KAP ***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 20:33
KAP ***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 43.817.917 -12.956.840 375.045.038 375.045.038
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-12.956.840 12.956.840 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 40.074.272 40.074.272 40.074.272
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 30.861.077 40.074.272 415.119.310 415.119.310
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -21.478.482 14.624.344 30.861.077 232.504.267 594.376.423 594.376.423
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
232.504.267 -232.504.267 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 174.599.882 174.599.882 174.599.882
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -21.478.482 14.624.344 263.365.344 174.599.882 768.976.305 768.976.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-353.150.788 -5.909.882
Dönem Karı (Zararı)
174.599.882 40.074.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.886.447 15.143.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-15 6.368.571 6.691.249
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.251.886 3.324.426
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.444.847 2.601.462
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.807.039 722.964
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.725.918 3.472.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.133.000 3.669.375
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 -407.082 -196.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.210.909 2.189.433
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.703.513 -1.152.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 17.914.422 3.342.140
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15 1.220.751 794.067
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.308.207 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-23.308.207 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 26.417.157 -1.328.429
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-538 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-538 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-543.143.062 -56.897.015
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-349.592.792 -125.049.832
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.395.482 -17.650.904
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.034.348 85.291.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
457.746 1.524.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.578.186 -1.011.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.443.186 -801.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-135.000 -210.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-333.656.733 -1.679.427
Ödenen Faiz
-17.654.610 -3.033.167
Alınan Faiz
1.703.513 1.152.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.542.958 -2.349.995
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.308.314 -2.501.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.112 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.112 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.521.403 -805.957
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.521.403 -738.769
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -67.188
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-800.023 -1.695.222
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-800.023 -1.695.222
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
336.257.821 10.743.359
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
340.035.610 0
Kredilerden Nakit Girişleri
12 340.035.610 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 12.999.816
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 0 12.999.816
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -3.777.789 -2.256.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.201.281 2.332.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.201.281 2.332.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.844.464 14.075.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.643.183 16.408.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.643.183 41.844.464
Ticari Alacaklar
1.301.114.445 955.966.500
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.301.114.445 955.966.500
Diğer Alacaklar
3.809.891 3.176.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.809.891 3.176.093
Stoklar
8 530.796.983 446.208.540
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.115.857 5.337.394
Diğer Dönen Varlıklar
27.843.976 21.843.224
ARA TOPLAM
1.891.324.335 1.474.376.215
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.891.324.335 1.474.376.215
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 365.689 365.689
Maddi Duran Varlıklar
11 199.657.337 200.324.099
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 8.312.697 9.551.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.334.900 1.507.841
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.334.900 1.507.841
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.416.798 1.616.775
Ertelenmiş Vergi Varlığı
45.585.587 52.803.919
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.673.008 266.170.041
TOPLAM VARLIKLAR
2.148.997.343 1.740.546.256
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 485.542.068 145.506.458
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.628.151 14.604.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.628.151 14.604.592
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 13.628.151 14.604.592
Ticari Borçlar
6 765.240.400 864.274.748
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 206.383.006 134.513.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
558.857.394 729.761.148
Diğer Borçlar
12.396.260 11.972.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 12.396.260 11.972.600
Türev Araçlar
9.485.109 32.793.316
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 388.780 355.072
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.991.721 10.792.896
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.585.482 19.127.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 12.565.604 14.719.927
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.019.878 4.407.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.104 726
ARA TOPLAM
1.335.259.075 1.099.427.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.335.259.075 1.099.427.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.232.113 1.802.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.232.113 1.802.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.232.113 1.802.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.529.850 44.939.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 43.529.850 44.939.808
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.761.963 46.741.861
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.380.021.038 1.146.169.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
768.976.305 594.376.423
Ödenmiş Sermaye
16 247.102.500 247.102.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.762.717 90.762.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.478.482 -21.478.482
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.478.482 -21.478.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.478.482 -21.478.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
263.365.344 30.861.077
Net Dönem Karı veya Zararı
174.599.882 232.504.267
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
768.976.305 594.376.423
TOPLAM KAYNAKLAR
2.148.997.343 1.740.546.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.166.168.828 464.880.810
Satışların Maliyeti
17 -829.208.783 -375.809.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
336.960.045 89.071.605
BRÜT KAR (ZARAR)
336.960.045 89.071.605
Genel Yönetim Giderleri
-46.128.189 -28.599.163
Pazarlama Giderleri
-38.810.433 -18.643.659
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -1.015.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.590.112 8.251.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-59.384.125 -8.129.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
217.227.410 40.935.276
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.707 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.169 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
217.227.948 40.935.276
Finansman Gelirleri
18 1.703.513 1.152.707
Finansman Giderleri
18 -17.914.422 -3.342.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
201.017.039 38.745.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.417.157 1.328.429
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.198.825 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.218.332 1.328.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
174.599.882 40.074.272
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.599.882 40.074.272
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
174.599.882 40.074.272
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,70660000 0,16220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.599.882 40.074.272
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
174.599.882 40.074.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028903


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: 0,00% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1821 Değişim: 0,66%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1902
Açılış: 16,0758
17,3357 Değişim: 0,23%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,3464
Açılış: 17,2966
968,85 Değişim: 0,27%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 969,01
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.