KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2019 - 15:08
KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 26.02.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Le Meridien Etiler Mahallesi, Cengiz Topel Cd. No:39, 34337 Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
4 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
6 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
7 - 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
9 - 2018 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi
11 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi
12 - Şirketin 2019 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı VI'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 28.03.2019 tarihinde saat 08:30'da Le Meridien Etiler Mahallesi, Cengiz Topel Cd. No:39, 34337 Beşiktaş / İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Şirketin herhangi bir kar dağıtımı ve avans ödemesi yapmayacağına ve dönem zararının geçmiş yıllar zararına aktarılmasına
karar verildi.
2. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,
Eric Gerard Michel Chartrain Fransa Uyruklu
Jean-Marc Henri Anne Servais Belçika Uyruklu
Ariane Marie Claire J. Goffin Belçika Uyruklu
David John Higgins İrlanda Uyruklu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine
Ziya Engin Tunçay T.C. Uyruklu
Metin Ünlü T.C. Uyruklu
seçilmelerine karar verildi.
3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 6.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise
ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının 200.000TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.
5. 2019 yılı faaliyet ve hesapların denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine
izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı (İmzalı).pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere halka açık şirketimizin ortaklarının olağan olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28-Mart-2019 Perşembe günü saat 08:30'da Le Meridien Etiler Mahallesi, Cengiz Topel Cd. No:39, 34337 Beşiktaş/İstanbul, adresinde toplantıya çağrılmalarına, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
karar verilmiştir.
28 Mart 2019 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
4. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5. 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
6. 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7. 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9. 2018 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.
11. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12. Şirketin 2019 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı VI'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması.
14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754896


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.