KAP ***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:10
KAP ***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 -1.166 7.046 3.938 6.189 36.007
Yeni Bakiye
20.000 -1.166 7.046 3.938 6.189 36.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10 3.897 3.887
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -10.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.189 -6.189
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 -1.176 7.046 127 3.897 39.894
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
36.500 -1.058 7.046 127 10.191 52.806
Yeni Bakiye
36.500 -1.058 7.046 127 10.191 52.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60 3.427 3.367
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.200 -10.200
Kar Dağıtımı
10.191 -10.191
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.191 -10.191
Dönem Sonu Bakiyeler
46.700 -1.118 7.046 118 3.427 56.173


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 17.112 18.464 7.291 10.270
FAKTORİNG GELİRLERİ
17.112 18.464 7.291 10.270
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
13.688 15.019 5.809 8.414
İskontolu
13.688 15.019 5.809 8.414
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.424 3.445 1.482 1.856
İskontolu
3.251 3.243 1.408 1.744
Diğer
173 202 74 112
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
25 -5.703 -7.454 -2.402 -4.721
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.020 -5.395 -1.946 -3.024
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-624 -1.784 -410 -1.451
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-35 -235 -35 -227
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-24 -40 -11 -19
BRÜT KAR (ZARAR)
11.409 11.010 4.889 5.549
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -6.343 -6.163 -2.717 -3.154
Personel Giderleri
-4.208 -4.095 -1.850 -2.251
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-136 -122 -76 -61
Genel İşletme Giderleri
-1.999 -1.946 -791 -842
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
5.066 4.847 2.172 2.395
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 448 1.185 284 715
Bankalardan Alınan Faizler
156 645 103 401
Diğer
292 540 181 314
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -856 -737 -626 -302
Özel Karşılıklar
-856 -737 -626 -302
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.658 5.295 1.830 2.808
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.658 5.295 1.830 2.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -1.231 -1.398 -360 -576
Cari Vergi Karşılığı
-956 -1.174 -270 -435
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-275 -224 -90 -141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.427 3.897 1.470 2.232
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.427 3.897 1.470 2.232
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.427 3.897 1.470 2.232
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
4.614 3.897
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
13.690 15.019
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-5.249 -7.454
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.400 3.445
Elde Edilen Diğer Kazançlar
292 1.185
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 62 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.208 -4.095
Ödenen Vergiler
-901 -1.398
Diğer
-2.472 -2.805
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-13.697 -10.371
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
40.784 -47.990
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.883 -834
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
6.996 16.092
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
45 1.307
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-51.369 20.105
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-12.036 949
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-9.083 -6.474
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 115 -1.143
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
115 -1.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
10.200 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
10.200 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.232 -7.617
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
68 8.552
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 1.300 935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 3.427 3.897 1.470 2.232
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-60 -10 -15 -10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-60 -10 -15 -10
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77 -13 -19 -13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 3 4 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.367 3.887 1.455 2.222


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 1.300 1.300 68 68
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 91.087 91.087 132.490 132.490
Faktoring Alacakları
5 90.031 90.031 130.939 130.939
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
90.031 90.031 130.939 130.939
Takipteki Alacaklar
5 2.963 2.963 2.664 2.664
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -1.907 -1.907 -1.113 -1.113
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 16.292 16.292 16.618 16.618
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 33 33 17 17
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 206 206
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 386 386 644 644
DİĞER AKTİFLER
11 1.278 1.278 1.273 1.273
ARA TOPLAM
110.376 110.376 151.316 151.316
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 49 49 49 49
Satış Amaçlı
49 49 49 49
VARLIKLAR TOPLAMI
110.425 110.425 151.365 151.365
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 42.707 42.707 93.682 93.682
FAKTORİNG BORÇLARI
14 8.397 8.397 1.401 1.401
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 563 563 518 518
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
17 1.129 1.129 1.007 1.007
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
17 1.129 1.129 1.007 1.007
CARİ VERGİ BORCU
55 55
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.401 1.401 1.951 1.951
ARA TOPLAM
54.252 54.252 98.559 98.559
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
56.173 56.173 52.806 52.806
Ödenmiş Sermaye
18 46.700 46.700 36.500 36.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.118 -1.118 -1.058 -1.058
Kar Yedekleri
19 7.046 7.046 7.046 7.046
Yasal Yedekler
6.837 6.837 6.837 6.837
Diğer Kar Yedekleri
209 209 209 209
Kar veya Zarar
3.545 3.545 10.318 10.318
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
118 118 127 127
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.427 3.427 10.191 10.191
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
110.425 110.425 151.365 151.365


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
12.349 12.349 17.779 17.779
ALINAN TEMİNATLAR
21 6.402.333 165 6.402.498 7.438.435 7.438.435
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
100 100 100 100
Cayılamaz Taahhütler
100 100 100 100
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
21 95.691 9.789 105.480 137.501 10.064 147.565
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.510.473 9.954 6.520.427 7.593.815 10.064 7.603.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862758


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.534 Değişim: -0,24% Hacim : 7.562 Mio.TL Son veri saati : 11:20
Düşük 1.533 05.03.2021 Yüksek 1.542
Açılış: 1.534
7,5358 Değişim: 0,33%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5541
Açılış: 7,5113
8,9954 Değişim: -0,23%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
410,00 Değişim: -0,09%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 412,08
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.