KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2020 - 18:38
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884
Transferler
548.336 -548.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.252 -26.130 -7.878 -7.878
Dönem Karı (Zararı)
-26.130 -26.130 -26.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.252 18.252 18.252
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 17.803 1.546.333 -26.130 5.038.006 5.038.006
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126
Transferler
690.752 -690.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.668 -125.640 -121.972 -121.972
Dönem Karı (Zararı)
-125.640 -125.640 -125.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.668 3.668 3.668
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 18.709 2.237.085 -125.640 5.630.154 5.630.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
294.207 82.443
Dönem Karı (Zararı)
-125.639 -26.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-588.521 296.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
64.850 65.631
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-503.694 -4.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-503.694 -4.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 270.475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-22.606 -2.032
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-127.071 -33.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.159.930 82.613
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
88.605 124.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.349.664 -16.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.349.664 -16.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.922 -29.095
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.525 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.397 -29.095
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.561 18.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.164 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.856 -15.664
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.856 -15.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
445.770 352.918
Alınan Faiz
336.531 -270.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-488.094 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.754 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.754 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
240.453 82.443
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
240.453 82.443
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
665.919 322.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
906.372 405.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 906.372 665.919
Finansal Yatırımlar
5 4.454.208 4.542.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 4.454.208 4.542.813
Ticari Alacaklar
128.628 1.478.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 128.628 1.478.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
163.397 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
163.397 0
Peşin Ödenmiş Giderler
31.299 774
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.299 774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0
ARA TOPLAM
5.683.939 6.687.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.683.939 6.687.798
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
501 1.139
Kullanım Hakkı Varlıkları
275.843 256.311
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 146.600 125.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
422.944 382.478
TOPLAM VARLIKLAR
6.106.883 7.070.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.674 140.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.674 140.226
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.674 140.226
Ticari Borçlar
66.714 127.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 49.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
66.714 78.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
45.900 28.347
Diğer Borçlar
6.550 80.113
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.550 80.113
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 249.184
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.131 523.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.131 523.951
ARA TOPLAM
160.969 1.149.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.969 1.149.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
266.712 124.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
266.712 124.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.048 44.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
49.048 44.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
315.760 169.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
476.729 1.318.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.630.154 5.752.126
Ödenmiş Sermaye
8 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.709 15.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.709 15.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.709 15.041
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 2.237.085 1.546.333
Net Dönem Karı veya Zararı
-125.640 690.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.630.154 5.752.126
TOPLAM KAYNAKLAR
6.106.883 7.070.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 7.418.854 4.628.169 1.417.451 770.997
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
8 -6.095.106 -3.693.783 -936.800 -550.992
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.323.748 934.386 480.651 220.005
BRÜT KAR (ZARAR)
1.323.748 934.386 480.651 220.005
Genel Yönetim Giderleri
-1.429.515 -944.296 -397.729 -289.706
Pazarlama Giderleri
-636.981 -271.099 -177.898 -95.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
133.016 324.200 60 288.032
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-609.732 43.191 -94.916 123.015
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-609.732 43.191 -94.916 123.015
Finansman Gelirleri
529.690 0 189.676 0
Finansman Giderleri
-68.204 -71.353 -4.427 -19.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-148.246 -28.162 90.333 103.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.606 2.032 -39.513 2.895
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 22.606 2.032 -39.513 2.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-125.640 -26.130 50.820 106.597
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-125.640 -26.130 50.820 106.597
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-125.640 -26.130 50.820 106.597
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) -0,03500000 -0,00700000 0,01400000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.668 18.253 -2.896 10.846
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.703 23.401 -3.713 13.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.035 -5.148 817 -3.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.035 -5.148 817 -3.066
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.668 18.253 -2.896 10.846
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-121.972 -7.877 47.924 117.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-121.972 -7.877 47.924 117.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882634


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4503 Değişim: -0,06%
Düşük 8,4492 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2688 Değişim: -0,02%
Düşük 10,2499 17.05.2021 Yüksek 10,2734
Açılış: 10,2709
501,76 Değişim: 0,12%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 502,17
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.