KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 00:04
KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.231.571 -100.705.587
Dönem Karı (Zararı)
-92.124.422 14.194.491
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.961.473 54.252.323
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-18 19.755.879 14.298.486
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-638.550 1.332.747
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -638.550 1.332.747
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.215.078 12.206.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.231.000 3.659.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19.984.078 8.547.616
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.219.205 16.993.437
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.777.770 -1.344.484
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 30.996.975 18.337.921
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 1.018.486 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.690.811 7.356.587
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.690.811 7.356.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -23.604.059 1.658.846
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-313.755 405.604
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -313.755 405.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
147.784.789 -147.054.338
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 102.880.283 -121.602.202
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 183.542.411 -206.751.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -161.273.011 211.652.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.200 938
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.893.548 2.747.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.742.758 -33.101.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.000.758 -32.367.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-258.000 -734.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
109.621.840 -78.607.524
Ödenen Faiz
-30.266.771 -19.655.547
Alınan Faiz
1.777.770 1.344.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -8.163.000 -3.787.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.738.268 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.703.886 -21.166.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.343.553 273.621
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.343.553 273.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.933.038 -21.304.883
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -102.828.538 -19.887.531
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -104.500 -1.417.352
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6.885.599 -135.283
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
23 6.885.599 -135.283
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.668.760 113.617.082
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 49.545.510
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.863.098 113.571.572
Kredilerden Nakit Girişleri
206.863.098 113.571.572
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.800.000 -49.500.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-180.800.000 -49.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -6.394.338 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.803.555 -8.255.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.803.555 -8.255.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.336.359 21.591.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.532.804 13.336.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 109.109.901 11.075.626 255.047.888 255.047.888
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-720.000 -720.000 -720.000
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.282.321 2.282.321 2.282.321
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
11.075.626 -11.075.626 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
595.200 14.194.491 14.789.691 14.789.691
Sermaye Arttırımı
49.500.000 45.510 49.545.510 49.545.510
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 121.747.848 14.194.491 320.945.410 320.945.410
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 121.747.848 14.194.491 320.945.410 320.945.410
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
14.194.491 -14.194.491 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.680.800 -92.124.422 -94.805.222 -94.805.222
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.532.804 13.336.359 21.591.409
Ticari Alacaklar
327.199.163 442.471.998 327.263.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.020.549 125.204 358.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 322.178.614 442.346.794 326.904.194
Diğer Alacaklar
38.333 29.453 29.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 38.333 29.453 29.453
Türev Araçlar
32 0 44.952 129.914
Stoklar
8 149.242.258 332.146.119 126.727.641
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.625.692 3.086.634 2.350.419
Diğer Dönen Varlıklar
17 13.134.558 36.608.811 4.977.994
ARA TOPLAM
504.772.808 827.724.326 483.070.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 22.045.399 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
504.772.808 849.769.725 483.070.005
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 22.453.269 407.870 407.870
Maddi Duran Varlıklar
11 213.182.639 124.406.444 140.921.952
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 19.969.098 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.113.273 2.203.090 1.405.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.113.273 2.203.090 1.405.809
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.070.135 16.955.734 16.820.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 26.270.882 2.007.653 1.310.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
293.059.296 145.980.791 160.866.290
TOPLAM VARLIKLAR
797.832.104 995.750.516 643.936.295
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 183.932.738 157.930.801 95.176.855
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.168.740 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.168.740 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 7.168.740 0 0
Ticari Borçlar
310.355.665 471.628.676 259.976.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 153.700.514 200.401.618 78.895.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 156.655.151 271.227.058 181.081.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 0 1.200 262
Diğer Borçlar
6.018.127 3.602.097 1.447.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.018.127 3.602.097 1.447.077
Türev Araçlar
32 5.545.574 7.281.337 9.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.661.485 1.160.992 534.968
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 2.738.268 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.451.372 12.117.847 10.697.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.880.006 6.423.966 5.621.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.571.366 5.693.881 5.076.244
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 22.975 56.866
ARA TOPLAM
535.133.701 656.484.193 367.899.997
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
535.133.701 656.484.193 367.899.997
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.829.332 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.829.332 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 12.829.332 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 18.056.000 12.637.000 13.509.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 5.672.883 5.683.913 5.917.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.558.215 18.320.913 19.426.089
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
571.691.916 674.805.106 387.326.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
226.140.188 320.945.410 256.610.209
Ödenmiş Sermaye
19 82.102.500 82.102.500 32.602.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.609.827 90.609.827 90.564.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.014.400 -2.333.600 -2.928.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.014.400 -2.333.600 -2.928.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.014.400 -2.333.600 -2.928.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 14.624.344 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.942.339 121.747.848 110.672.222
Net Dönem Karı veya Zararı
-92.124.422 14.194.491 11.075.626
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
226.140.188 320.945.410 256.610.209
TOPLAM KAYNAKLAR
797.832.104 995.750.516 643.936.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.027.962.156 1.170.172.372
Satışların Maliyeti
20 -915.557.861 -1.006.984.030
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.404.295 163.188.342
BRÜT KAR (ZARAR)
112.404.295 163.188.342
Genel Yönetim Giderleri
21 -99.703.189 -79.748.434
Pazarlama Giderleri
21 -49.393.833 -50.430.503
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.285.867 -2.567.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 33.241.237 90.911.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -80.085.674 -88.100.988
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-86.823.031 33.252.378
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 721.363 639.293
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -407.608 -1.044.897
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-86.509.276 32.846.774
Finansman Gelirleri
25 1.777.770 1.344.484
Finansman Giderleri
25 -30.996.975 -18.337.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-115.728.481 15.853.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.604.059 -1.658.846
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -2.738.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 23.604.059 1.079.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.124.422 14.194.491
DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.124.422 14.194.491
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-92.124.422 14.194.491
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -1,12210000 0,43540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.680.800 595.200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -3.351.000 744.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 670.200 -148.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.680.800 595.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.805.222 14.789.691
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-94.805.222 14.789.691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823773


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.