KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.09.2021 - 18:20
KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486
Yeni Bakiye
155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.188.575 36.188.575
Kar Dağıtımı
69.453.777 -69.453.777
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
69.453.777 -69.453.777
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 211.195.486 36.188.575 402.384.061
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806
Yeni Bakiye
155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.362.924 63.362.924
Kar Dağıtımı
57.785.320 -57.785.320
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
57.785.320 -57.785.320
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 268.980.806 63.362.924 487.343.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
327.989.726 173.284.187 172.874.409 80.716.937
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
IV-1 327.989.726 173.284.187 172.874.409 80.716.937
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
318.122.056 164.123.130 167.525.041 76.719.405
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.867.670 9.161.057 5.349.368 3.997.532
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-242.415.427 -139.212.691 -129.112.846 -66.254.599
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-205.915.564 -106.816.282 -107.955.892 -46.824.270
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-132.430 -113.631 -98.254 -50.654
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-34.087.559 -29.659.578 -19.848.070 -17.750.823
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.279.874 -2.623.200 -1.210.630 -1.628.852
BRÜT KAR (ZARAR)
85.574.299 34.071.496 43.761.563 14.462.338
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-2 -45.652.803 -27.060.009 -23.237.046 -13.354.810
Personel Giderleri
-11.270.937 -9.798.049 -6.134.968 -5.373.091
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-212.834 -63.022 -38.715 -34.992
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-8.770.879 -6.326.033 -4.222.661 -3.102.499
Diğer
-25.398.153 -10.872.905 -12.840.702 -4.844.228
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
39.921.496 7.011.487 20.524.517 1.107.528
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-3 42.547.855 42.909.298 19.459.259 26.268.164
Bankalardan Alınan Faizler
19.393.536 23.276.685 9.006.512 13.460.204
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
1.201.728 975.720 418.487 457.845
Diğer
21.952.591 18.656.893 10.034.260 12.350.115
KARŞILIK GİDERLERİ
0 -2.107.671 837.012 -1.983.661
Özel Karşılıklar
IV-4 0 -1.189.971 0 -1.068.247
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
IV-5 0 -915.986 837.012 -915.986
Diğer
0 -1.714 0 572
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-6 -132.263 -153.048 -117.518 -152.822
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-132.263 -153.048 -117.518 -152.822
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
82.337.088 47.660.066 40.703.270 25.239.209
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.337.088 47.660.066 40.703.270 25.239.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
I-14 -18.974.164 -11.471.491 -10.499.959 -6.590.733
Cari Vergi Karşılığı
-24.093.297 -10.802.245 -13.911.078 -6.732.332
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
5.119.133 0 3.411.119 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 -669.246 0 141.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
63.362.924 36.188.575 30.203.311 18.648.476
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
63.362.924 36.188.575 30.203.311 18.648.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
63.362.924 36.188.575 30.203.311 18.648.476
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
103.635.204 46.995.668
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
327.294.263 182.140.269
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-191.967.677 -118.673.926
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.588.433 6.541.472
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.626.642 15.125.586
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.610.010 2.271.369
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-33.021.393 -22.949.371
Ödenen Vergiler
I -14 -30.501.461 -15.870.148
Diğer
3.006.387 -1.589.583
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-49.980.432 -103.181.286
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-62.007.497 -156.875.492
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.064.634 2.996.344
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
279.765 -585.387
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-92.000.000 -32.819.000
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
100.682.666 84.102.249
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
53.654.772 -56.185.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-910.206 -279.705
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-910.206 -279.705
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
79.000.000 208.000.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-19.056.695 -33.584.195
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-466.327 -5.911
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
59.476.978 174.409.894
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.069.465 822.673
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
113.291.009 118.767.244
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I -1.1 136.509.174 231.994.407
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I -1.1 249.800.183 350.761.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
63.362.924 36.188.575 30.203.311 18.648.476
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.362.924 36.188.575 30.203.311 18.648.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
I -1.1 244.038.505 6.936.656 250.975.161 130.985.342 5.721.113 136.706.455
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
I -2 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I -4 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.951.464.639 0 3.951.464.639 3.882.059.023 0 3.882.059.023
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
I -5 3.930.928.001 0 3.930.928.001 3.858.723.532 0 3.858.723.532
Tüketici Kredileri
2.022.505.306 0 2.022.505.306 2.060.652.255 0 2.060.652.255
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
1.908.422.695 0 1.908.422.695 1.798.071.277 0 1.798.071.277
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
I -6 41.442.386 0 41.442.386 45.005.247 0 45.005.247
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
I -6 -20.905.748 0 -20.905.748 -21.669.756 0 -21.669.756
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I -12 5.670.904 0 5.670.904 3.582.606 0 3.582.606
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I -13 2.829.173 0 2.829.173 3.009.912 0 3.009.912
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I -14 27.156.445 0 27.156.445 22.037.312 0 22.037.312
DİĞER AKTİFLER
I -16 13.940.047 0 13.940.047 17.004.680 0 17.004.680
ARA TOPLAM
4.245.099.713 6.936.656 4.252.036.369 4.058.678.875 5.721.113 4.064.399.988
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
I -15 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.245.099.713 6.936.656 4.252.036.369 4.058.678.875 5.721.113 4.064.399.988
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
II -2 2.789.501.538 0 2.789.501.538 2.867.553.534 0 2.867.553.534
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
II -3 2.123.172 0 2.123.172 97.700 0 97.700
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II -4 604.749.521 0 604.749.521 510.718.658 0 510.718.658
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
II -7 38.035.131 0 38.035.131 35.028.391 0 35.028.391
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.703.560 0 1.703.560 1.598.792 0 1.598.792
Genel Karşılıklar
20.592.358 0 20.592.358 20.832.907 0 20.832.907
Diğer Karşılıklar
15.739.213 0 15.739.213 12.596.692 0 12.596.692
CARİ VERGİ BORCU
I-14 13.963.396 0 13.963.396 11.994.352 0 11.994.352
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II -5 316.319.881 0 316.319.881 215.026.547 0 215.026.547
ARA TOPLAM
3.764.692.639 0 3.764.692.639 3.640.419.182 0 3.640.419.182
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
487.343.730 0 487.343.730 423.980.806 0 423.980.806
Ödenmiş Sermaye
II -10 155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 0 155.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
268.980.806 0 268.980.806 211.195.486 0 211.195.486
Yasal Yedekler
13.449.040 0 13.449.040 10.559.774 0 10.559.774
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
255.531.766 0 255.531.766 200.635.712 0 200.635.712
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
63.362.924 0 63.362.924 57.785.320 0 57.785.320
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
63.362.924 0 63.362.924 57.785.320 0 57.785.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.252.036.369 0 4.252.036.369 4.064.399.988 0 4.064.399.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
III-1 10.124.431.645 0 10.124.431.645 8.894.613.525 0 8.894.613.525
VERİLEN TEMİNATLAR
III-2 252.500.000 0 252.500.000 252.500.000 0 252.500.000
TAAHHÜTLER
1.097.990.157 0 1.097.990.157 1.180.839.777 0 1.180.839.777
Cayılamaz Taahhütler
1.207.634 0 1.207.634 1.789.283 0 1.789.283
Cayılabilir Taahhütler
1.096.782.523 0 1.096.782.523 1.179.050.494 0 1.179.050.494
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.096.782.523 0 1.096.782.523 1.179.050.494 0 1.179.050.494
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-4 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.474.921.802 0 11.474.921.802 10.327.953.302 0 10.327.953.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963791


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8460 Değişim: 0,96%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3686 Değişim: 0,58%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,17 Değişim: 1,28%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.