KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 20:07
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
185.023 3.533.747 -3.718.770 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.789.276 3.789.276 3.789.276
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 185.277 3.576.612 3.789.276 14.301.165 14.301.165
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 185.277 3.576.612 9.577.472 20.089.361 20.089.361
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
473.455 9.104.017 -9.577.472 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
9.586.977 9.586.977 9.586.977
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 658.732 12.680.629 9.586.977 29.676.338 29.676.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-415.699 -321.295
Dönem Karı (Zararı)
9.586.977 3.789.276
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
816.146 627.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 65.831 3.611
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.311.733 -226.033
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 95.264 90.258
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -241.168 -299.947
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-241.168 -299.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.207.952 1.059.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4 -8.786.245 -3.808.595
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.591.397 -3.322.325
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -696.398 -312.807
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -703.291 -296.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 6.893 -16.773
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -202.746 -105.128
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.114 25.463
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.114 20.501
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
957.055 65.206
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
957.055 65.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.205.645 -159.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.616.878 607.966
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -2.032.577 -929.261
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.049
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.049
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15 241.168 299.947
Alınan Faiz
15 241.168 299.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.580 -21.348
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.580 -21.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 363.040 34.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 173.460 12.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 173.482 363.040
Finansal Yatırımlar
4 29.237.546 19.334.416
Ticari Alacaklar
5 2.693.211 1.996.814
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 2.598.164 1.894.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 95.047 101.941
Peşin Ödenmiş Giderler
6 225.965 23.219
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
225.965 23.219
Diğer Dönen Varlıklar
3.057 2.363
ARA TOPLAM
32.333.261 21.719.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.333.261 21.719.852
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 320.343 371.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 75.630 46.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
395.973 417.201
TOPLAM VARLIKLAR
32.729.234 22.137.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 232.152 279.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 77.805 70.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 154.347 208.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 118.536 87.088
Diğer Borçlar
11 153.513 101.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
153.513
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.065.335 860.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
50.419 381.318
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
50.419 381.318
ARA TOPLAM
2.619.955 1.709.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.619.955 1.709.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
432.941 337.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 432.941 337.707
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
432.941 337.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.052.896 2.047.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.676.338 20.089.361
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
658.732 185.277
Yasal Yedekler
12 658.732 185.277
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.680.629 3.576.612
Net Dönem Karı veya Zararı
9.586.977 9.577.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.676.338 20.089.361
TOPLAM KAYNAKLAR
32.729.234 22.137.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 25.300.085 26.588.889 11.661.121 17.579.095
Satışların Maliyeti
13 -8.983.752 -19.997.889 -2.650.000 -13.804.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.316.333 6.591.000 9.011.121 3.775.091
BRÜT KAR (ZARAR)
16.316.333 6.591.000 9.011.121 3.775.091
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.635.074 -1.959.354 -2.136.629 -1.176.713
Pazarlama Giderleri
14 -135.816 -82.764 -88.476 -45.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 8.527 0 5.000 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -209 -157 0 1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.553.761 4.548.725 6.791.016 2.552.644
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.553.761 4.548.725 6.791.016 2.552.644
Finansman Gelirleri
15 241.168 299.947 163.415 10.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.794.929 4.848.672 6.954.431 2.563.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.207.952 -1.059.396 -2.040.029 -557.889
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.237.506 -1.087.618 -2.065.724 -579.655
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 29.554 28.222 25.695 21.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.586.977 3.789.276 4.914.402 2.005.422
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.586.977 3.789.276 4.914.402 2.005.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.586.977 3.789.276 4.914.402 2.005.422
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.586.977 3.789.276 4.914.402 2.005.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.586.977 3.789.276 4.914.402 2.005.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958439


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2125 Değişim: 0,01%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2268
Açılış: 9,2118
10,7552 Değişim: 0,05%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,7752
Açılış: 10,7502
528,15 Değişim: 0,07%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 528,77
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.