KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:05
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
254 1.033.661 -1.033.915 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.198.064 2.198.064 2.198.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.750.000 254 42.865 2.198.064 8.991.183 8.991.183
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
185.023 3.533.747 -3.718.770 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
6.451.698 6.451.698 6.451.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 185.277 3.576.612 6.451.698 16.963.587 16.963.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-228.598 -1.415.221
Dönem Karı (Zararı)
6.451.698 2.198.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-274.196 -795.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 5.417 4.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
129.684 81.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -384.318 -857.018
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-24.979 -24.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4 -5.316.963 -2.472.272
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.051.617 -2.560.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -409.474 -535.709
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -64.833 -38.563
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -58.700 113.301
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
178.950 203.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.088.711 344.866
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
860.539 -1.069.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.089.137 -345.578
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.815
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
384.318 857.012
Alınan Faiz
384.318 857.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.720 -567.024
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.720 -567.024
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.146 657.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 189.866 90.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 189.866 34.145
Finansal Yatırımlar
4 16.493.679 10.442.062
Ticari Alacaklar
5 1.525.381 1.115.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 1.428.026 1.052.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 97.355 63.126
Peşin Ödenmiş Giderler
6 77.526 12.693
Diğer Dönen Varlıklar
2.076 1.651
ARA TOPLAM
18.288.528 11.606.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.288.528 11.606.459
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 13.204 18.620
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 75.557 50.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.761 69.198
TOPLAM VARLIKLAR
18.377.289 11.675.657
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 140.502 199.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
41.244 2.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
99.258 196.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 71.517 55.071
Diğer Borçlar
11,20 77.990 60.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 764.096 419.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.876 211.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.876 211.154
ARA TOPLAM
1.065.981 945.731
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.065.981 945.731
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
347.721 218.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 347.721 218.037
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
347.721 218.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.413.702 1.163.768
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.963.587 10.511.889
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
185.277 254
Yasal Yedekler
12 185.277 254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.576.612 42.865
Net Dönem Karı veya Zararı
6.451.698 3.718.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.963.587 10.511.889
TOPLAM KAYNAKLAR
18.377.289 11.675.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 41.943.427 14.317.008 15.354.538 10.723.317
Satışların Maliyeti
13 -30.862.165 -9.813.048 -10.864.276 -8.584.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.081.262 4.503.960 4.490.262 2.138.430
BRÜT KAR (ZARAR)
11.081.262 4.503.960 4.490.262 2.138.430
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.054.738 -2.496.528 -1.095.384 -812.573
Pazarlama Giderleri
14 -132.912 -75.555 -50.149 -29.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.180 21.870 2.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.895.634 1.953.747 3.346.909 1.296.441
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.895.634 1.953.747 3.346.909 1.296.441
Finansman Gelirleri
15 384.318 857.018 84.371 63.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.279.952 2.810.765 3.431.280 1.359.644
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.828.254 -612.701 -768.859 -294.705
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.853.233 -637.141 -765.615 -300.547
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 24.979 24.440 -3.244 5.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.451.698 2.198.064 2.662.421 1.064.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.451.698 2.198.064 2.662.421 1.064.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.451.698 2.198.064 2.662.421 1.064.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.451.698 2.198.064 2.662.421 1.064.939
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.451.698 2.198.064 2.662.421 1.064.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885176


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.727 Değişim: 0,47% Hacim : 52.809 Mio.TL Son veri saati : 14:50
Düşük 10.646 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1893 Değişim: -0,11%
Düşük 32,0740 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9270 Değişim: -0,03%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.426,47 Değişim: 0,33%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.432,31
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.