KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:54
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 0 -42.838 0 0 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356
Transferler
18 0 0 0 0 0 -566.097 566.097 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 0 12.768 0 0 0 -59.884 -47.116 0 -47.116
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 0 -30.070 0 0 -3.129.806 -59.884 2.280.240 0 2.280.240
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740
Transferler
18 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 0 -20.883 0 0 0 335.155 314.272 0 314.272
Sermaye Arttırımı
18 500.000 -250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 -77.888 0 0 -3.464.255 335.155 2.793.012 0 2.793.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.835 -116.563
Dönem Karı (Zararı)
335.155 -59.884
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 335.155 -59.884
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-634.336 -590.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.701 930
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.992 12.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 49.992 5.109
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 7.375
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-661.723 -600.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -661.723 -600.813
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -24.306 -3.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-354.707 -66.724
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-21.690 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.225 -20.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -319.367 -20.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 142 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.581 -15.369
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.581 -7.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -8.193
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,9 -28.172 -24.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.454 1.680
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 8.454 1.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 29.500 -18.715
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.155 10.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -7.813 13.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -17.342 -2.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-653.888 -717.376
Alınan Faiz
24 661.723 600.813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.268 -2.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.268 -2.921
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -8.268 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -2.921
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
248.798 2.295
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.295
Kredilerden Nakit Girişleri
13 0 2.295
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.202 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 -1.202 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-250.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
248.365 -117.189
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
248.365 -117.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.193.085 2.339.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.441.450 2.222.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.444.730 2.193.206
Finansal Yatırımlar
4 21.690 0
Ticari Alacaklar
571.250 252.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 570.986 251.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 264 406
Diğer Alacaklar
12.208 13.789
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.608 13.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 600 600
Peşin Ödenmiş Giderler
40.456 12.284
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 40.456 12.284
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 9.266 4.307
Diğer Dönen Varlıklar
10 637 942
ARA TOPLAM
3.100.237 2.476.553
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.100.237 2.476.553
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 7.855 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.409 3.697
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.409 3.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 69.350 45.044
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.614 48.741
TOPLAM VARLIKLAR
3.179.851 2.525.294
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 887 2.089
Ticari Borçlar
22.517 14.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.517 14.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 43.891 41.512
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.554 52.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 52.554 52.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 16.204 12.663
ARA TOPLAM
136.053 122.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.053 122.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
250.786 173.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 250.786 173.669
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.786 173.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
386.839 296.554
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.793.012 2.228.740
Ödenmiş Sermaye
18 6.000.000 5.500.000
Sermaye Avansı
18 0 250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77.888 -57.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.888 -57.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -77.888 -57.005
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -3.464.255 -3.129.806
Net Dönem Karı veya Zararı
18 335.155 -334.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.793.012 2.228.740
TOPLAM KAYNAKLAR
3.179.851 2.525.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.389.892 671.275 692.379 226.235
Satışların Maliyeti
19 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.389.892 671.275 692.379 226.235
BRÜT KAR (ZARAR)
1.389.892 671.275 692.379 226.235
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.524.750 -1.339.006 -496.243 -429.864
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 25.494 64 16.290 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -133 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-109.497 -667.667 212.426 -203.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.089 0 426 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-107.408 -667.667 212.852 -203.629
Finansman Gelirleri
24 541.548 681.104 132.351 289.708
Finansman Giderleri
24 -117.053 -80.291 -76.963 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
317.087 -66.854 268.240 86.079
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.068 6.970 -4.701 -2.752
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 18.068 6.970 -4.701 -2.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
335.155 -59.884 263.539 83.327
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
335.155 -59.884 263.539 83.327
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
335.155 -59.884 263.539 83.327
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,05750000 -0,01090000 0,04520000 0,01520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.883 12.768 -29.978 -2.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -27.121 16.369 -38.490 -3.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 6.238 -3.601 8.512 690
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 6.238 -3.601 8.512 690
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.883 12.768 -29.978 -2.445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
314.272 -47.116 233.561 80.882
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
314.272 -47.116 233.561 80.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973046


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.