KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 20:32
KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 121.747.848 14.194.491 320.945.410 320.945.410
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.194.491 -14.194.491 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -69.873.973 -69.873.973 -69.873.973
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 135.942.339 -69.873.973 251.071.437 251.071.437
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-92.124.422 92.124.422 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.660.454 -29.660.454 -29.660.454
Sermaye Arttırımı
165.000.000 152.890 165.152.890 165.152.890
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -29.660.454 361.632.624 361.632.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.817.241 38.369.793
Dönem Karı (Zararı)
-29.660.454 -69.873.973
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.382.582 36.949.404
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.178.882 10.295.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.549.881 5.748.095
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.832.374 5.619.122
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 717.507 128.973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.747.222 -479.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.833.274 1.604.952
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.913.948 -2.084.201
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.421.809 20.906.151
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -958.719 -1.053.151
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 8.380.528 21.959.302
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15 3.082.778 885.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.545.574 -1.244.523
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.545.574 -1.244.523
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 689.180 896.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-741.596 -59.113
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-741.596 -59.113
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.658.601 92.066.473
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.462.608 70.604.041
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.480.728 94.110.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.705.028 -82.445.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.992.035 3.186.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.428.258 6.610.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.428.258 6.868.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -258.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.936.473 59.141.904
Ödenen Faiz
-6.113.053 -16.611.415
Alınan Faiz
958.719 1.053.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.726.434 -2.475.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.738.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.596.563 -49.046.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.697.714 157.988
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.697.714 157.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.750.704 -24.237.905
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -8.750.704 -24.199.285
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -38.620
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
7.649.553 -24.966.731
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
7.649.553 -24.966.731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.818.632 11.016.528
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.152.890 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.152.890 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.000.000 35.481.077
Kredilerden Nakit Girişleri
12 105.000.000 35.481.077
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-164.335.278 -20.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -164.335.278 -20.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -4.998.980 -4.464.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.597.954 339.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.597.954 339.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.532.804 13.336.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.130.758 13.676.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.130.758 8.532.804
Ticari Alacaklar
348.829.397 327.199.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 655.593 5.020.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 348.173.804 322.178.614
Diğer Alacaklar
427.159 38.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 427.159 38.333
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 198.005.479 149.242.258
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.470.061 6.625.692
Diğer Dönen Varlıklar
22.402.422 13.134.558
ARA TOPLAM
627.265.276 504.772.808
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
627.265.276 504.772.808
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 22.453.269 22.453.269
Maddi Duran Varlıklar
11 210.662.479 212.402.944
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 16.558.336 19.969.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.659.897 1.892.968
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.659.897 1.892.968
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.420.582 10.070.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 25.319.179 26.270.882
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
279.073.742 293.059.296
TOPLAM VARLIKLAR
906.339.018 797.832.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 126.077.719 183.932.738
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.050.288 7.168.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.050.288 7.168.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 8.050.288 7.168.740
Ticari Borçlar
6 341.060.693 310.355.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 134.800.260 153.700.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
206.260.433 156.655.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
5.125.819 6.018.127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.125.819 6.018.127
Türev Araçlar
24 0 5.545.574
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 438.576 2.661.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.365.320 19.451.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.908.170 5.880.006
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 21.457.150 13.571.366
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
123.180 0
ARA TOPLAM
510.241.595 535.133.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
510.241.595 535.133.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.891.599 12.829.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.891.599 12.829.332
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 10.891.599 12.829.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 18.162.840 18.056.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.410.360 5.672.883
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.464.799 36.558.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
544.706.394 571.691.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
361.632.624 226.140.188
Ödenmiş Sermaye
16 247.102.500 82.102.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.762.717 90.609.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.014.400 -5.014.400
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.014.400 -5.014.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.014.400 -5.014.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.817.917 135.942.339
Net Dönem Karı veya Zararı
-29.660.454 -92.124.422
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
361.632.624 226.140.188
TOPLAM KAYNAKLAR
906.339.018 797.832.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 548.267.550 522.269.301 280.044.734 268.100.136
Satışların Maliyeti
17 -458.799.344 -474.886.224 -228.935.569 -247.572.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.468.206 47.383.077 51.109.165 20.527.515
BRÜT KAR (ZARAR)
89.468.206 47.383.077 51.109.165 20.527.515
Genel Yönetim Giderleri
-53.630.834 -45.794.337 -23.917.290 -20.790.593
Pazarlama Giderleri
-30.434.764 -24.288.849 -14.788.417 -13.125.098
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.613.233 -1.428.256 -764.245 -750.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.010.011 13.826.097 8.103.154 10.456.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-39.090.447 -37.827.871 -18.055.164 -29.484.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.291.061 -48.130.139 1.687.203 -33.166.515
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
975.756 149.550 358.634 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-234.160 -90.444 841.966 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.549.465 -48.071.033 2.887.803 -33.166.515
Finansman Gelirleri
18 958.719 1.053.151 598.192 595.307
Finansman Giderleri
18 -8.380.528 -21.959.302 -3.050.583 -10.054.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-28.971.274 -68.977.184 435.412 -42.626.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-689.180 -896.789 518.705 2.813.653
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -689.180 -896.789 518.705 2.813.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.660.454 -69.873.973 954.117 -39.812.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.660.454 -69.873.973 954.117 -39.812.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-29.660.454 -69.873.973 954.117 -39.812.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,16610000 -0,85110000 0,00390000 -0,48490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.660.454 -69.873.973 954.117 -39.812.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-29.660.454 -69.873.973 954.117 -39.812.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869828


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4919 Değişim: 0,11%
Düşük 13,4447 26.01.2022 Yüksek 13,5332
Açılış: 13,477
15,2383 Değişim: -0,02%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
799,44 Değişim: -0,21%
Düşük 799,08 26.01.2022 Yüksek 803,47
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.