KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

23.02.2021 - 18:11
KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709
Yeni Bakiye
155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.453.777 69.453.777
Kar Dağıtımı
62.302.306 -62.302.306
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.302.306 -62.302.306
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486
Yeni Bakiye
155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.785.320 57.785.320
Kar Dağıtımı
69.453.777 -69.453.777
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
69.453.777 -69.453.777
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
IV-1 398.716.222 477.623.714
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
IV-1 398.716.222 477.623.714
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
380.844.508 458.855.974
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.871.714 18.767.740
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-304.322.084 -417.669.670
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-223.021.732 -299.988.345
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-163.559 -336.855
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-57.172.977 -111.864.905
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-23.963.816 -5.479.565
BRÜT KAR (ZARAR)
94.394.138 59.954.044
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-2 -75.130.002 -71.820.935
Personel Giderleri
-21.617.831 -22.701.031
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-110.631
Genel İşletme Giderleri
-15.018.885 -14.867.952
Diğer
-38.493.286 -34.141.321
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
19.264.136 -11.866.891
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-3 75.382.182 125.575.748
Bankalardan Alınan Faizler
36.899.919 58.664.609
Türev Finansal İşlemler Karı
14.986.674
Kambiyo İşlemleri Karı
2.237.012 15.279.829
Diğer
36.245.251 36.644.636
KARŞILIK GİDERLERİ
-12.531.882 -9.524.076
Özel Karşılıklar
IV-4 -1.220.865 -9.506.933
Genel Karşılıklar
IV-5 -11.301.874
Diğer
-9.143 -17.143
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-6 -906.926 -14.704.776
Kambiyo İşlemleri Zararı
-906.926 -14.704.776
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
81.207.510 89.480.005
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.207.510 89.480.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
I-14 -23.422.190 -20.026.228
Cari Vergi Karşılığı
-27.942.501 -18.340.547
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
4.520.311
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.685.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
57.785.320 69.453.777
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
57.785.320 69.453.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57.785.320 69.453.777
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
149.856.557 168.271.828
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
401.637.029 526.477.806
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-222.394.069 -337.487.405
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.673.787 13.285.638
Elde Edilen Diğer Kazançlar
28.514.145 40.587.724
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6.487.841 4.296.124
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-54.482.903 -46.932.731
Ödenen Vergiler
I-14 -15.948.149 -13.963.299
Diğer
-9.631.124 -17.992.029
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-331.218.891 278.098.149
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.794.036.194 760.971.159
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.939.854 37.648.063
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.247.341 1.346.910
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.394.000.000 -428.352.390
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
72.004.498 -93.515.593
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-181.362.334 446.369.977
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-953.122 -18.788
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-953.122 -18.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
494.000.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-408.326.652 -503.319.706
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-498.873
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
85.673.348 -503.818.579
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.156.875 575.053
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-95.485.233 -56.892.337
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1.1 231.994.407 288.886.744
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1.1 136.509.174 231.994.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
57.785.320 69.453.777
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.785.320 69.453.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
I.1-1 130.985.342 5.721.113 136.706.455 228.654.633 4.591.924 233.246.557
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
I-2 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-4 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.882.059.023 0 3.882.059.023 2.074.305.962 0 2.074.305.962
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
I-5 3.858.723.532 0 3.858.723.532 2.035.977.228 0 2.035.977.228
Tüketici Kredileri
2.060.652.255 0 2.060.652.255 927.157.534 0 927.157.534
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
1.798.071.277 0 1.798.071.277 1.108.819.694 0 1.108.819.694
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
I-6 45.005.247 0 45.005.247 63.040.931 0 63.040.931
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
I-6 -21.669.756 0 -21.669.756 -24.712.197 0 -24.712.197
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 3.582.606 0 3.582.606 4.184.243 0 4.184.243
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 3.009.912 0 3.009.912 3.387.178 3.387.178
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-14 22.037.312 0 22.037.312 17.517.001 0 17.517.001
DİĞER AKTİFLER
I-16 17.004.680 0 17.004.680 15.068.266 0 15.068.266
ARA TOPLAM
4.058.678.875 5.721.113 4.064.399.988 2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.058.678.875 5.721.113 4.064.399.988 2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
II-2 2.867.553.534 0 2.867.553.534 1.451.160.502 0 1.451.160.502
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
II-3 97.700 0 97.700 1.184.893 0 1.184.893
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-4 510.718.658 0 510.718.658 367.872.333 0 367.872.333
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-7 35.028.391 0 35.028.391 18.057.200 0 18.057.200
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.598.792 0 1.598.792 1.700.779 0 1.700.779
Genel Karşılıklar
20.832.907 0 20.832.907 9.531.033 0 9.531.033
Diğer Karşılıklar
12.596.692 0 12.596.692 6.825.388 0 6.825.388
CARİ VERGİ BORCU
I-14 11.994.352 0 11.994.352 4.377.248 0 4.377.248
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 215.026.547 0 215.026.547 138.861.545 0 138.861.545
ARA TOPLAM
3.640.419.182 0 3.640.419.182 1.981.513.721 0 1.981.513.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
423.980.806 0 423.980.806 366.195.486 0 366.195.486
Ödenmiş Sermaye
II-11 155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 0 155.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
211.195.486 0 211.195.486 141.741.709 0 141.741.709
Yasal Yedekler
10.559.774 0 10.559.774 7.087.086 0 7.087.086
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
200.635.712 0 200.635.712 134.654.623 0 134.654.623
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
57.785.320 0 57.785.320 69.453.777 0 69.453.777
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
57.785.320 0 57.785.320 69.453.777 0 69.453.777
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.064.399.988 0 4.064.399.988 2.347.709.207 0 2.347.709.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
III-1 8.894.613.525 0 8.894.613.525 6.625.739.627 6.625.739.627
VERİLEN TEMİNATLAR
III-2 252.500.000 0 252.500.000 189.000.000 189.000.000
TAAHHÜTLER
1.180.839.777 0 1.180.839.777 702.561.574 0 702.561.574
Cayılamaz Taahhütler
1.789.283 0 1.789.283 351.305 351.305
Cayılabilir Taahhütler
1.179.050.494 0 1.179.050.494 702.210.269 0 702.210.269
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.179.050.494 0 1.179.050.494 702.210.269 702.210.269
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-4 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.327.953.302 0 10.327.953.302 7.517.301.201 0 7.517.301.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911915


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.472 Değişim: -1,11% Hacim : 12.234 Mio.TL Son veri saati : 13:30
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,3441 Değişim: -0,12%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4803
Açılış: 7,3527
8,9091 Değişim: -0,53%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
416,56 Değişim: -0,47%
Düşük 414,65 26.02.2021 Yüksek 424,18
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.