KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2020 - 21:58
KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923
Transferler
1.895 37.359 -39.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.498 -89.498 -89.498
Dönem Karı (Zararı)
36 -89.498 -89.498 -89.498
Sermaye Arttırımı
27 200.000 200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.200.000 1.895 36.028 -89.498 1.148.425 1.148.425
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 1.397.610
Transferler
8.191 151.496 -159.687 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.638.482 1.638.482 1.638.482
Dönem Karı (Zararı)
36 1.638.482 1.638.482 1.638.482
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.200.000 10.086 187.524 1.638.482 3.036.092 3.036.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.568 -849.932
Dönem Karı (Zararı)
36 1.638.482 -89.498
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.638.482 -89.498
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
466.348 -3.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 578 498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.529 -2.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.529 -2.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 462.241 -1.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.759.338 -756.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.732.734 -756.683
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 60 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.732.794 -756.683
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -29.617 -941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.066 6.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.066 6.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 175 7.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.836 73
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 1.565 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.271 73
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68 -12.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 68 -12.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
345.492 -849.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-248.924 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.881 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.881 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -2.881 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 200.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 200.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.687 -649.932
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.687 -649.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.941 652.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 98.628 2.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 98.628 4.941
Diğer Alacaklar
3.158.074 1.425.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 0 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.158.074 1.425.280
Peşin Ödenmiş Giderler
13 30.573 956
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 68
ARA TOPLAM
3.287.275 1.431.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.287.275 1.431.305
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16 2.801 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 442 940
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.745 1.263
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.988 2.203
TOPLAM VARLIKLAR
3.292.263 1.433.508
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.021 5.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.021 5.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 2.125 1.950
Diğer Borçlar
9.644 5.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 1.565 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.079 5.808
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 235.093 21.294
ARA TOPLAM
250.883 34.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.883 34.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.288 1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 5.288 1.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.288 1.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.171 35.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.036.092 1.397.610
Ödenmiş Sermaye
27 1.200.000 1.200.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.086 1.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 187.524 36.028
Net Dönem Karı veya Zararı
36 1.638.482 159.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.036.092 1.397.610
TOPLAM KAYNAKLAR
3.292.263 1.433.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -229.866 -221.678 -76.061 -50.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.061.885 2.512.073 2.338.019 1.267.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.733.891 -2.405.347 -1.137.631 -1.312.298
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.098.128 -114.952 1.124.327 -94.665
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.989 24.718 746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.101.117 -90.234 1.125.073 -94.665
Finansman Giderleri
33 -394 -582 -56 -255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.100.723 -90.816 1.125.017 -94.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -462.241 1.318 -247.503 1.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -462.723 0 -247.508 1.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 482 1.318 5 31
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.638.482 -89.498 877.514 -93.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.638.482 -89.498 877.514 -93.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 1.638.482 -89.498 877.514 -93.643
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.638.482 -89.498 877.514 -93.643
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.638.482 -89.498 877.514 -93.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882930


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8156 Değişim: 0,13%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,6099 Değişim: 0,19%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
791,33 Değişim: 0,26%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.