" />

KAP ***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.10.2021 - 18:11
KAP ***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 -107.124 394.863 -1.196.415 198.975 9.790.299
Transferler
198.975 -198.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.941 -34.617 -67.558
Dönem Sonu Bakiyeler
10500000 -140.065 394.863 -997.440 -34.617 9.722.741 9.722.741
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10500000 23.279.957 -66.724 394.863 -997.440 2.024.869 35.134.725
Transferler
75.051 1.949.018 -2.024.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.272 2.549.648 2.484.376
Sermaye Arttırımı
1.965.000 -1.965.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.465.000 23.279.957 -131.996 469.914 1.013.422 2.549.648 37.619.101 37.619.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.010.114 -13.833.961
Dönem Karı (Zararı)
2.549.648 -34.617
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.732.971 4.326.110
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.175.660 167.094
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
251.862 996.882
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
251.862 996.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 201.895 136.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
201.895 136.034
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
302.461 3.114.074
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.593.941 -644.442
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.896.402 3.758.516
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 978.528 -135.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -177.435 47.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.811.224 -18.061.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -53.521.409 -2.834.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.947.967 -5.360.080
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -62.574.915 -9.352.569
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -328.349 -355.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 119.344.792 -1.258.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 229.405 173.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.404.541 2.747
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 2.794.966 1.139.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.403.206 -215.907
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.528.605 -13.770.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -63.778
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-417.731 -63.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.727.856 -33.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 256.667 832.497
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -272.658 -865.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -12.711.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.662 17.429.731
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 39.541.395 39.767.194
Kredilerden Nakit Girişleri
39.541.395 39.767.194
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -35.687.534 -19.422.599
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.687.534 -19.030.411
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-248.006
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-144.182
Ödenen Faiz
-3.920.523 -2.914.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.804.632 3.562.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.804.632 3.562.479
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.784.059 447.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.979.427 4.009.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.979.427 20.784.059
Ticari Alacaklar
77.851.376 27.494.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.518.019 9.444.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 68.333.357 18.050.613
Diğer Alacaklar
4.939.792 991.825
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.907.250 595.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 32.542 395.848
Stoklar
10 78.708.260 16.133.345
Peşin Ödenmiş Giderler
11 338.904 10.555
Diğer Dönen Varlıklar
12 8.286.342 0
ARA TOPLAM
173.104.101 65.414.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.104.101 65.414.494
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 16.845.926 0
Maddi Duran Varlıklar
16 34.322.255 39.437.222
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 670.789 869.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 17.470 18.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.856.440 40.325.049
TOPLAM VARLIKLAR
224.960.541 105.739.543
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 31.172.541 38.413.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.172.541 38.413.730
Banka Kredileri
30.938.791 38.138.356
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
233.750 275.374
Ticari Borçlar
8 122.860.766 10.046.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 424.611 195.206
Diğer Borçlar
2.568.581 5.967.729
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.462.428 5.884.856
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 106.153 82.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.039.199 244.233
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 47.921 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 2.991.278 244.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 676.335 125.203
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 115.987 43.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
115.987 43.774
ARA TOPLAM
160.858.020 55.036.792
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.858.020 55.036.792
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 21.879.944 11.105.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.879.944 11.105.353
Banka Kredileri
21.560.563 10.585.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
319.381 519.944
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 855.995 706.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
845.995 696.409
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10.000 10.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.747.481 3.756.264
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.483.420 15.568.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
187.341.440 70.604.818
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.619.101 35.134.725
Ödenmiş Sermaye
22 12.465.000 10.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 23.147.961 23.213.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.147.961 23.213.233
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.279.957 23.279.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.996 -66.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
469.914 394.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.013.422 -997.440
Net Dönem Karı veya Zararı
2.549.648 2.024.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.619.101 35.134.725
TOPLAM KAYNAKLAR
224.960.541 105.739.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 80.001.139 16.266.597
Satışların Maliyeti
23 -73.905.015 -14.807.054
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.096.124 1.459.543
BRÜT KAR (ZARAR)
6.096.124 1.459.543
Genel Yönetim Giderleri
24 -997.742 -523.637
Pazarlama Giderleri
24 -972.009 -737.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 344.381 31.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -189.528 -1.012.369
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.281.226 -782.604
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 177.435 4.075.211
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -47.051
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-491.028 -16.235
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.967.633 3.229.321
Finansman Gelirleri
26 7.593.941 644.442
Finansman Giderleri
26 -8.033.398 -4.043.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.528.176 -169.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-978.528 135.025
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-968.901 -10.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.627 145.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.549.648 -34.617
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.549.648 -34.617
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.549.648 -34.617
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAY BAŞINA KAZANÇ 0,20454456 -0,00277713
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.272 -32.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.272 -32.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.484.376 -67.558
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.484.376 -67.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970883


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0241 Değişim: 0,00%
Düşük 33,0241 17.07.2024 Yüksek 33,0519
Açılış: 33,0252
36,0162 Değişim: -0,09%
Düşük 36,0075 17.07.2024 Yüksek 36,0646
Açılış: 36,05
2.622,47 Değişim: 2,05%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.624,22
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.