KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.10.2021 - 18:53
KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.476 44.898.476
Transferler
602.451 10.938.083 -11.540.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.500 36.531.767 36.466.267 36.466.267
Dönem Karı (Zararı)
36.531.767 36.561.767 36.561.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.500 -65.500 -65.500
Sermaye Arttırımı
98.500 363.465 461.965 461.965
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 20.431.259 562.736 -328.056 2.495.407 -130.519 1.545 2.060.419 19.514.403 36.531.767 80.626.711 80.626.711
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918
Transferler
56.582.810 -56.582.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
540.611 49.881.631 50.422.242 50.422.242
Dönem Karı (Zararı)
49.881.631 49.881.631 49.881.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
540.611
Sermaye Arttırımı
512.250 2.449.775 2.962.005 2.962.005
Sermaye Azaltımı
0
Kar Payları
10 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 440.256 1.545 2.099.516 72.658.116 49.881.631 150.692.165 150.692.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.478.951 66.800.458
Dönem Karı (Zararı)
49.881.631 36.531.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.734.062 2.701.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.926.626 1.239.865
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.190.084 2.947.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.427.602 2.947.601
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-237.518 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-52.199.185 281.271
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.283.498 281.271
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.084.313 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.810.570 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.810.570 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.627.107 -316.045
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.451.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-139.219.095 32.867.317
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.357.646 -14.540.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.482.489 -86.954.498
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-759.626 177.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.242.115 -87.132.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.783.730 -4.292.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.783.730 -4.292.192
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-668.142 -528.878
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-145.782.606 134.079.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.119.526 310.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-142.663.080 133.768.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
101.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.356.729 3.241.941
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.356.729 3.241.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.137.026 1.861.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.099.031 1.861.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.962.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-84.603.402 72.100.745
Alınan Temettüler
348.564 0
Alınan Faiz
35.725.772 4.274.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.826.799 -2.325.731
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.123.086 -7.249.482
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.484.992 -10.065.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.645.837 -10.065.375
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.407.823 -10.053.191
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.238.014 -12.184
Alınan Temettüler
-348.564 0
Alınan Faiz
25.509.409 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.321.737 5.507.540
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.597.890 7.525.000
Kredilerden Nakit Girişleri
21.668.000 7.525.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
160.929.890 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.557.972 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.366.132 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-93.191.840 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-645.458 -817.460
Ödenen Temettüler
-3.000.000 -1.200.000
Ödenen Faiz
-7.072.723 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.642.206 62.242.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.642.206 62.242.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
143.786.450 23.436.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.144.244 85.679.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 154.077.854 185.590.236
Finansal Yatırımlar
6 114.187.215 116.138.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
114.187.215 116.138.580
Ticari Alacaklar
7 141.467.162 168.949.651
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.134.434 374.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
140.332.728 168.574.843
Diğer Alacaklar
8 13.332.088 16.115.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.332.088 16.115.818
Peşin Ödenmiş Giderler
1.031.639 363.497
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.031.639 363.497
ARA TOPLAM
424.095.958 487.157.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
424.095.958 487.157.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 7.486.610 4.082.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.486.610 4.082.321
Maddi Duran Varlıklar
54.490.762 17.318.149
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.702.710 3.508.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.075.177 511.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 2.655.871 2.148.904
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.411.130 27.569.541
TOPLAM VARLIKLAR
491.507.088 514.727.323
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.368.632 17.284.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.368.632 17.284.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.227.336 1.444.871
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 15.839.340
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.141.296
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.501.599 1.798.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.501.599 1.798.333
Banka Kredileri
1.501.599 1.798.333
Ticari Borçlar
7 223.627.353 361.328.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 28.246 3.147.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
223.599.107 358.180.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.395.686 2.294.143
Diğer Borçlar
8 2.043.696 4.510.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 3.419.367 7.229.411
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.610.386 11.008.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.749.157 7.506.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
861.229 3.501.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
129.085 19.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
129.085 19.484
ARA TOPLAM
314.095.804 405.472.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.095.804 405.472.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.778.908 7.476.120
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.778.908 7.476.120
Banka Kredileri
23.459.119 4.827.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.319.789 2.648.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.940.211 1.471.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.940.211 1.471.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.719.119 8.947.177
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
340.814.923 414.419.405
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.692.165 100.307.918
Ödenmiş Sermaye
10 20.431.259 19.919.009
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
-313.354 -313.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 4.930.460 2.480.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 441.801 -98.810
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
441.801 -98.810
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
440.256 -100.355
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.099.516 2.099.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 72.658.116 19.075.306
Net Dönem Karı veya Zararı
49.881.631 56.582.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.692.165 100.307.918
TOPLAM KAYNAKLAR
491.507.088 514.727.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 1.648.015.007 1.882.408.061 333.909.107 580.521.972
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -1.530.263.550 -1.777.781.354 -306.311.183 -538.072.326
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
117.751.457 104.626.707 27.597.924 42.449.646
BRÜT KAR (ZARAR)
117.751.457 104.626.707 27.597.924 42.449.646
Genel Yönetim Giderleri
-72.806.476 -44.826.371 -22.525.964 -17.671.436
Pazarlama Giderleri
-36.658.160 -22.384.741 -9.637.626 -9.613.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
40.815.692 1.351.832 14.693.585 -110.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.053.224 -3.373.744 536.762 -146.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.049.289 35.393.683 10.664.681 14.908.251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.049.289 35.393.683 10.664.681 14.908.251
Finansman Gelirleri
32.758.388 15.504.819 9.008.696 5.757.803
Finansman Giderleri
-12.298.939 -3.652.109 -6.006.578 -1.686.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.508.738 47.246.393 13.666.799 18.979.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.627.107 -10.714.626 -3.896.032 -4.203.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -18.313.042 -11.030.671 -4.286.590 -3.961.922
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 685.935 316.045 390.558 -241.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.881.631 36.531.767 9.770.767 14.776.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.881.631 36.531.767 9.770.767 14.776.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
49.881.631 36.531.767 9.770.767 14.776.064
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 2,44000000 1,84000000 0,48000000 0,74000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
535.671 -65.499 229.412 -305.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
535.671 -65.499 229.412 -305.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -178.557 18.474 -76.471 86.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
714.228 -83.973 305.883 -391.105
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
535.671 -65.499 229.412 -305.062
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.417.302 36.466.268 10.000.179 14.471.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
50.417.302 36.466.268 10.000.179 14.471.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971490


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.812 Değişim: 0,17% Hacim : 16.309 Mio.TL Son veri saati : 13:11
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.815
Açılış: 1.808
12,9717 Değişim: 1,21%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,0213
Açılış: 12,8163
14,7415 Değişim: 1,88%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,7995
Açılış: 14,4689
750,21 Değişim: 2,07%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 752,61
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.