KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 20:07
KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 0 -6.464 0 510.277 503.813 130.444 130.444 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 2.833.872
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 57.335 94.736 -152.071 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.227 0 0 37.088 37.088 0 0 -571.816 -535.955 -535.955
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -571.816 -571.816 -571.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.227 0 0 37.088 37.088 0 0 0 35.861 35.861
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 -300.000 -300.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 0 -7.691 0 510.277 502.586 167.532 167.532 277.743 1.455.043 -571.816 1.997.917 1.997.917
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 189.941 -7.479 15.848 618.428 610.949 187.875 187.875 277.743 1.453.684 -101.685 2.801.184 2.801.184
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -101.685 101.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.578 0 0 63.941 63.941 0 0 193.097 258.616 258.616
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.097 193.097 193.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.578 0 0 63.941 63.941 0 0 0 65.519 65.519
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 189.941 -5.901 15.848 618.428 612.527 251.816 251.816 277.743 1.151.999 193.097 2.859.800 2.859.800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
368.085 682.839
Dönem Karı (Zararı)
193.097 -571.816
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
193.097 -571.816
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
637.901 862.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8, 9 206.249 187.406
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.099 2.078
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 9.099 2.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.937 357.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.562 2.224
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.300 11.980
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.925 343.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
253.523 228.564
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -47.113 -20.668
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 300.636 249.232
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
176.178 53.991
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -67.522 26.908
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
50.638 1.969
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-201 3.585
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -201 3.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-430.576 346.814
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-583.231 338.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.447 102.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-574.784 236.113
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-727.910 57.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.325 15.418
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
825.437 -63.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
322.936 -260.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
502.501 196.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-528 -7.541
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.393 26.683
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.922 -6.166
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.529 32.849
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-18.389 -20.238
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.415 10.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.698 -9.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
39.913 -2.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.785 -6.682
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
400.422 637.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-959 -839
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-14.681 -10.562
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.790 -29.152
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33.093 86.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.965 -32.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.020 2.433
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.020 2.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.668 -71.858
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -96.668 -71.858
Alınan Temettüler
87.500 18.000
Alınan Faiz
47.113 20.668
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.718 31.830
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.708.044 6.202.099
Kredilerden Nakit Girişleri
3 39.197.518 6.202.099
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
3 510.526 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.818.846 -5.508.428
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -38.818.846 -5.508.428
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-174.954 -124.526
Ödenen Temettüler
-200.000 -300.000
Ödenen Faiz
-234.526 -237.315
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
691.768 682.392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.275 977
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
698.043 683.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
223.001 462.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
921.044 1.146.142


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.000.669 335.719
Ticari Alacaklar
3.437.527 2.873.913
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 19 108.258 99.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.329.269 2.774.102
Türev Araçlar
0 836
Stoklar
5 2.249.781 1.521.871
Peşin Ödenmiş Giderler
27.045 35.842
Diğer Dönen Varlıklar
10 301.978 329.932
ARA TOPLAM
7.017.000 5.098.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.017.000 5.098.113
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
730.477 730.477
Ticari Alacaklar
135.119 124.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 135.119 124.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 510.008 542.486
Maddi Duran Varlıklar
7 1.383.597 1.350.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 782.326 769.127
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 120.604 133.878
Peşin Ödenmiş Giderler
447 2.975
Diğer Duran Varlıklar
10 3.698 3.157
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.666.276 3.656.783
TOPLAM VARLIKLAR
10.683.276 8.754.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
811.982 379.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
811.982 379.695
Banka Kredileri
3 811.982 379.695
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.490.032 639.522
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
117.940 137.782
Banka Kredileri
3 101.151 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 16.789 12.892
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 0 124.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.372.092 501.740
Banka Kredileri
3 1.327.463 256.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 44.629 38.060
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 0 207.218
Ticari Borçlar
2.222.390 1.396.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 19 1.267.956 945.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 954.434 451.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
42.075 42.603
Diğer Borçlar
14.248 17.641
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 6.922
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.248 10.719
Türev Araçlar
11 35.372 54.597
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.124 2.923
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
92.994 47.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.350 29.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
397 397
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 20.953 29.259
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 166.512 153.713
ARA TOPLAM
4.913.079 2.765.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.913.079 2.765.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.819.266 3.054.357
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
551.653 466.741
Banka Kredileri
3 410.024 410.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 55.616 56.172
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 86.013 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.267.613 2.587.616
Banka Kredileri
3 1.512.470 2.270.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 330.630 317.053
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3 424.513 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.813 1.599
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.767 21.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.767 21.742
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
66.180 110.538
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
371 385
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.910.397 3.188.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.823.476 5.953.712
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.859.800 2.801.184
Ödenmiş Sermaye
150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.829 16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
818.316 816.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
184.040 182.462
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
189.941 189.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.901 -7.479
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
15.848 15.848
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
618.428 618.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
251.816 187.875
Yabancı Para Çevrim Farkları
251.816 187.875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
277.743 277.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.151.999 1.453.684
Net Dönem Karı veya Zararı
193.097 -101.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.859.800 2.801.184
TOPLAM KAYNAKLAR
10.683.276 8.754.896


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.910.034 16.043.241
Satışların Maliyeti
-19.708.983 -15.440.525
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.201.051 602.716
BRÜT KAR (ZARAR)
1.201.051 602.716
Genel Yönetim Giderleri
13 -207.142 -158.219
Pazarlama Giderleri
14 -421.579 -360.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 460.623 152.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -627.941 -528.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
405.012 -291.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.121 1.943
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -920 -5.528
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 67.522 -26.908
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
472.735 -322.299
Finansman Gelirleri
17 72.887 20.668
Finansman Giderleri
17 -301.887 -268.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
243.735 -569.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.638 -1.969
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-94.996 -3.753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 44.358 1.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
193.097 -571.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
193.097 -571.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
193.097 -571.816
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Paşına Kazanç 1,29000000 -3,81000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.578 -1.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.578 -1.227
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
63.941 37.088
Yabancı Para Çevrim Farkları
63.941 37.088
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.519 35.861
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
258.616 -535.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
258.616 -535.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956430


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,46% Hacim : 12.595 Mio.TL Son veri saati : 15:22
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7324 Değişim: 0,93%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,2582 Değişim: 1,42%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
498,63 Değişim: 1,36%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.