KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

06.08.2020 - 18:10
KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709
Yeni Bakiye
155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.936.571 35.936.571
Kar Dağıtımı
62.302.306 -62.302.306
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.302.306 -62.302.306
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 141.741.709 35.936.571 332.678.280
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486
Yeni Bakiye
155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.188.575 36.188.575
Kar Dağıtımı
69.453.777 -69.453.777
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
69.453.777 -69.453.777
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 211.195.486 36.188.575 402.384.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
173.284.187 257.630.732
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
IV-1 173.284.187 257.630.732
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
164.123.130 248.595.808
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.161.057 9.034.924
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-139.212.691 -229.663.023
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-106.816.282 -161.053.578
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-113.631 -27.628
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-29.659.578 -65.709.288
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.623.200 -2.872.529
BRÜT KAR (ZARAR)
34.071.496 27.967.709
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-2 -27.060.009 -37.005.874
Personel Giderleri
-9.798.049 -10.081.212
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-63.022 -175.887
Genel İşletme Giderleri
-6.326.033 -6.909.093
Diğer
-10.872.905 -19.839.682
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
7.011.487 -9.038.165
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-3 42.909.298 71.815.786
Bankalardan Alınan Faizler
23.276.685 25.884.163
Türev Finansal İşlemler Karı
14.312.542
Kambiyo İşlemleri Karı
975.720 12.827.647
Diğer
18.656.893 18.791.434
KARŞILIK GİDERLERİ
-2.107.671 -3.616.341
Özel Karşılıklar
IV-4 -1.189.971 -3.604.340
Genel Karşılıklar
IV-5 -915.986
Diğer
-1.714 -12.001
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-6 -153.048 -12.606.985
Kambiyo İşlemleri Zararı
-153.048 -12.606.985
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
47.660.066 46.554.295
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.660.066 46.554.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
I-14 -11.471.491 -10.617.724
Cari Vergi Karşılığı
-10.802.245 -8.530.692
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-669.246 -2.087.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
36.188.575 35.936.571
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
36.188.575 35.936.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.188.575 35.936.571
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
46.995.668 89.494.413
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
182.140.269 274.439.410
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-118.673.926 -183.916.923
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.541.472 9.034.924
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.125.586 45.931.622
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.271.369 3.267.730
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-22.949.371 -10.009.845
Ödenen Vergiler
-1.589.583 -42.267.915
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-103.181.286 317.043.633
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-156.875.492 570.327.662
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-6.872.070
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.996.344 43.047.786
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-585.387 1.497.316
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-32.819.000 -272.243.995
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
84.102.249 -18.713.066
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-56.185.618 406.538.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-279.705 -10.362
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-279.705 -10.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
208.000.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-33.584.195 -267.500.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.911
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
174.409.894 -267.500.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
822.673
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
118.767.244 139.027.684
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1.1 231.994.407 285.785.989
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1.1 350.761.651 424.813.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.188.575 35.936.571
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.188.575 35.936.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
I.1-1 347.218.502 6.344.539 353.563.041 228.654.633 4.591.924 233.246.557
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
I-2 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-4 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.232.948.120 0 2.232.948.120 2.074.305.962 0 2.074.305.962
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
I-5 2.202.004.971 0 2.202.004.971 2.035.977.228 0 2.035.977.228
Tüketici Kredileri
1.025.932.055 0 1.025.932.055 927.157.534 0 927.157.534
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
1.176.072.916 0 1.176.072.916 1.108.819.694 0 1.108.819.694
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
I-6 55.327.618 0 55.327.618 63.040.931 0 63.040.931
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
I-6 -24.384.469 0 -24.384.469 -24.712.197 0 -24.712.197
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 3.682.946 0 3.682.946 4.184.243 0 4.184.243
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 3.197.039 0 3.197.039 3.387.178 3.387.178
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-14 16.847.755 0 16.847.755 17.517.001 0 17.517.001
DİĞER AKTİFLER
I-16 12.071.922 0 12.071.922 15.068.266 0 15.068.266
ARA TOPLAM
2.615.966.284 6.344.539 2.622.310.823 2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.615.966.284 6.344.539 2.622.310.823 2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
II-2 1.406.488.556 0 1.406.488.556 1.451.160.502 0 1.451.160.502
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
II-3 707.225 0 707.225 1.184.893 0 1.184.893
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-4 571.947.717 0 571.947.717 367.872.333 0 367.872.333
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-7 17.659.863 0 17.659.863 18.057.200 0 18.057.200
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.953.442 0 1.953.442 1.700.779 0 1.700.779
Genel Karşılıklar
10.447.019 0 10.447.019 9.531.033 0 9.531.033
Diğer Karşılıklar
5.259.402 0 5.259.402 6.825.388 0 6.825.388
CARİ VERGİ BORCU
I-14 3.881.980 0 3.881.980 4.377.248 0 4.377.248
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 219.241.421 0 219.241.421 138.861.545 0 138.861.545
ARA TOPLAM
2.219.926.762 0 2.219.926.762 1.981.513.721 0 1.981.513.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
402.384.061 0 402.384.061 366.195.486 0 366.195.486
Ödenmiş Sermaye
II-11 155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 0 155.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
211.195.486 0 211.195.486 141.741.709 0 141.741.709
Yasal Yedekler
10.559.774 0 10.559.774 7.087.086 0 7.087.086
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
200.635.712 0 200.635.712 134.654.623 0 134.654.623
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
36.188.575 0 36.188.575 69.453.777 0 69.453.777
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
36.188.575 0 36.188.575 69.453.777 0 69.453.777
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.622.310.823 0 2.622.310.823 2.347.709.207 0 2.347.709.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
III-1 6.411.536.878 0 6.411.536.878 6.625.739.627 6.625.739.627
VERİLEN TEMİNATLAR
III-2 181.800.000 0 181.800.000 189.000.000 189.000.000
TAAHHÜTLER
779.316.447 0 779.316.447 702.561.574 0 702.561.574
Cayılamaz Taahhütler
1.094.046 0 1.094.046 351.305 351.305
Cayılabilir Taahhütler
778.222.401 0 778.222.401 702.210.269 0 702.210.269
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
778.222.401 0 778.222.401 702.210.269 702.210.269
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-4 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.372.653.325 0 7.372.653.325 7.517.301.201 0 7.517.301.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866112


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5373 Değişim: 0,13%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,5439
Açılış: 8,5258
10,0550 Değişim: -0,04%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,0708
Açılış: 10,0589
482,27 Değişim: 0,36%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 483,47
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.