KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 - 21:12
KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479
Transferler
602.451 10.938.083 -11.540.534 21.995.266 21.995.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
239.563 21.755.703 21.755.703 21.755.703
Dönem Karı (Zararı)
21.755.703 239.563 239.563
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
239.563 0
Kar Payları
-800.000 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 174.544 1.545 2.060.419 19.914.403 21.755.703 66.093.745 66.093.745
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918
Transferler
56.582.810 -56.582.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
306.259 40.110.864 40.417.123 40.417.123
Dönem Karı (Zararı)
40.110.864 40.110.864 40.110.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
306.259 306.259 306.259
Sermaye Arttırımı
512.250 2.449.755 2.962.005 2.962.005
Kar Payları
-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 205.904 1.545 2.099.516 74.158.116 40.110.864 142.187.046 142.187.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.734.173 88.841.432
Dönem Karı (Zararı)
40.110.864 21.755.703
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.436.147 3.531.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.518.370 621.405
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.976.878 3.470.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.942.037 3.470.212
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-965.159 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-39.103.028 -8.047.923
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.563.160 -8.047.923
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.460.132 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.559.442 -459.167
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.559.442 -459.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.731.075 6.510.760
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.436.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.895.806 63.717.281
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
43.836.797 4.776.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.826.652 -58.898.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-586.198 1.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.412.850 -58.900.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.703.657 -996.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.703.657 -996.392
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-649.862 -797.125
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.560.682 122.217.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.962.527 4.402.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-113.523.209 117.814.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
34.747 268.034
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.049.120 800.647
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.049.120 800.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.962.005 -3.653.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.962.005 -3.653.172
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.221.089 89.004.754
Alınan Temettüler
320.437 0
Alınan Faiz
25.356.891 4.945.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.496.860 -2.325.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.693.552 -2.783.572
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.225.450 -4.325.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.526 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.492.461 -7.427.941
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.492.461 -7.198.825
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-229.116
Alınan Temettüler
-320.437 0
Alınan Faiz
17.526.922 3.102.026
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.637.018 15.786.925
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.020.500 17.404.385
Kredilerden Nakit Girişleri
21.668.000 17.404.385
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
77.352.500 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.128.941 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.448.601 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-42.680.340 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-637.140 -817.460
Ödenen Temettüler
-1.500.000 -800.000
Ödenen Faiz
-4.117.401 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.677.395 100.302.442
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.677.395 100.302.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
143.786.450 23.436.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
148.463.845 123.739.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 215.020.250 185.590.236
Finansal Yatırımlar
6 72.849.891 116.138.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
72.849.891 116.138.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
72.849.891 116.138.580
Ticari Alacaklar
7 159.122.999 168.949.651
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
961.006 374.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
158.161.993 168.574.843
Diğer Alacaklar
8 14.412.161 16.115.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.412.161 16.115.818
Peşin Ödenmiş Giderler
1.013.359 363.497
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.013.359 363.497
ARA TOPLAM
462.418.660 487.157.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
462.418.660 487.157.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 5.093.655 4.082.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.093.655 4.082.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5.093.655 4.082.321
Maddi Duran Varlıklar
51.251.100 17.318.149
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.078.307 3.508.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.289.682 511.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 2.342.195 2.148.904
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.054.939 27.569.541
TOPLAM VARLIKLAR
525.473.599 514.727.323
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.874.932 17.284.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.874.932 17.284.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
50.511.500 15.839.340
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.363.432 1.444.871
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.990.872 1.798.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.990.872 1.798.333
Ticari Borçlar
7 276.519.877 361.328.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 7.110.299 3.147.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
269.409.578 358.180.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.328.890 2.294.143
Diğer Borçlar
8 3.432.570 4.510.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.432.570 4.510.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 6.562.261 7.229.411
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.881.647 11.008.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.229.533 7.506.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.652.114 3.501.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.820 19.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.820 19.484
ARA TOPLAM
355.638.869 405.472.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
355.638.869 405.472.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.836.530 7.476.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.836.530 7.476.120
Banka Kredileri
23.459.119 4.827.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.377.411 2.648.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.811.154 1.471.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.811.154 1.471.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.647.684 8.947.177
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
383.286.553 414.419.405
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.187.046 100.307.918
Ödenmiş Sermaye
10 20.431.259 19.919.009
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
-313.354 -313.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 4.930.460 2.480.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 207.449 -98.810
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
205.904 -100.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
205.904 -100.355
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.099.516 2.099.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 74.158.116 19.075.306
Net Dönem Karı veya Zararı
40.110.864 56.582.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.187.046 100.307.918
TOPLAM KAYNAKLAR
525.473.599 514.727.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 1.314.105.900 1.296.940.704 704.070.180 622.690.881
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -1.223.952.367 -1.239.709.028 -669.990.416 -589.411.603
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.153.533 57.231.676 34.079.764 33.279.278
BRÜT KAR (ZARAR)
90.153.533 57.231.676 34.079.764 33.279.278
Genel Yönetim Giderleri
-50.280.512 -27.154.935 -22.576.425 -14.960.298
Pazarlama Giderleri
-27.020.534 -12.771.654 -11.246.279 -7.477.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.122.107 6.408.025 13.016.512 4.137.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.589.986 -3.227.680 1.193.212 -452.446
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.384.608 20.485.432 14.466.784 14.526.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.384.608 20.485.432 14.466.784 14.526.378
Finansman Gelirleri
23.749.692 9.747.016 9.692.860 4.507.370
Finansman Giderleri
-6.292.361 -1.965.985 -2.964.036 -747.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.841.939 28.266.463 21.195.608 18.286.544
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -13.731.075 -6.510.760 -7.358.714 -4.341.526
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.026.452 -7.068.749 -7.421.935 -5.089.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
295.377 557.989 63.221 748.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.110.864 21.755.703 13.836.894 13.945.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.110.864 21.755.703 13.836.894 13.945.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.110.864 21.755.703 13.836.894 13.945.018
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 1,98000000 1,10000000 0,68000000 0,70000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
306.259 239.563 -59.471 -54.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
408.345 307.132 -48.817 -69.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-102.086 -67.569 -10.654 15.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 -102.086 -67.569 -10.654 15.270
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
306.259 239.563 -59.471 -54.138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.417.123 21.995.266 13.777.423 13.890.880
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.417.123 21.995.266 13.777.423 13.890.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953659


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6399 Değişim: -0,14%
Düşük 8,6352 23.09.2021 Yüksek 8,6541
Açılış: 8,6519
10,1248 Değişim: 0,10%
Düşük 10,1056 23.09.2021 Yüksek 10,1355
Açılış: 10,1144
491,06 Değişim: -0,18%
Düşük 490,95 23.09.2021 Yüksek 492,02
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.