KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 16:08
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567
Transferler
16 0 0 -876.914 876.914 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 29.199 0 -259.924 -230.725 0 -230.725
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -259.924 -259.924 0 -259.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 29.199 0 0 29.199 0 29.199
Sermaye Arttırımı
16 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -5.525 -4.063.709 -259.924 1.670.842 0 1.670.842
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356
Transferler
16 0 0 -566.097 566.097 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 15.213 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -143.211 -127.998 0 -127.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 15.213 0 -143.211 -143.211 0 -143.211
Sermaye Arttırımı
16 0 0 0 0 15.213 0 15.213
Sermaye Azaltımı
16 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 -27.625 -3.129.806 -143.211 2.199.358 0 2.199.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-233.411 -361.263
Dönem Karı (Zararı)
-143.211 -259.924
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-143.211 -259.924
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-294.179 -60.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-18-19 500 303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.857 -33.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 14.482 -25.198
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.375 -8.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 -311.105 -34.627
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.431 7.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-107.126 -75.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -17.046 -192.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -15.612 -8.116
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -56.239 -47.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -9.471 23.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -19.170 15.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.412 134.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8-9 13.318 126.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -2.906 7.807
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-544.516 -395.890
Alınan Faiz
22 311.105 34.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.920 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.920 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.920 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.127 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.127 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
14 2.127 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-234.204 -361.263
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-234.204 -361.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.339.355 1.938.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.105.151 1.576.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.105.151 2.339.355
Ticari Alacaklar
218.694 201.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 218.694 201.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
21.157 5.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.291 4.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 11.866 819
Peşin Ödenmiş Giderler
7 66.239 10.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 4.118 14.765
Diğer Dönen Varlıklar
8 810 3.481
ARA TOPLAM
2.416.169 2.574.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.416.169 2.574.794
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.619 2.199
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.619 2.199
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 43.905 38.474
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.524 40.673
TOPLAM VARLIKLAR
2.464.693 2.615.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 2.127 0
Ticari Borçlar
13.452 22.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 13.452 22.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 38.143 72.526
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.676 35.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 54.301 35.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.375 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 10.981 13.887
ARA TOPLAM
126.379 144.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.379 144.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
138.956 143.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 138.956 143.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.956 143.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
265.335 288.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.199.358 2.327.356
Ödenmiş Sermaye
16 5.500.000 5.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.625 -42.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.625 -42.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -27.625 -42.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -3.129.806 -2.563.709
Net Dönem Karı veya Zararı
-143.211 -566.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.199.358 2.327.356
TOPLAM KAYNAKLAR
2.464.693 2.615.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 445.040 365.160 222.520 183.638
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
445.040 365.160 222.520 183.638
BRÜT KAR (ZARAR)
445.040 365.160 222.520 183.638
Genel Yönetim Giderleri
18 -909.142 -815.657 -415.585 -396.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 64 4.297 64 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 0 -4.535 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-464.038 -450.735 -193.001 -213.079
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-464.038 -450.735 -193.001 -213.079
Finansman Gelirleri
22 391.396 244.482 190.864 106.904
Finansman Giderleri
22 -80.291 -54.597 -78.770 -52.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-152.933 -260.850 -80.907 -158.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.722 926 -3.579 -2.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 9.722 926 -3.579 -2.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-143.211 -259.924 -84.486 -161.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
-143.211 -259.924 -84.486 -161.303
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-143.211 -259.924 -84.486 -161.303
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,03000000 -433,00000000 -0,02000000 -269,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.213 29.199 -27.717 -364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 19.504 37.435 -35.535 -468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.291 -8.236 7.818 104
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.291 -8.236 7.818 104
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.213 29.199 -27.717 -364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-127.998 -230.725 -112.203 -161.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-127.998 -230.725 -112.203 -161.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866649


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: 0,00% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 26.07.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,5640 Değişim: 0,14%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5758
Açılış: 8,5523
10,1030 Değişim: -0,03%
Düşük 10,0824 27.07.2021 Yüksek 10,1319
Açılış: 10,1059
493,80 Değişim: -0,11%
Düşük 493,54 27.07.2021 Yüksek 495,42
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.