KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:29
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 51.598.986 42.615.518 30.096.605 19.832.900
Satışların Maliyeti
26 -30.079.360 -22.402.304 -16.416.937 -8.918.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.519.626 20.213.214 13.679.668 10.914.580
BRÜT KAR (ZARAR)
21.519.626 20.213.214 13.679.668 10.914.580
Genel Yönetim Giderleri
27 -3.890.221 -1.882.528 -2.744.570 -919.950
Pazarlama Giderleri
27 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 3.651.670 1.705.589 1.455.766 972.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -1.390.212 -776.777 -538.299 -181.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.890.863 19.259.498 11.852.565 10.785.614
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 630.778 539.385 250.538 318.104
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.521.641 19.798.883 12.103.103 11.103.718
Finansman Gelirleri
31 2.999.948 2.188.727 2.671.520 359.062
Finansman Giderleri
31 -1.645.388 -2.329.409 -1.406.326 -1.336.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.876.201 19.658.201 13.368.297 10.125.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.231.510 -3.944.386 -3.382.118 -2.033.601
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -1.084.241 -350.288 -307.010 35.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -4.147.269 -3.594.098 -3.075.108 -2.068.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.644.691 15.713.815 9.986.179 8.092.199
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.644.691 15.713.815 9.986.179 8.092.199
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 -2 -1 -1
Ana Ortaklık Payları
16.644.693 15.713.817 9.986.180 8.092.200
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,33000000 0,79000000 0,20000000 0,40000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 20.000.000 0 457.651 77.693 71.660 16.930.525 25.038.815 62.576.344 -11 62.576.333
Transferler
25.038.815 -25.038.815
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.022 15.705.795 -2 15.705.793
Kar Payları
-5.450.001 -5.450.001 -5.450.001
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 0 457.651 69.671 71.660 36.519.339 15.713.817 72.832.138 -13 72.832.125
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 20.000.000 0 457.651 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 88.547.982 -15 88.547.967
Transferler
4.123.645 27.303.441 -31.427.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.322 16.644.693 16.647.015 -2 16.647.013
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.406.057 -2.406.057 -2.406.057
Dönem Sonu Bakiyeler
25 50.000.000 -2.406.057 457.651 74.568 4.952.419 33.065.666 16.644.693 102.788.940 -17 102.788.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.279.692 1.303.554
Dönem Karı (Zararı)
16.644.691 15.713.815
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.644.691 15.713.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.231.659 -9.129.838
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 360.407 230.997
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 36.764 60.603
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 -9.726 50.829
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 4.147.850 3.592.093
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
9 -22.766.954 -13.005.819
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -58.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.577.379 -3.374.933
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.207.611 -4.227.476
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.207.611 -4.227.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.488 -71
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -84.488 -71
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.104.116 41.027
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 707.380 90.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.426.516 -1.685.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.426.516 -1.685.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 224.568 -138.594
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.113.029 -2.072.727
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35 50 825
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.113.079 -2.073.552
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -1.487.921 4.618.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.910 -477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -146.910 -477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.164.347 3.209.044
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -5.115.345 -1.905.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.452.363 -765.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,17 0 68.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -5.094.667 -621.259
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.357.696 -212.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.041.553 -8.184.906
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.406.057 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.406.057 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 21.447.610 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -2.734.905
Ödenen Temettüler
0 -5.450.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.690.502 -7.647.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -3.690.502 -7.647.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 31.347.709 35.698.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.657.207 28.051.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.644.691 15.713.815 9.986.179 8.092.199
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.322 -8.022 32.558 -15.652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 2.903 -10.027 40.698 -19.564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33 -581 2.005 -8.140 3.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 -581 2.005 -8.140 3.912
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.322 -8.022 32.558 -15.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.647.013 15.705.793 10.018.737 8.076.547
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 -2 -1 -1
Ana Ortaklık Payları
16.647.015 15.705.795 10.018.738 8.076.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.657.207 31.347.709
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
98.719.520 66.755.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 98.719.520 66.755.636
Diğer Alacaklar
149.130 62.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 149.130 62.446
Stoklar
12 1.189.610 2.293.726
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.044.019 958.519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 61.466 80.341
Diğer Dönen Varlıklar
24 1.071.713 924.805
ARA TOPLAM
130.892.665 102.423.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.892.665 102.423.182
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 5.734 7.930
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.734 7.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 14.482.696 12.125.000
Maddi Duran Varlıklar
16 16.987.427 12.253.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.248 12.477
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 13.248 12.477
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.696 1.797.576
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
33 1.579.441 1.038.434
Diğer Duran Varlıklar
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.073.242 27.235.353
TOPLAM VARLIKLAR
163.965.907 129.658.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 798.625 625.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 19.842.158 3.584.546
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
12.396.255 9.990.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 12.396.255 9.990.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.702.404 1.477.836
Diğer Borçlar
423.840 2.536.869
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35 16.225 16.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 407.615 2.520.694
Ertelenmiş Gelirler
13 6.636.376 8.124.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 333.246 4.926.459
Kısa Vadeli Karşılıklar
141.920 185.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 50.559 94.191
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 91.361 91.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 0 0
ARA TOPLAM
42.274.824 31.450.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.274.824 31.450.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.944.747 928.343
Uzun Vadeli Karşılıklar
498.292 420.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 498.292 420.218
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 12.459.121 8.311.271
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.902.160 9.659.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.176.984 41.110.568
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.788.940 88.547.982
Ödenmiş Sermaye
25 50.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.406.057 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 457.651 457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.568 72.246
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 74.568 72.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.568 72.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 4.952.419 828.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 33.065.666 35.762.225
Net Dönem Karı veya Zararı
16.644.693 31.427.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17 -15
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.788.923 88.547.967
TOPLAM KAYNAKLAR
163.965.907 129.658.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702042


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8741 Değişim: 0,64%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3736 Değişim: 0,53%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,64 Değişim: -0,11%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.