KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.04.2021 - 18:29
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 15.041 0 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126
Transferler
0 39.097 651.655 -690.752 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.314 -213.976 -202.662 -202.662
Dönem Karı (Zararı)
-213.976 -213.976 -213.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.314 11.314 11.314
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 26.355 39.097 2.197.988 -213.976 5.549.464 5.549.464
Transferler
-213.976 213.976
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
138.350 114.521 114.521
Dönem Karı (Zararı)
10.368 138.350 104.153 104.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.368 10.368 10.368
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 36.723 39.097 1.984.012 104.153 5.663.985 5.663.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-707.049 130.637
Dönem Karı (Zararı)
138.350 -271.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
302.763 48.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.239 21.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.759 -10.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.759 -10.510
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-71.032 22.409
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-90.219 22.409
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.187 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
252.742 106.171
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
252.742 106.171
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.055 -91.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.238.381 1.264.697
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-948.325 -15.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.613 1.366.333
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-141.613 1.366.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.927 -90.412
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.905 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-172.832 -90.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.073 -5.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.116 -26.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.957 21.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.244 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.313 10.338
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.313 10.338
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-797.268 1.042.034
Alınan Faiz
90.219 -173.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -488.094
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -249.311
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-606
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.078 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-758.733 130.637
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-758.733 130.637
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.119.431 665.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 360.698 796.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 360.698 1.119.431
Finansal Yatırımlar
5 5.087.232 4.391.649
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 5.087.232 4.391.649
Ticari Alacaklar
388.300 246.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 388.300 246.687
Diğer Alacaklar
4.975 24.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.975 24.880
Peşin Ödenmiş Giderler
172.867 35
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
172.867 35
ARA TOPLAM
6.014.072 5.782.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.014.072 5.782.682
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9.607 10.447
Kullanım Hakkı Varlıkları
354.963 390.789
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 24.250 72.219
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
388.820 473.455
TOPLAM VARLIKLAR
6.402.892 6.256.137
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.391 141.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 136.391 141.981
Ticari Borçlar
99.882 128.955
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.744 29.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
93.138 99.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
56.234 46.990
Diğer Borçlar
36.650 12.337
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.650 12.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 13.841 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.109 23.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
52.109 23.237
ARA TOPLAM
395.107 353.500
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.107 353.500
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
274.659 300.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 274.659 300.960
Uzun Vadeli Karşılıklar
69.141 52.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
69.141 52.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
343.800 353.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
738.907 706.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.663.985 5.549.464
Ödenmiş Sermaye
8 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.723 26.355
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.723 26.355
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.097 39.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 1.984.012 2.197.988
Net Dönem Karı veya Zararı
-213.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.663.985 5.549.464
TOPLAM KAYNAKLAR
6.402.892 6.256.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
9 1.996.441 2.135.940
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
9 -818.586 -1.760.622
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.177.855 375.318
BRÜT KAR (ZARAR)
1.177.855 375.318
Genel Yönetim Giderleri
-559.687 -656.816
Pazarlama Giderleri
-249.144 -270.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.477 20.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -5.397
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
371.501 -537.440
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
371.501 -537.440
Finansman Gelirleri
90.219 213.424
Finansman Giderleri
-298.315 -38.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.405 -362.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.252 91.589
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -13.876 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -45.376 91.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
104.153 -271.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
104.153 -271.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
104.153 -271.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.367 21.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.959 28.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.592 -6.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.592 -6.203
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.367 21.993
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.520 -249.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.520 -249.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928940


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.435 Değişim: 0,49% Hacim : 6.875 Mio.TL Son veri saati : 11:23
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2892 Değişim: 0,24%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0200 Değişim: 0,15%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,23 Değişim: 0,55%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.