KAP ***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 18:20
KAP ***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.465.000 69.002.027 23.279.957 -313.668 394.863 -938.371 2.537.350 114.427.158 114.427.158
Transferler
-285.660 235.411 2.587.599 -2.537.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.858 32.175.964 31.933.106 31.933.106
Sermaye Arttırımı
59.535.000 -59.399.801 -135.199
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 9.602.226 22.994.297 -556.526 630.274 1.514.029 32.175.964 146.360.264 146.360.264
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 9.602.226 68.353.359 -563.098 630.274 1.521.754 48.574.275 208.118.790 208.118.790
Transferler
-225.605 2.696.497 46.103.383 -48.574.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-302.401 50.184.840 49.882.439 -817.053 49.065.386
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.555.946 1.555.946 1.555.946
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
25.000 25.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 11.158.172 68.127.754 -865.499 3.326.771 47.625.137 50.184.840 259.557.175 -792.053 258.765.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.529.739 -260.828.582
Dönem Karı (Zararı)
49.367.787 32.175.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.961.917 18.947.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 5.883.829 2.032.999
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-836.300 -21.707
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-836.300 -21.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.025.269 524.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.025.269 524.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.131.322 9.983.856
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.613.770 -7.463.219
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
48.745.092 17.447.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 16.550.977 8.833.710
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -193.180 -2.406.014
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-193.180 -2.202.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-203.390
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
400.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.389.476 -305.660.462
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -64.967.227 -22.013.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
80.356 -279.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.047.583 -21.734.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.921 5.111.333
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.355.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-351.921 -244.007
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -29.219.865 -177.334.903
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.312.117 -4.909.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.524.011 -110.931.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
164.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.360.002 -110.931.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.458.070 543.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.446.772 -109.990
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
814.379 236.948
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
632.393 -346.938
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-156.034 3.273.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.811.165 710.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.399.166 689.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-411.999 21.277
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.940.228 -254.536.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.094.365 -42.746
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -14.316.124 -6.248.906
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.120.890 16.744.734
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-400.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 589.376 3.502.840
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
589.376 3.502.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -43.532.179 -6.818.335
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.532.179 -6.795.063
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.000.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-69.790.309
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-69.790.309
Alınan Faiz
12.222 2.060.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.041.668 207.610.826
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.555.946
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.555.946
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 207.524.098 336.214.936
Kredilerden Nakit Girişleri
203.261.297 336.157.500
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.262.801 57.436
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.026.484 -118.606.938
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.026.484 -118.606.938
Ödenen Faiz
-37.011.892 -9.997.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.549.483 -36.473.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.549.483 -36.473.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.309.800 39.589.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.760.317 3.116.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 14.760.317 19.309.800
Ticari Alacaklar
207.719.263 150.648.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 307 80.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 207.718.956 150.568.015
Diğer Alacaklar
1.427.728 1.075.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.427.728 1.075.807
Stoklar
9 220.041.326 190.821.461
Peşin Ödenmiş Giderler
12.198.542 1.886.425
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
198.542 1.886.425
Diğer Dönen Varlıklar
6.955.201 1.606.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.955.201 1.606.889
ARA TOPLAM
463.102.377 365.349.060
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
463.102.377 365.349.060
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar
198.824.935 90.106.702
Arazi ve Arsalar
41.697.991 7.325.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
554.482 580.000
Binalar
40.845.877 41.795.002
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.141.271 37.000.000
Taşıtlar
3.936.838 2.741.881
Mobilya ve Demirbaşlar
575.243 615.224
Özel Maliyetler
44.195 49.595
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.238.729
Diğer Maddi Duran Varlıklar
69.790.309
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.456.597 10.124.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.494 42.536
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.494 42.536
Peşin Ödenmiş Giderler
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
207.316.026 100.273.563
TOPLAM VARLIKLAR
670.418.403 465.622.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 278.160.459 224.008.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.160.459 224.008.012
Banka Kredileri
269.198.609 220.228.655
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.581.812 1.662.120
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.380.038 2.117.237
Ticari Borçlar
11.949.602 3.039.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 158.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.790.624 3.039.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.124.165 666.095
Diğer Borçlar
1.851.285 357.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.045.180 230.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
806.105 126.559
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.176.316 2.332.350
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
145.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.030.754 2.332.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 8.920.948 4.610.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 538.926 191.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
538.926 191.532
ARA TOPLAM
305.721.701 235.204.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
305.721.701 235.204.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 96.558.498 10.672.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.558.498 10.672.483
Banka Kredileri
89.231.452 1.966.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.327.046 8.705.890
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.552.297 1.581.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.552.297 1.581.094
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 7.820.785 10.045.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.931.580 22.299.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
411.653.281 257.503.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 259.557.175 208.118.790
Ödenmiş Sermaye
80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.158.172 9.602.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.262.255 67.790.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.262.255 67.790.261
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
68.127.754 68.353.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-865.499 -563.098
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.326.771 630.274
Yasal Yedekler
3.326.771 630.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
47.625.137 1.521.754
Net Dönem Karı veya Zararı
50.184.840 48.574.275
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-792.053
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.765.122 208.118.790
TOPLAM KAYNAKLAR
670.418.403 465.622.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 401.561.050 251.910.019 175.763.098 134.190.568
Satışların Maliyeti
14 -277.774.254 -195.024.892 -126.040.524 -99.960.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.786.796 56.885.127 49.722.574 34.230.065
BRÜT KAR (ZARAR)
123.786.796 56.885.127 49.722.574 34.230.065
Genel Yönetim Giderleri
-8.135.139 -3.923.762 -3.315.158 -1.619.183
Pazarlama Giderleri
-5.762.634 -3.611.011 -2.029.108 -1.375.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.958.852 1.081.789 2.046.945 224.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.298.996 -989.824 -77.397 -110.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.548.879 49.442.319 46.347.856 31.349.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
452.405 2.406.014 965.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-259.225
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-573.891 -88.902 -254.088 -583.599
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.168.168 51.759.431 46.093.768 31.731.619
Finansman Gelirleri
5.834.238 7.471.064 525.658 343.247
Finansman Giderleri
-51.083.642 -18.220.821 -28.235.815 -9.828.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.918.764 41.009.674 18.383.611 22.246.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -16.550.977 -8.833.710 -6.425.796 -4.787.099
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.626.967 -10.052.692 -8.920.948 -5.315.990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.075.990 1.218.982 2.495.152 528.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.367.787 32.175.964 11.957.815 17.459.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.367.787 32.175.964 11.957.815 17.459.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-817.053 -443.790
Ana Ortaklık Payları
50.184.840 32.175.964 12.401.605 17.459.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-302.401 -242.858 -323.676 -14.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-302.401 -242.858 -323.676 -14.376
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-302.401 -242.858 -323.676 -14.376
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.065.386 31.933.106 11.634.139 17.444.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-817.053 -443.790
Ana Ortaklık Payları
49.882.439 31.933.106 12.077.929 17.444.639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215946


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9116 Değişim: -0,01%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,2223 Değişim: -0,40%
Düşük 31,2106 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.874,61 Değişim: -0,53%
Düşük 1.868,99 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.