KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 20:11
KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.331 -1.331 -1.331 -1.331
Dönem Karı (Zararı)
-1.331 -1.331 -1.331 -1.331
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.000.000 -1.331 -1.331 998.669 998.669
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.000.000 -1.331 998.669 998.669
Transferler
-1.331 1.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.254 39.254 39.254 39.254
Dönem Karı (Zararı)
39.254 39.254 39.254 39.254
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.000.000 -1.331 39.254 39.254 1.037.923 1.037.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-346.274 1.000.559
Dönem Karı (Zararı)
36 39.254 -1.331
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.254 -1.331
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.563 -431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 387
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.523
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 653 -431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-390.091 1.002.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-387.228
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 -60
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -387.168
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 1.519
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.204 2.321
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.204 2.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.920 1.000.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 -7.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-346.274 1.000.559
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.991
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -1.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-348.265 1.000.559
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-348.265 1.000.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.000.559 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 652.294 1.000.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 652.294 1.000.559
Diğer Alacaklar
387.228
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 387.168
Peşin Ödenmiş Giderler
13 300
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 7.679
Diğer Dönen Varlıklar
26 241
ARA TOPLAM
1.047.742 1.000.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.047.742 1.000.559
DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.604 464
TOPLAM VARLIKLAR
1.049.346 1.001.023
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,37 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 1.519
Diğer Borçlar
4.525 2.321
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.525 2.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 33
ARA TOPLAM
7.678 2.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.678 2.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.523
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 222
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.423 2.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.037.923 998.669
Ödenmiş Sermaye
27 1.000.000 1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -1.331
Net Dönem Karı veya Zararı
36 39.254 -1.331
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.037.923 998.669
TOPLAM KAYNAKLAR
1.049.346 1.001.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -246.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 474.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -278.040 -2.321
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.161 -2.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 100.935 658
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.774 -1.663
Finansman Giderleri
33 -1.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.613 -1.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.359 332
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.673 -132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -686 464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.254 -1.331
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 39.254 -1.331
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.254 -1.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.254 -1.331
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.254 -1.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750680


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1479 Değişim: -0,08%
Düşük 8,1093 12.04.2021 Yüksek 8,2284
Açılış: 8,1546
9,7156 Değişim: 0,13%
Düşük 9,6710 12.04.2021 Yüksek 9,7807
Açılış: 9,7032
453,97 Değişim: -0,73%
Düşük 452,49 12.04.2021 Yüksek 460,56
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.