KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:15
KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.308.863 17.068.275
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.308.863 17.068.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 14.383.445 719.172 13.664.273 22.451.693 22.451.693 191.835.138
Yeni Bakiye
155.000.000 14.383.445 719.172 13.664.273 22.451.693 22.451.693 191.835.138
Dönem Net Karı (Zararı)
17.068.275 17.068.275 17.068.275
Kar Dağıtımı
22.451.693 1.122.585 21.329.108 -22.451.693 -22.451.693
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
22.451.693 1.122.585 21.329.108 -22.451.693 -22.451.693
Diğer
22.451.693 -22.451.693
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 36.835.138 1.841.757 34.993.381 17.068.275 0 17.068.275 208.903.413
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 36.835.138 1.841.757 34.993.381 42.604.265 42.604.265 234.439.403
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Yeni Bakiye
155.000.000 36.835.138 1.841.757 34.993.381 42.604.265 42.604.265 234.439.403
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Dönem Net Karı (Zararı)
33.308.863 33.308.863 33.308.863
Kar Dağıtımı
42.604.265 2.130.213 40.474.052 -42.604.265 -42.604.265
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
42.604.265 2.130.213 40.474.052 -42.604.265 -42.604.265
Diğer
42.604.265 -42.604.265
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 79.439.403 3.971.970 75.467.433 33.308.863 33.308.863 267.748.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
137.885.884 50.511.079
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
195.303.673 140.791.708
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-74.244.547 -84.642.965
Kiralama Giderleri
-919.158 -780.106
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.583.042 6.276.720
Elde Edilen Diğer Kazançlar
27.779.461 16.610.865
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
961.020 943.725
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.224.304 -21.604.814
Ödenen Vergiler
-6.237.548 -4.329.729
Diğer
-3.115.755 -2.754.325
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
92.204.891 -131.213.984
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-25.542.657 -179.956.791
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
8.232.006 3.001.179
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
159.573.780 23.514.090
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-50.058.238 22.227.538
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
230.090.775 -80.702.905
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-7.223.803 -98.278
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.843.691
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.380.112 -98.278
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-48.980.901 -49.748.860
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-48.980.9 3.136.621 3.269.994 0 3.269.994
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.136.621 0 3.136.621 3.269.994 0 3.269.994
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
9.359.106 0 9.359.106 8.846.942 0 8.846.942
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 16.182.813 0 16.182.813 13.987.107 0 13.987.107
DİĞER AKTİFLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
2.941.558.424 397.773.080 3.339.331.504 2.994.699.570 168.538.513 3.163.238.083
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0
AKTİF TOPLAMI
2.941.558.424 397.773.080 3.339.331.504 2.994.699.570 168.538.513 3.163.238.083
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
9 1.033.242 0 1.033.242 0 0 0
ALINAN KREDİLER
10 2.255.185.179 56.506.527 2.311.691.706 2.007.971.697 46.724.864 2.054.696.561
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 540.106.142 0 540.106.142 609.250.584 0 609.250.584
Bonolar
144.359.041 0 144.359.041 63.481.895 0 63.481.895
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
395.747.101 0 395.747.101 545.768.689 0 545.768.689
DİĞER BORÇLAR
12 83.457.019 0 83.457.019 121.962.303 0 121.962.303
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
13 4.837.341 0 4.837.341 5.296.224 0 5.296.224
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
23.910.683 0 23.910.683 21.057.787 0 21.057.787
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.432.590 0 1.432.590 1.603.227 0 1.603.227
Diğer Karşılıklar
22.478.093 0 22.478.093 19.454.560 0 19.454.560
ERTELENMİŞ GELİRLER
104.413.624 0 104.413.624 112.317.271 0 112.317.271
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
8 2.133.481 0 2.133.481 4.217.950 0 4.217.950
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
3.015.076.711 56.506.527 3.071.583.238 2.882.073.816 46.724.864 2.928.798.680
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 267.748.266 0 267.748.266 234.439.403 0 234.439.403
Ödenmiş Sermaye
155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 0 155.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
14 79.439.403 0 79.439.403 36.835.138 0 36.835.138
Yasal Yedekler
14 3.971.970 0 3.971.970 1.841.757 0 1.841.757
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
75.467.433 0 75.467.433 34.993.381 0 34.993.381
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
33.308.863 0 33.308.863 42.604.265 0 42.604.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
33.308.863 0 33.308.863 42.604.265 0 42.604.265
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
PASİF TOPLAMI
3.282.824.977 56.506.527 3.339.331.504 3.116.513.219 46.724.864 3.163.238.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
15,6 7.533.718.971 0 7.533.718.971 6.748.850.100 0 6.748.850.100
VERİLEN TEMİNATLAR
15 175.560.000 0 175.560.000 88.000.000 0 88.000.000
TAAHHÜTLER
634.827.582 0 634.827.582 852.462.575 0 852.462.575
Cayılamaz Taahhütler
15 1.713.156 0 1.713.156 1.084.783 0 1.084.783
Cayılabilir Taahhütler
633.114.426 0 633.114.426 851.377.792 0 851.377.792
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
633.114.426 0 633.114.426 851.377.792 0 851.377.792
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
347.896.332 338.016.560 685.912.892 121.710.624 118.537.414 240.248.038
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
347.896.332 338.016.560 685.912.892 121.710.624 118.537.414 240.248.038
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
347.896.332 338.016.560 685.912.892 121.710.624 118.537.414 240.248.038
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.692.002.885 338.016.560 9.030.019.445 7.811.023.299 118.537.414 7.929.560.713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701204


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.