KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 19:24
KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923
Transferler
39.254 -39.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.145 4.145 4.145
Dönem Karı (Zararı)
36 4.145 4.145 4.145
Sermaye Arttırımı
27 200.000 200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.200.000 37.923 4.145 1.242.068 1.242.068
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 1.397.610
Transferler
8.191 151.496 -159.687 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
760.968 760.968 760.968
Dönem Karı (Zararı)
36 760.968 760.968 760.968
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.200.000 10.086 187.524 760.968 2.158.578 2.158.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.070 -652.043
Dönem Karı (Zararı)
36 760.968 4.145
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
760.968 4.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
217.694 -2.823
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 332 332
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.624 -3.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.624 -3.114
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 214.738 -41
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-746.448 -652.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-695.603 -656.565
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 60 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -695.663 -656.565
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -59.554 -2.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.453 3.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.453 3.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 325 7.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.863 -297
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 1.565 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.298 -297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68 -3.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 68 -3.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
232.214 -650.797
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-161.144 -1.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 200.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 200.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.070 -452.043
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.070 -452.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.941 652.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 76.011 200.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 76.011 4.941
Diğer Alacaklar
2.120.943 1.425.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 0 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.120.943 1.425.280
Peşin Ödenmiş Giderler
13 60.510 956
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 68
ARA TOPLAM
2.257.464 1.431.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.257.464 1.431.305
DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 608 940
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.740 1.263
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.348 2.203
TOPLAM VARLIKLAR
2.259.812 1.433.508
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10.540 5.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 10.540 5.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 2.275 1.950
Diğer Borçlar
8.671 5.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 1.565 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 7.106 5.808
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 75.365 21.294
ARA TOPLAM
96.851 34.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.851 34.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.383 1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.383 1.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.383 1.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.234 35.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.158.578 1.397.610
Ödenmiş Sermaye
27 1.200.000 1.200.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.086 1.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 187.524 36.028
Net Dönem Karı veya Zararı
36 760.968 159.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.158.578 1.397.610
TOPLAM KAYNAKLAR
2.259.812 1.433.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -153.805 -171.492 -76.488 -44.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.723.866 1.244.254 1.186.590 715.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.596.260 -1.093.049 -732.149 -701.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
973.801 -20.287 377.953 -31.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.243 24.718 2.226 1.066
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
976.044 4.431 380.179 -30.008
Finansman Giderleri
33 -338 -327 -17 -106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
975.706 4.104 380.162 -30.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -214.738 41 -83.636 7.400
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -215.215 -1.246 -83.780 7.458
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 477 1.287 144 -58
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
760.968 4.145 296.526 -22.714
DÖNEM KARI (ZARARI)
760.968 4.145 296.526 -22.714
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 760.968 4.145 296.526 -22.714
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
760.968 4.145 296.526 -22.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
760.968 4.145 296.526 -22.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868438


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.