KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2020 - 18:44
KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202
Transferler
328.056 -170.735 -157.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.021 6.184.755 6.089.734 6.089.734
Dönem Karı (Zararı)
6.184.755 6.184.755 6.184.755
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.021 -95.021 -95.021
Kar Payları
10 -165.908 -165.908 -165.908
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-328.056 -328.056 -328.056
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -177.747 1.545 1.457.968 9.776.320 6.184.755 39.429.972 39.429.972
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479
Transferler
602.451 10.938.083 -11.540.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.500 36.531.767 36.531.767 36.531.767
Dönem Karı (Zararı)
36.531.767 36.531.767 36.531.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.500 -65.500 -65.500
Sermaye Arttırımı
98.500 363.465 461.965 461.965
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.919.009 562.736 -328.056 2.495.407 -130.519 1.545 2.060.419 19.514.403 36.531.767 80.626.711 80.626.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.800.458 -14.480.460
Dönem Karı (Zararı)
36.531.767 6.184.755
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.701.661 -2.153.816
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.239.865 575.724
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.947.601 408.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.947.601 408.453
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
281.271 -3.559.204
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
281.271 -3.559.204
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-316.045 421.211
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.451.031 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.867.317 -23.812.670
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-14.540.055 -27.016.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.954.498 -9.253.783
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
177.600 -228.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.132.098 -9.025.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.292.192 1.325.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.292.192 1.325.646
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-528.878 -236.362
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.079.314 16.853.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
310.360 1.543.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
133.768.954 15.309.634
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.241.941 183.371
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.241.941 183.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.861.685 -5.668.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.861.685 -172.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.496.663
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.100.745 -19.781.731
Alınan Faiz
4.274.926 5.510.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.325.731 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.249.482 -209.240
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.065.375 -170.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.065.375 -170.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.053.191 -452.958
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.184 282.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.507.540 13.523.809
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.525.000
Kredilerden Nakit Girişleri
7.525.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 15.153.717
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 15.153.717
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-817.460 -1.464.000
Ödenen Temettüler
-1.200.000 -165.908
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.242.623 -1.127.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.242.623 -1.127.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.436.792 6.966.983
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.679.415 5.839.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 128.757.733 23.436.792
Finansal Yatırımlar
6 90.037.164 75.497.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
90.037.164 75.497.109
Ticari Alacaklar
7 116.039.054 29.084.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 401.678 579.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
115.637.376 28.505.278
Diğer Alacaklar
8 11.516.667 7.224.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.516.667 7.224.475
Peşin Ödenmiş Giderler
686.270 157.392
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
686.270 157.392
ARA TOPLAM
347.036.888 135.400.324
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
347.036.888 135.400.324
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 2.507.757 10.240
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
2.507.757 10.240
Maddi Duran Varlıklar
11.335.047 1.281.856
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.173.533 2.683.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
499.295 487.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.067.354 732.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.582.986 5.195.755
TOPLAM VARLIKLAR
364.619.874 140.596.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.329.470 4.606.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.329.470 4.606.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
837.880 1.423.670
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
491.590 3.183.000
Ticari Borçlar
7 261.278.874 81.614.741
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.088.505 778.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
260.190.369 80.836.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.718.798 995.081
Diğer Borçlar
8 3.394.640 1.532.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.394.640 1.532.955
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 3.781.189 1.675.466
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.176.286 2.717.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.066.286 2.607.030
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
110.000 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.960 26.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.960 26.440
ARA TOPLAM
274.698.217 93.168.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.698.217 93.168.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.036.592 1.517.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.036.592 1.517.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.410.759 1.355.493
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.625.833 161.958
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.258.354 1.011.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.258.354 1.011.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.294.946 2.529.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
283.993.163 95.697.600
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.626.711 44.898.479
Ödenmiş Sermaye
10 19.919.009 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -328.056 -328.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 2.495.407 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -128.974 -63.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-130.519 -65.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-130.519 -65.019
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.545 1.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.060.419 1.457.968
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 19.514.403 9.776.320
Net Dönem Karı veya Zararı
36.531.767 11.540.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.626.711 44.898.479
TOPLAM KAYNAKLAR
364.619.874 140.596.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 1.882.408.061 586.105.087 580.521.972 190.277.767
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -1.777.781.354 -558.435.451 -538.072.326 -177.792.517
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.626.707 27.669.636 42.449.646 12.485.250
BRÜT KAR (ZARAR)
104.626.707 27.669.636 42.449.646 12.485.250
Genel Yönetim Giderleri
-44.826.371 -19.429.900 -17.671.436 -6.886.632
Pazarlama Giderleri
-22.384.741 -7.104.973 -9.613.087 -2.635.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.351.832 5.083.862 -110.808 3.086.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.373.744 -253.791 -146.064 -189.973
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.393.683 5.964.834 14.908.251 5.858.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.393.683 5.964.834 14.908.251 5.858.815
Finansman Gelirleri
15.504.819 5.302.659 5.757.803 815.595
Finansman Giderleri
-3.652.109 -3.397.818 -1.686.124 -1.328.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.246.393 7.869.675 18.979.930 5.346.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.714.626 -1.684.920 -4.203.866 -1.064.504
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -11.030.671 -1.263.709 -3.961.922 -1.085.224
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 316.045 -421.211 -241.944 20.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.531.767 6.184.755 14.776.064 4.281.893
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.531.767 6.184.755 14.776.064 4.281.893
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.531.767 6.184.755 14.776.064 4.281.893
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 13 1,84000000 0,31000000 0,74000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.499 -95.025 -305.062 -103.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-65.499 -95.025 -305.062 -103.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 18.474 26.802 86.043 29.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-83.973 -121.827 -391.105 -132.054
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.499 -95.025 -305.062 -103.002
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.466.268 6.089.730 14.471.002 4.178.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.466.268 6.089.730 14.471.002 4.178.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882640


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.