KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:14
KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-92.124.422 92.124.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -30.614.571 -30.614.571 -30.614.571
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -30.614.571 360.678.507 360.678.507
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -8.305.600 0
Diğer Düzeltmeler
0 40.074.272 40.074.272 40.074.272
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 30.861.077 40.074.272 415.119.310 415.119.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.909.882 31.246.388
Dönem Karı (Zararı)
40.074.272 -30.614.571
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.143.316 23.364.469
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-15 6.691.249 6.615.782
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.324.426 4.065.076
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.601.462 3.816.130
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 722.964 248.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.472.570 9.814.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.669.375 625.273
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 -196.805 9.189.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.189.433 4.969.418
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.152.707 -360.527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 3.342.140 5.329.945
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15 794.067 1.778.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.545.574
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.545.574
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.328.429 1.207.885
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 459.004
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 459.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.897.015 44.559.953
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.049.832 -31.668.376
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.650.904 38.849.265
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.291.012 39.650.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 11.632
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.524.479 -1.588.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.011.770 -694.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-80 Edilen Nakit Akışları
-1.679.427 37.309.851
Ödenen Faiz
-3.033.167 -4.807.468
Alınan Faiz
1.152.707 360.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.349.995 -1.616.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.501.179 1.708.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.173.977
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.173.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-805.957 -5.461.992
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -738.769 -5.461.992
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.188 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.695.222 5.996.817
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.695.222 5.996.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.743.359 -4.540.677
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 165.152.890
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 165.152.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
12 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12.999.816 -167.315.962
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 12.999.816 -167.315.962
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.256.457 -2.377.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.332.298 28.414.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.332.298 28.414.513
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.075.850 8.532.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.408.148 36.947.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.408.148 14.075.850
Ticari Alacaklar
600.557.303 478.108.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.351.560 253.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 598.205.743 477.855.535
Diğer Alacaklar
1.687.671 1.689.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.687.671 1.689.969
Stoklar
8 212.901.466 195.973.526
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.335.179 2.333.925
Diğer Dönen Varlıklar
5.149.915 10.347.101
ARA TOPLAM
845.039.682 702.529.304
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
845.039.682 702.529.304
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 22.453.269 22.453.269
Maddi Duran Varlıklar
11 205.656.560 209.471.484
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 14.361.895 14.826.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.320.888 1.409.856
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.320.888 1.409.856
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.972.444 277.222
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 28.217.748 26.953.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
273.982.804 275.391.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.119.022.486 977.920.360
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 140.975.377 128.021.070
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.387.537 8.821.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.387.537 8.821.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 11.387.537 8.821.278
Ticari Borçlar
6 471.808.008 386.516.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 135.216.222 136.786.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
336.591.786 249.730.878
Diğer Borçlar
9.133.614 9.270.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 9.133.614 9.270.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.909.236 259.343
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.337.734 29.744.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.222.858 15.791.569
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.114.876 13.952.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.002 0
ARA TOPLAM
664.562.508 562.633.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
664.562.508 562.633.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.279.330 10.436.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.279.330 10.436.251
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 8.279.330 10.436.251
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.677.157 24.357.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 25.677.157 24.357.777
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.384.181 5.448.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.340.668 40.242.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
703.903.176 602.875.322
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
415.119.310 375.045.038
Ödenmiş Sermaye
16 247.102.500 247.102.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.762.717 90.762.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.305.600 -8.305.600
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.305.600 -8.305.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.305.600 -8.305.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.861.077 43.817.917
Net Dönem Karı veya Zararı
40.074.272 -12.956.840
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
415.119.310 375.045.038
TOPLAM KAYNAKLAR
1.119.022.486 977.920.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 464.880.810 268.222.816
Satışların Maliyeti
17 -375.809.205 -229.863.775
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.071.605 38.359.041
BRÜT KAR (ZARAR)
89.071.605 38.359.041
Genel Yönetim Giderleri
-28.599.163 -29.713.544
Pazarlama Giderleri
-18.643.659 -15.646.347
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.015.280 -848.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.251.507 4.906.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.129.734 -21.035.283
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.935.276 -23.978.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 617.122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.076.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.935.276 -24.437.268
Finansman Gelirleri
18 1.152.707 360.527
Finansman Giderleri
18 -3.342.140 -5.329.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.745.843 -29.406.686
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.328.429 -1.207.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.328.429 -1.207.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.074.272 -30.614.571
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.074.272 -30.614.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.074.272 -30.614.571
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,16220000 -0,12390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.074.272 -30.614.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.074.272 -30.614.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936240


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4439 Değişim: 0,07%
Düşük 8,4272 02.08.2021 Yüksek 8,4444
Açılış: 8,4381
10,0251 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0094 02.08.2021 Yüksek 10,0382
Açılış: 10,0365
492,47 Değişim: 0,05%
Düşük 491,61 02.08.2021 Yüksek 492,47
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.