KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:29
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 1.114.379 123.583 5.759.204 5.759.204
Transferler
12.583 -123.583
Dönem Karı (Zararı)
853.394 853.394 853.394
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 -990.796 479.286 6.612.598 6.612.598
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119
Transferler
254 1.033.661 -1.033.915
Dönem Karı (Zararı)
2.198.064 2.198.064 2.198.064
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 254 42.865 2.198.064 8.991.183 8.991.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.415.221 -918.848
Dönem Karı (Zararı)
2.198.064 853.394
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-795.435 -570.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.302 1.723
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 81.721 52.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -857.018 -612.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-24.440 -12.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.472.272 -1.195.412
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -2.560.130 -1.118.729
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -535.709 -61.022
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -38.563 -53.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 113.301 25.048
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
203.963 13.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
344.866 -425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.069.643 -912.898
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-345.578 -5.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.815 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.815
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
857.012 612.056
Alınan Faiz
857.012 612.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-567.024 -306.792
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-567.024 -306.792
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 657.563 618.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 90.539 312.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 90.546 657.563
Finansal Yatırımlar
4 8.780.540 6.220.409
Ticari Alacaklar
5 812.976 277.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 748.613 202.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 64.363 74.678
Peşin Ödenmiş Giderler
6 59.976 21.414
Diğer Dönen Varlıklar
1.823 1.111
ARA TOPLAM
9.745.861 7.177.763
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.745.861 7.177.763
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 20.425 15.912
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 57.829 33.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.254 49.301
TOPLAM VARLIKLAR
9.824.115 7.227.064
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 155.860 42.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 2.582 636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 153.278 41.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 63.891 45.060
Diğer Borçlar
11 46.542 33.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 291.563 1.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.247 165.755
ARA TOPLAM
606.103 288.836
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
606.103 288.836
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 226.829 145.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.829 145.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
832.932 433.945
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.991.183 6.793.119
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
254 0
Yasal Yedekler
12 254 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.865 -990.796
Net Dönem Karı veya Zararı
2.198.064 1.033.915
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.991.183 6.793.119
TOPLAM KAYNAKLAR
9.824.115 7.227.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 14.317.008 5.091.958 10.723.317 618.780
Satışların Maliyeti
13 -9.813.048 -3.199.494 -8.584.887 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.503.960 1.892.464 2.138.430 618.780
BRÜT KAR (ZARAR)
4.503.960 1.892.464 2.138.430 618.780
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.496.528 -1.629.688 -812.573 -528.220
Pazarlama Giderleri
14 -75.555 -34.502 -29.416 -11.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 21.870 5 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.953.747 228.279 1.296.441 79.356
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.953.747 228.279 1.296.441 79.356
Finansman Gelirleri
15 857.018 612.393 63.203 289.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.810.765 840.672 1.359.644 369.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-612.701 12.722 -294.705 5.053
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -637.141 0 -300.547 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 24.440 12.722 5.842 5.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.198.064 853.394 1.064.939 374.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.198.064 853.394 1.064.939 374.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.198.064 853.394 1.064.939 374.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.198.064 853.394 1.064.939 374.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.198.064 853.394 1.064.939 374.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794977


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.