 32.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81.392 80.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
151.074.311 113.896.233
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
7 151.074.311 113.896.233
Stoklar
3.800.094 3.120.289
Peşin Ödenmiş Giderler
3.186.173 3.393.070
Diğer Dönen Varlıklar
1.421.102 147.675
ARA TOPLAM
202.031.192 162.779.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.031.192 162.779.682
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.394 4.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.394 4.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 30.390.079 28.080.000
Maddi Duran Varlıklar
9 17.277.570 17.184.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
368.139 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 61.411 61.769
Peşin Ödenmiş Giderler
0 221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
2.788.514 1.316.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.890.107 46.647.064
TOPLAM VARLIKLAR
252.921.299 209.426.746
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.540.628 1.137.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.834.589 13.080.842
Ticari Borçlar
9.051.916 17.919.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.051.916 17.919.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.195.200 1.965.103
Diğer Borçlar
2.023.157 475.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 17.955 17.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.005.202 458.002
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
16.888.212 14.181.519
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 16.888.212 14.181.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 657.556
Kısa Vadeli Karşılıklar
240.684 229.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 74.354 62.897
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 166.330 166.330
ARA TOPLAM
58.774.386 49.645.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.774.386 49.645.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.191.301 4.001.088
Uzun Vadeli Karşılıklar
769.865 529.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 769.865 529.079
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 25.727.908 18.118.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.689.074 22.648.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.463.460 72.294.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
165.457.858 137.132.460
Ödenmiş Sermaye
13 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.783.233 -2.870.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 457.651 457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51.875 92.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.875 92.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -51.875 92.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 5.329.595 5.416.820
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 84.123.006 32.601.265
Net Dönem Karı veya Zararı
16 28.382.714 51.434.516
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -19 -18
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
165.457.839 137.132.442
TOPLAM KAYNAKLAR
252.921.299 209.426.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 0 457.651 72.246 72.246 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 67.189.311 88.547.982 -15 88.547.967
Transferler
4.150.533 27.276.553 -31.427.086 -4.150.533
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.974 -43.974 -43.974 0 27.562.018 27.562.018 27.518.044 -2 27.518.042
Dönem Karı (Zararı)
0 27.562.018 27.562.018 27.562.018 -2 27.562.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.974 -43.974 -43.974 -43.974 0 -43.974
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.432.945 -2.432.945 -2.432.945
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -2.432.945 457.651 28.272 28.272 28.272 4.979.307 33.038.778 27.562.018 60.600.796 113.633.081 -17 113.633.064
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442
Transferler
-87.225 51.521.741 -51.434.516 87.225
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.541 -144.541 -144.541 0 28.382.714 28.382.714 28.238.173 -1 28.238.172
Dönem Karı (Zararı)
0 28.382.714 28.382.714 28.382.714 -1 28.382.713
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.541 -144.541 -144.541 -144.541 0 -144.541
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
87.225 87.225 0 87.225
Dönem Sonu Bakiyeler
13 50.000.000 -2.783.233 457.651 -51.875 -51.875 -51.875 5.329.595 84.123.006 28.382.714 112.505.720 165.457.858 -19 165.457.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.382.713 27.562.016 11.053.025 10.917.325
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-144.541 -43.974 -51.567 -13.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -180.676 -54.967 -64.458 -17.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.135 10.993 12.891 3.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 36.135 10.993 12.891 3.434
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.541 -43.974 -51.567 -13.738
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.238.172 27.518.042 11.001.458 10.903.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -1 -2 2 -1
Ana Ortaklık Payları
28.238.173 27.518.044 11.001.456 10.903.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797762


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.