KAP ***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2022 - 01:51
KAP ***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-92.124.422 92.124.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.291.200 -12.956.840 -16.248.040 -16.248.040
Sermaye Arttırımı
165.000.000 152.890 0
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 43.817.917 -12.956.840 375.045.038 375.045.038
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 43.817.917 -12.956.840 375.045.038 375.045.038
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-12.956.840 12.956.840 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.172.882 232.504.267 219.331.385 219.331.385
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -21.478.482 14.624.344 30.861.077 232.504.267 594.376.423 594.376.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.135.466 -89.895.543
Dönem Karı (Zararı)
232.504.267 -12.956.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.004.602 62.040.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-17 25.868.440 25.844.862
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.117.321 10.367.934
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.694.481 9.523.160
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.422.840 844.774
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.441.689 18.793.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.316.592 5.540.777
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14-15 -9.758.281 13.252.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.689.420 11.029.245
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.864.120 -3.098.779
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 22.553.540 14.128.024
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17 4.832.466 3.615.347
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32.793.316 -5.545.574
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 32.793.316 -5.545.574
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -16.571.129 -84.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.283.543 -1.980.475
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 42.185 -1.980.475
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.325.728 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-275.199.656 -127.604.241
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-487.552.048 -160.432.930
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-251.657.854 -47.576.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
477.757.752 73.413.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.799.025 849.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.546.531 6.141.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.687.837 6.353.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-858.694 -212.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.309.213 -78.520.633
Ödenen Faiz
-21.195.668 -11.120.689
Alınan Faiz
7.864.120 3.098.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.842.199 -3.353.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.594.176 -3.380.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.143 4.519.315
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.143 4.519.315
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.789.722 -17.692.513
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.029.165 -17.692.513
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -760.557 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 28.413.308 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.339.553 9.792.913
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.339.553 9.792.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.038.971 98.818.874
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 165.152.890
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 165.152.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.485.388 105.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 22.485.388 105.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.000.000 -162.367.948
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -5.000.000 -162.367.948
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -11.446.417 -8.966.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.768.613 5.543.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.768.613 5.543.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.075.850 8.532.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.844.463 14.075.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.844.464 14.075.850
Ticari Alacaklar
955.966.500 478.108.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 253.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 955.966.500 477.855.535
Diğer Alacaklar
3.176.093 1.689.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.176.093 1.689.969
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 446.208.540 195.973.526
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.337.394 2.333.925
Diğer Dönen Varlıklar
21.843.224 10.347.101
ARA TOPLAM
1.474.376.215 702.529.304
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.474.376.215 702.529.304
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 365.689 22.453.269
Maddi Duran Varlıklar
11 200.324.099 209.471.484
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 9.551.718 14.826.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.507.841 1.409.856
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.507.841 1.409.856
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.616.775 277.222
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 52.803.919 26.953.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
266.170.041 275.391.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.740.546.256 977.920.360
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 145.506.458 128.021.070
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.604.592 8.821.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.604.592 8.821.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 14.604.592 8.821.278
Ticari Borçlar
6 864.274.748 386.516.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 134.513.600 136.786.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
729.761.148 249.730.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11.972.600 9.270.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.972.600 9.270.030
Türev Araçlar
32 32.793.316 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 355.072 259.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.792.896 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.127.564 29.744.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 14.719.927 15.791.569
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.407.637 13.952.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
726 0
ARA TOPLAM
1.099.427.972 562.633.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.099.427.972 562.633.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.802.053 10.436.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.802.053 10.436.251
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 1.802.053 10.436.251
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.939.808 24.357.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 44.939.808 24.357.777
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 5.448.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.741.861 40.242.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.146.169.833 602.875.322
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
594.376.423 375.045.038
Ödenmiş Sermaye
18 247.102.500 247.102.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.762.717 90.762.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.478.482 -8.305.600
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.478.482 -8.305.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.478.482 -8.305.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.861.077 43.817.917
Net Dönem Karı veya Zararı
232.504.267 -12.956.840
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
594.376.423 375.045.038
TOPLAM KAYNAKLAR
1.740.546.256 977.920.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.295.274.945 1.240.247.037
Satışların Maliyeti
19 -1.816.432.240 -1.025.433.873
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
478.842.705 214.813.164
BRÜT KAR (ZARAR)
478.842.705 214.813.164
Genel Yönetim Giderleri
20 -128.519.731 -106.271.716
Pazarlama Giderleri
20 -81.974.015 -63.641.257
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -5.976.851 -4.042.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 115.403.105 27.759.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -153.436.198 -72.609.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
224.339.015 -3.992.409
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 6.325.728 2.335.190
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -42.185 -354.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
230.622.558 -2.011.934
Finansman Gelirleri
25 7.864.120 3.098.779
Finansman Giderleri
25 -22.553.540 -14.128.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
215.933.138 -13.041.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.571.129 84.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.792.896 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 27.364.025 84.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
232.504.267 -12.956.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
232.504.267 -12.956.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
232.504.267 -12.956.840
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,94090000 -0,06080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.172.882 -3.291.200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -17.107.638 -4.114.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 3.934.756 822.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.172.882 -3.291.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
219.331.385 -16.248.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
219.331.385 -16.248.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008026


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 0,00% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7643 Değişim: 0,06%
Düşük 16,7253 04.07.2022 Yüksek 16,8217
Açılış: 16,7545
17,4965 Değişim: 0,10%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5289
Açılış: 17,4789
974,99 Değişim: -0,11%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.