KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.02.2020 - 18:11
KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 36.835.137 42.604.266 234.439.403
Yeni Bakiye
155.000.000 36.835.137 42.604.266 234.439.403
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.302.306 62.302.306
Kar Dağıtımı
42.604.266 -42.604.266
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
42.604.266 -42.604.266
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709
Yeni Bakiye
155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.453.777 69.453.777
Kar Dağıtımı
62.302.306 -62.302.306
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.302.306 -62.302.306
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
IV-1 477.623.714 504.838.133
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
IV-1 477.623.714 504.838.133
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
458.855.974 486.078.848
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.767.740 18.759.285
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-417.669.670 -437.362.657
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-299.988.345 -322.748.768
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-336.855 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-111.864.905 -110.336.695
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.479.565 -4.277.194
BRÜT KAR (ZARAR)
59.954.044 67.475.476
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-2 -71.820.935 -74.825.954
Personel Giderleri
-22.701.031 -21.177.848
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-110.631 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-14.867.952 -18.093.578
Diğer
-34.141.321 -35.554.528
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.866.891 -7.350.478
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-3 125.575.748 173.591.682
Bankalardan Alınan Faizler
58.664.609 30.478.056
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
14.986.674 32.259.663
Kambiyo İşlemleri Karı
15.279.829 84.365.095
Diğer
36.644.636 26.488.868
KARŞILIK GİDERLERİ
IV-4 -9.524.076 -4.752.418
Özel Karşılıklar
-9.506.933 -4.702.794
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-17.143 -49.624
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-6 -14.704.776 -83.735.498
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -2.574.312
Kambiyo İşlemleri Zararı
-14.704.776 -81.161.186
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
89.480.005 77.753.288
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.480.005 77.753.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
I-14 -20.026.228 -15.450.982
Cari Vergi Karşılığı
-18.340.547 -20.666.557
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.685.681 -7.507.320
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 12.722.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
69.453.777 62.302.306
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
69.453.777 62.302.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
69.453.777 62.302.306
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 426,00000000 382,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
168.271.828 199.426.652
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
526.477.806 500.923.027
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-337.487.405 -288.213.164
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.285.638 16.101.360
Elde Edilen Diğer Kazançlar
40.587.724 54.585.344
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.296.124 2.136.038
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-46.932.731 -49.240.640
Ödenen Vergiler
I-14 -13.963.299 -14.873.399
Diğer
-17.992.029 -21.991.914
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
278.079.361 -197.576.460
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
760.971.159 -31.748.149
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
37.648.063 27.113.206
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.346.910 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-428.352.390 -174.012.600
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-93.534.381 -18.928.917
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
446.351.189 1.850.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
0 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-397.500.000 154.500.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-105.819.706 -114.760.144
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-498.873
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-503.818.579 39.739.856
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
575.053 3.203.910
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-56.892.337 44.793.958
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1.1 288.886.744 244.092.786
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1.1 231.994.407 288.886.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
69.453.777 62.302.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.453.777 62.302.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
I-1.1 228.654.633 4.591.924 233.246.557 275.171.231 44.264.300 319.435.531
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
I-2 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-4 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.074.305.962 0 2.074.305.962 2.857.870.241 0 2.857.870.241
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0
Finansman Kredileri
I-5 2.035.977.228 0 2.035.977.228 2.822.239.033 0 2.822.239.033
Tüketici Kredileri
927.157.534 0 927.157.534 1.146.555.968 1.146.555.968
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
1.108.819.694 0 1.108.819.694 1.675.683.065 1.675.683.065
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
I-6 63.040.931 0 63.040.931 54.624.180 54.624.180
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
I-6 -24.712.197 0 -24.712.197 -18.992.972 -18.992.972
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 4.184.243 0 4.184.243 3.602.548 3.602.548
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 3.387.178 0 3.387.178 3.557.421 3.557.421
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-14 17.517.001 0 17.517.001 19.202.682 19.202.682
DİĞER AKTİFLER
I-16 15.068.266 0 15.068.266 25.293.338 25.293.338
ARA TOPLAM
2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207 3.184.697.461 44.264.300 3.228.961.761
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
I-15 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207 3.184.697.461 44.264.300 3.228.961.761
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
II-2 1.451.160.502 0 1.451.160.502 1.877.603.655 39.397.252 1.917.000.907
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
II-3 1.184.893 0 1.184.893 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-4 367.872.333 0 367.872.333 759.327.135 759.327.135
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-7 18.057.200 0 18.057.200 22.511.329 0 22.511.329
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.700.779 0 1.700.779 1.087.552 1.087.552
Genel Karşılıklar
9.531.033 0 9.531.033 11.907.453 11.907.453
Diğer Karşılıklar
6.825.388 0 6.825.388 9.516.324 9.516.324
CARİ VERGİ BORCU
I-14 4.377.248 0 4.377.248 5.041.299 5.041.299
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 138.861.545 0 138.861.545 228.339.382 228.339.382
ARA TOPLAM
1.981.513.721 0 1.981.513.721 2.892.822.800 39.397.252 2.932.220.052
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
366.195.486 0 366.195.486 296.741.709 0 296.741.709
Ödenmiş Sermaye
II-11 155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 155.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
141.741.709 0 141.741.709 79.439.403 0 79.439.403
Yasal Yedekler
7.087.086 0 7.087.086 3.971.970 3.971.970
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
134.654.623 0 134.654.623 75.467.433 75.467.433
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
69.453.777 0 69.453.777 62.302.306 0 62.302.306
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
69.453.777 0 69.453.777 62.302.306 62.302.306
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.347.709.207 0 2.347.709.207 3.189.564.509 39.397.252 3.228.961.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
III-1 6.625.739.627 6.625.739.627 7.838.795.819 7.838.795.819
VERİLEN TEMİNATLAR
III-2 189.000.000 189.000.000 189.000.000 189.000.000
TAAHHÜTLER
702.561.574 702.561.574 848.169.936 848.169.936
Cayılamaz Taahhütler
351.305 351.305 1.087.701 1.087.701
Cayılabilir Taahhütler
702.210.269 702.210.269 847.082.235 847.082.235
Kiralama Taahhütleri
0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
702.210.269 702.210.269 847.082.235 847.082.235
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-4 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.517.301.201 7.517.301.201 8.875.965.755 8.875.965.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821771


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.398 Değişim: 0,08% Hacim : 14.275 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 08.10.2021 Yüksek 1.405
Açılış: 1.398
8,9522 Değişim: 0,87%
Düşük 8,8520 08.10.2021 Yüksek 8,9740
Açılış: 8,875
10,3684 Değişim: 0,91%
Düşük 10,2298 08.10.2021 Yüksek 10,3872
Açılış: 10,2753
506,45 Değişim: 1,15%
Düşük 499,83 08.10.2021 Yüksek 509,99
Açılış: 500,67
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.