;

KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 23:50
KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.440.000 10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 2.653.559
Transferler
60.248 1.141.701 -1.201.949 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.034.653 1.034.653 1.034.653
Dönem Karı (Zararı)
36 1.034.653 1.034.653 1.034.653
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.440.000 70.334 1.143.225 1.034.653 3.688.212 3.688.212
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 70.334 3.225 771.828 3.845.387 3.845.387
Transferler
-771.828 -771.828 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.135.891 1.135.891 1.135.891
Dönem Karı (Zararı)
36 1.135.891 1.135.891 1.135.891
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 70.334 775.053 1.135.891 4.981.278 4.981.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.660.637 41.902
Dönem Karı (Zararı)
36 1.135.891 1.034.653
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.135.891 1.034.653
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.733 261.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 238 235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.793 2.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.793 2.935
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 13.702 258.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.523.073 -1.236.181
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.396 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.396 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.417.985 -1.290.383
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.417.985 -1.290.383
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-121.490 -85.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.022 -2.798
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.022 -2.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 755 650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.723 1.275
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -4.723 1.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
229.920 140.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 229.920 140.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.674.697 60.260
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.060 -18.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
268.676 169
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
268.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 169
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.929.313 42.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.929.313 42.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.821 52.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.931.134 94.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.931.134 1.821
Finansal Yatırımlar
7 19.689 288.365
Ticari Alacaklar
2.685 289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 2.685 289
Diğer Alacaklar
1.978.284 3.396.269
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.978.284 3.396.269
Peşin Ödenmiş Giderler
13 121.490 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 3.391 233.311
ARA TOPLAM
5.056.673 3.920.055
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.056.673 3.920.055
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16 820 1.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.669 2.311
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.489 3.369
TOPLAM VARLIKLAR
5.060.162 3.923.424
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
38.951 35.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 38.951 35.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 5.093 4.338
Diğer Borçlar
23.127 27.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 1.259 1.259
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 21.868 26.591
ARA TOPLAM
67.171 68.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.171 68.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11.713 9.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 11.713 9.920
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.713 9.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.884 78.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.981.278 3.845.387
Ödenmiş Sermaye
27 3.000.000 3.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 70.334 70.334
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 775.053 3.225
Net Dönem Karı veya Zararı
36 1.135.891 771.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.981.278 3.845.387
TOPLAM KAYNAKLAR
5.060.162 3.923.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 101 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101 0
BRÜT KAR (ZARAR)
101 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -222.922 -129.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,31 3.478.657 3.220.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.105.508 -1.799.128
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.150.328 1.292.447
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 18 897
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.150.346 1.293.344
Finansman Giderleri
33 -753 -73
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.149.593 1.293.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -14.418 -259.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -14.060 -259.212
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -358 -594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.135.175 1.033.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.135.175 1.033.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 1.135.175 1.033.465
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.135.175 1.033.465
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.135.175 1.033.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027587


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.450 Değişim: -0,04% Hacim : 27.121 Mio.TL Son veri saati : 15:49
Düşük 2.441 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,3688 Değişim: 0,12%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,5461 Değişim: -0,08%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
976,73 Değişim: 0,42%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.